Mesman Kwartierstaat

Kwartierstaat van Max Mesman

Generatie I

1. Max Mesman, geb. Delft (zh), Van der Heimstraat 73 23 aug. 1958, ged. Delft (zh), Oude Kerk 20 sept. 1959, tr. Gouda (zh), stadhuis (kerkelijk Gouda (zh), Westerkerk) 6 sept. 1994 Hendrika Gerdina Molenaar, geb. Lunteren (Ede, Gld) 30 aug. 1963, dr. van Cornelis Koenraad en Reintje van Zeggelaar.

Generatie II

2. Ludovicus Aegidius Mesman, geb. Dordrecht (zh) 11 okt. 1919, † Rotterdam (zh), hospice De Vier Vogels, Mathenesserlaan 424-b 14 april 2007, begr. Delft (zh), begraafplaats Iepenhof 17 april 2007, tr. Dordrecht (zh), om 14.30 uur, Stadhuis Dordrecht (kerkelijk Dordrecht (zh), Augustijnenkerk, om 15.00 uur, door ds R.J.D. Beerekamp, Ned. Herv. Predikant) 25 juli 1951
3. Johanna Maria van Dalen, geb. Saumlaki, Yamdena, Molukken, Indonesie 22 mei 1929, administratief medewerker 1948-1951, † Den Haag (zh), Bronovo ziekenhuis 25 juni 1970, begr. Den Haag (zh), Nieuw Eik en Duinen 29 juni 1970.

Generatie III

4. Johannes Casper Mesman, geb. Dordrecht (zh) 18 jan. 1896, machinist bij Gemeentelijk Energie Bedrijf, Dordrecht (GEB), schakelbordwachter GEB 1949, † Dordrecht (zh) 17 dec. 1955, tr. Dordrecht (zh) 27 dec. 1918
5. Maaike Maria Blom, geb. Streefkerk-Liesveld (zh) 8 nov. 1899, † Dordrecht (zh), de Wielborgh 31 maart 1977, gecrem. Rotterdam (zh) april 1977.
6. Alexander Arnoldus van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 31 jan. 1894, hulpprediker te Alor, Timor, N.O.-I. 1922-1925, dominee-zendeling, schrijver van boeken 1925-1945, † Manado, Sulawesi Utara, Indonesia 30 april 1945, tr. Dordrecht (zh) 16 febr. 1922
7. Johanna Naaktgeboren, geb. Dubbeldam (zh) 20 maart 1894, † Delft (zh), Marcushof 26 jan. 1977, begr. Zwolle (ov) febr. 1977.

Generatie IV

8. Ludovicus Aegidius Mesman, geb. Rotterdam (zh) 23 maart 1874, bankwerker 1894-, smid bij Lips sleutel- en brandkastenfabriek, Dordrecht 1900-, † Dordrecht (zh) 24 jan. 1952, tr. Dordrecht (zh) 2 jan. 1896
9. Carolina Jenneke Klok, geb. Dordrecht, Kolfstraat (zh) 26 nov. 1872, had een vis-ventvergunning, samen met haar moeder, Catrina, † Delft (zh) 7 dec. 1961, begr. Delft (zh)* dec. 1961.
10. Dirk Blom, geb. Streefkerk (zh) 29 sept. 1872, † ald. 12 maart 1903, tr. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 22 april 1897
11. Klara van der Laan, geb. Streefkerk (zh) 21 nov. 1875, † Dordrecht (zh) 21 okt. 1918, tr. 2e Dordrecht (zh) 3 sept. 1908 Wilhelm Leendert Schrijver, geb. Goes (zld) 14 maart 1872, huis- en decoratieschilder (1908), † Dordrecht (zh) 2 aug. 1949, zn. van Adriaan en Maria Elisabeth Plompen en gesch. echtg. van Elizabeth van de Velde.
12. Johannes Huibertus van Dalen, geb. Dordrecht, op de Hellingen (zh) 24 okt. 1857, Timmerman, † Dordrecht (zh) 22 aug. 1950, tr. Dordrecht (zh) 16 april 1884
13. Adriana van Well, geb. Dordrecht (zh) 18 juni 1862, † ald. 21 mei 1950.
14. Pieter Naaktgeboren, geb. Dubbeldam (zh) 25 aug. 1861, arbeider, winkelier, † Dubbeldam (zh) 18 juli 1935, tr. Dubbeldam (zh) 17 mei 1888
15. Grietje Kooij, geb. Dubbeldam (zh) 27 nov. 1866, † Dordrecht (zh) 23 sept. 1922.

Generatie V

16. Johannes Casper Mesman, geb. Rotterdam (zh) 5 nov. 1853, smid, vuurwerker, † Rotterdam (zh) 16 sept. 1922, tr. Rotterdam (zh) 22 mei 1874
17. Johanna van der Hoek, geb. Rotterdam (zh) 22 nov. 1846, werkster, † Dordrecht (zh) 1 mei 1918.
18. Leendert Klok, geb. Dordrecht (zh) 18 sept. 1837, sjouwer, † Dordrecht (zh) 7 jan. 1894, tr. Grave (nb) 28 aug. 1862
19. Catharina Gerarda Peters, geb. Grave (nb) 22 april 1837, werkvrouw, † Dordrecht (zh) 27 maart 1919.
20. Cornelis Blom, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) 23 sept. 1849, arbeider, koopman, ijzerwerker, † Nieuw-Lekkerland (zh) 1 april 1925, tr. 2e Nieuw-Lekkerland (zh) 3 febr. 1887 Cornelia Bakker, geb. Alblasserdam (zh) 13 april 1862, † Nieuw-Lekkerland (zh) 25 dec. 1937, dr. van Arie; tr. 1e Streefkerk (zh) 25 jan. 1878
21. Grietje Sprong, geb. Streefkerk (zh) 27 nov. 1850, † ald. 9 maart 1879.
22. Jan van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) 28 nov. 1844, bouwman, † Bleskensgraaf (zh) na 1918, tr. Streefkerk (zh) 13 maart 1875
23. Maaike Maria van Vliet, geb. Streefkerk (zh) 24 juni 1847, † Bleskensgraaf (zh) na 1918.
24. Willem Jacobus van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 5 sept. 1829, borstelmaker, sluiswachter, † Dordrecht (zh) 26 sept. 1899, tr.
25. Martina Barto, geb. Dordrecht (zh) 22 juni 1830, † ald. 15 dec. 1918.
26. Alexander Arnoldus van Well, geb. Dordrecht (zh) 12 dec. 1827, koopman, mazelaar, scheepmaker (1884), Timmerman 1860, † Dordrecht, Singel 12 (zh) 30 april 1902, tr. Alblasserdam (zh) 23 febr. 1855
27. Huibertje van der Velden, geb. Alblasserdam (zh) 4 dec. 1830, † Dordrecht (zh) 8 sept. 1909.
28. Teunis Melis Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh) 8 sept. 1826, † Dubbeldam (zh) 10 nov. 1883, tr. ’s-Gravendeel (zh) 1 juni 1855
29. Jaapje Visser, geb. Puttershoek (zh) 30 nov. 1832, † Dordrecht (zh) 23 nov. 1922.
30. Johannes Kooij, geb. Dubbeldam (zh) 22 juni 1833, † ald. 10 jan. 1892, tr. Dubbeldam (zh) 9 nov. 1860
31. Maria Dubbeldam, geb. Dubbeldam (zh) 1 maart 1838, † Dordrecht (zh) 29 nov. 1919.

Generatie VI

32. Ludovicus Aegidius Mesman, geb. Amsterdam (nh) 29 juli 1823, smid, vermeld Goedgekeurd voor militaire dienst 1843, † Breda (nb) 10 nov. 1900, tr. Rotterdam (zh) 27 nov. 1850
33. Catharina van Trijffel, geb. Rotterdam (zh) 25 april 1826, schoonmaakster (1850), † Rotterdam (zh) 30 juni 1899, begr. Rotterdam (zh), graf nr. 1900 juli 1899.
34. Arie van der Hoek, geb. Dordrecht (zh) 19 okt. 1819, mandenmaker, likeurstokersknecht, brugwachter, bezemmaker, † Rotterdam (zh) 31 jan. 1893, begr. Rotterdam (zh), graf nr. 297 1893, tr. Rotterdam (zh) 11 febr. 1846
35. Margaretha Sophia Brakxhoofden, geb. Rotterdam (zh) 20 juli 1823, † ald. 6 febr. 1880.
36. Christoffel Jansz Klok, geb. Dordrecht (zh) 11 dec. 1799, † ald. 21 aug. 1875, tr. Dordrecht (zh) 3 okt. 1827
37. Jenneke Pieters Pottaar, geb. Dordrecht (zh) 20 febr. 1796, † ald. 19 maart 1880.
38. Lambertus Peeters, geb. Mill (nb) 10 juli 1802, † Grave (nb) 11 dec. 1889, tr. 2e Grave (nb) 19 juni 1842 Anna Reinders van Hees, geb. Zeeland 4 dec. 1802, † Grave (nb) 17 jan. 1869, dr. van Lambertus Rijnder en Justina Francis Schuurmans; tr. 1e Grave (nb) 23 juni 1826
39. Elise van den Bergh, geb. Arcen en Velden (L) 17 dec. 1807, † Grave (nb) 20 april 1841.
40. Klaas Teunisz Blom, geb. Streefkerk (zh) 21 juli 1810, † Nieuw-Lekkerland (zh) 4 okt. 1860, tr. 1e Streefkerk (zh) 30 jan. 1841 Adriana Breijer, geb. Streefkerk (zh) 20 maart 1816, † ald. 5 mei 1841; tr. 2e Nieuw-Lekkerland (zh) 17 jan. 1846
41. Cornelia Berkouwer, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) 30 okt. 1819, † ald. 18 febr. 1886.
42. Cornelis Dirksz Sprong, geb. Streefkerk (zh) 2 nov. 1808, korenmolenaarsknecht en korenmolenaar, † Streefkerk (zh) 27 aug. 1886, tr. Streefkerk (zh) 14 nov. 1829
43. Adriana de Bruijn, geb. Streefkerk (zh) 13 juli 1808, † ald. 5 april 1877.
44. Jacob Jacobsz van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) 27 sept. 1801, † ald. 14 aug. 1877, tr. Bleskensgraaf (zh) 19 mei 1836
45. Klara Jans Verlek, geb. Bleskensgraaf (zh) 20 nov. 1808, † Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 22 april 1864.
46. Job van Vliet, geb. Bleskensgraaf (zh) 10 april 1815, inlandschkramer, graanhandelaar, gemeente ontvanger en bouwman, † Streefkerk (zh) 29 juni 1898, tr. Bleskensgraaf (zh) 6 maart 1845
47. Janna Bons, geb. Streefkerk (zh) 12 sept. 1825, † ald. 8 juni 1897.
48. Johannes van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 12 april 1801, schipper (1827), schippersknecht (1829), varensgezel (1821), arbeider (1850), sjouwer (1860), † Dordrecht (zh), Bagijnhof 21 5 april 1887, tr. Dordrecht (zh) 16 mei 1821
49. Judik van Son, geb. Dordrecht (zh) 28 febr. 1795, dienstbode (1821)., † Dordrecht (zh) 17 febr. 1870.
50. Jacobus Barto, geb. Dordrecht (zh) 10 febr. 1792, grutterknegt (1819-1830), † Dordrecht (zh)* na 1856, tr. Dordrecht (zh) 29 sept. 1819
51. Huiberdina van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) 30 jan. 1797, † ald. 24 okt. 1857.
52. Hendrik Pieter van Well, geb. Dordrecht (zh) jan. 1797, verwer, † Dordrecht (zh) 4 okt. 1854, tr. 1e Dordrecht (zh) 4 aug. 1819 (door echtsch. ontbonden 18 dec. 1824) Cornelia Geertruij Bouman, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1798, † Dordrecht (zh) 18 dec. 1824; tr. 2e Dordrecht (zh) 28 febr. 1827
53. Johanna Catharina Kooijmans, geb. Dordrecht (zh) 6 juni 1802, † ald. 12 maart 1851.
54. Adrianus van der Velden, geb. Alblasserdam (zh) 10 dec. 1805, † ald. 8 mei 1873, tr. Alblasserdam (zh) 27 jan. 1827
55. Ariaantje Ariens de Bruijn, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) 25 febr. 1802, † Alblasserdam (zh) 5 maart 1864.
56. Melis Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh) 21 mei 1799, † Zevenbergen (nb) 18 juli 1833, tr. ’s-Gravendeel (zh) 25 mei 1823
57. Adriaantje Valk, geb. ’s-Gravendeel (zh) 22 sept. 1800, † ald. 23 dec. 1871.
58. Pieter Visser, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1 april 1800, ged. Maasdam (zh) 6 april 1800, Timmerman en Wagenmaker, † ’s-Gravendeel (zh) 30 sept. 1879, tr. Puttershoek (zh) 7 juli 1825
59. Huigje Naaktgeboren, geb. Puttershoek (zh) 29 jan. 1799, naaister, † Alblasserdam (zh) 7 juli 1856.
60. Johannes Pietersz Kooij, geb. Dubbeldam (zh) 27 jan. 1802, Arbeider, † Dubbeldam (zh) 22 jan. 1859, tr. Dubbeldam (zh) 30 april 1823
61. Geertruij Jacobs van Gameren, geb. Dubbeldam (zh) 26 dec. 1795, † Papendrecht (zh) april 1869.
62. Jan Dubbeldam, geb. Dubbeldam (zh) 6 dec. 1802, † ald. 22 aug. 1868, tr. Dubbeldam (zh) 1 mei 1837
63. Grietje Monster, geb. Wieldrecht-Louisapolder (zh) 28 nov. 1810, ged. ’s-Gravendeel (zh) 2 dec. 1810, dienstbode/huisvrouw, † Dubbeldam (zh) 15 febr. 1871.

Generatie VII

64. Casparus Mesman, geb. Rotterdam (zh) 1786, ged. Rotterdam (zh), RK Steigerkerk 28 febr. 1786, † Amsterdam (nh) 13 april 1829, tr. Amsterdam (nh) 6 aug. 1823
65. Josina Maria Eering, geb. Brussel, Belgie juli 1791, werkster 1835-, † Amsterdam (nh) 18 jan. 1855, tr. 1e Rotterdam (zh) 29 mei 1811 Anthonij de Jong, geb. Rotterdam (zh) nov. 1790, † ald. 27 juni 1819, zn. van Petrus Norbertus en Elizabeth Maria Mackinzie; tr. 3e Amsterdam (nh) 5 aug. 1835 Jan Cornelis Fluks, geb. Amsterdam (nh) 28 nov. 1793, † ald. 9 okt. 1870, zn. van Claas Hendriks en Harmpje Jans en wedr. van Maritje Vroom; hij hertr. Amsterdam (nh) 29 aug. 1855 Sophia Catrina Bauman.
66. Nicolaas van Trijffel, geb. Dordrecht (zh), Raamstraat 9 nov. 1793, ged. Dordrecht (zh) 9 okt. 1793, † Rotterdam (zh) 29 sept. 1850, tr. Rotterdam (zh) 17 maart 1819
67. Johanna Jeanetta van ’t Loo, geb. Delfshaven-Rotterdam (zh) 25 febr. 1791, † Rotterdam (zh) 27 sept. 1872.
68. Johannes van der Hoek, geb. Dordrecht (zh) 16 jan. 1795, † ald. 13 juli 1828, tr. Dordrecht (zh) 17 maart 1814
69. Johanna Bongers, geb. Brielle (zh) 1792, † Rotterdam (zh) 11 dec. 1849.
70. Franciscus Brakshoven, geb. Den Haag (zh) 16 juli 1787, ged. Den Haag (zh), Grote Kerk 18 juli 1787, † Rotterdam (zh) 6 dec. 1831, tr. Rotterdam (zh) 3 okt. 1821
71. Geertruij van Veen, geb. Rotterdam (zh) 9 april 1796, † ald. 8 april 1878.
72. Johannes Klok, geb. Dordrecht (zh) okt. 1764, † ald. 27 maart 1820, tr. Dordrecht (zh), door ds Kuipert 3 mei 1789
73. Engeltje Jans van Helmond, geb. Dordrecht (zh) maart 1765, † ald. 1 jan. 1848.
74. Pieter Cornelisz Pottaar, geb. Dordrecht (zh) 1770, Timmerman, † Dordrecht (zh) 12 mei 1831, tr. 2e Dordrecht (zh) 29 april 1812 Jannetje Valk, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1772, † Dordrecht (zh) vóór april 1819, wed. van Arie van Eijk; tr. 3e Dordrecht (zh) 28 april 1819 Anna van Limmen, geb. Dordrecht (zh) 1784, † ald. 3 nov. 1819, begr. Dordrecht (zh), Augustijnenkerk 3 nov. 1819, dr. van Herman en Jacoba de Bruijn; tr. 1e Dordrecht (zh) 8 april 1792
75. Alida Gerrits Schagen, geb. Dordrecht (zh) nov. 1769, † ald. omstr. 28 dec. 1811.
76. Arnoldus Peters, geb. Mill (nb) 1756, † Grave (nb) 18 april 1839, tr. Mill (nb) 12 juni 1785
77. Johanna Jans, geb. St. Hubert (nb) omstr. 1760.
78. Petrus Gerardusz van den Bergh, geb. Arcen en Velden (L) 1766, † Schaijk (nb) 7 jan. 1819, tr. Arcen en Velden (L) 1796
79. Johanna Margaretha Haas, geb. Arcen en Velden (L)* omstr. 1770.
80. Teunis Maartensz Blom, geb. Streefkerk (zh) 1771, † ald. 31 jan. 1815, tr. Streefkerk (zh) 16 sept. 1796
81. Trijntje Aaldijk, geb. Streefkerk (zh) 1774, † ald. 29 okt. 1826.
82. Cornelis Aartsz Berkouwer, geb. Lekkerkerk (zh) 1784, † Nieuw-Lekkerland (zh) 17 aug. 1871, tr. 30 april 1809
83. Susanna van Esch, geb. Lekkerkerk (zh) 5 sept. 1785, † Nieuw-Lekkerland (zh) 23 juli 1873.
84. Dirk Klaasz Sprong, geb. Brandwijk (zh) mei 1761, † Streefkerk (zh) 11 sept. 1827, tr. Brandwijk (zh) 25 dec. 1789
85. Lena Cornelisse Stolk, geb. Brandwijk (zh) 27 febr. 1766, † Streefkerk (zh) 18 sept. 1820.
86. Teunis Leendertsz de Bruijn, geb. Streefkerk (zh) 1754, † ald. 10 sept. 1809, tr. Streefkerk (zh) 25 april 1802
87. Grietje Willemse de Wit, geb. Langerak (zh) maart 1770, † Streefkerk (zh) 2 febr. 1847.
88. Jacob Arijsz van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) april 1755, † ald. 2 febr. 1825, tr. Giessendam (zh) 16 (kerkelijk Giessen-Oudekerk (zh)) dec. 1781
89. Sijgje Leenderts de Jong, geb. Hardinxveld-Giessendam (zh) 1758, † Bleskensgraaf (zh) 26 sept. 1830.
90. Jan Bastiaansz Verlek, geb. Bleskensgraaf (zh) sept. 1768, † ald. 23 jan. 1828, tr. Bleskensgraaf (zh) 22 maart 1807
91. Maria (Marrigje) Hendriks Meerkerk, geb. Hoornaar (zh) 20 aug. 1783, † Bleskensgraaf (zh) 18 jan. 1848.
92. Arie Jobsz van Vliet, geb. Bleskensgraaf (zh) 14 juli 1791, † Bleskensgraaf en Hofwegen (zh) 23 jan. 1878, tr. Bleskensgraaf (zh) 20 okt. 1814
93. Maijke Pieters Groeneveld, geb. Schoonrewoerd (zh) 25 april 1796, † Bleskensgraaf (zh) 3 sept. 1836.
94. Adriaan Jansz Bons, geb. Noordeloos (zh) 1 febr. 1781, † Streefkerk (zh) 5 dec. 1834, tr. Wijngaarden (zh) 4 jan. 1806
95. Maria Cornelis Aaldijk, geb. Wijngaarden (zh) 1784, ged. Bleskensgraaf (zh) 3 okt. 1784, † Streefkerk (zh) 18 sept. 1838.
96. Nicolaas Jacobsz van Dalen, geb. Dordrecht (zh) nov. 1760, † ald. 18 nov. 1807, tr. Dordrecht (zh) 25 dec. 1785
97. Johanna Catharina Frits, geb. Gorinchem (zh)* 1759, † Dordrecht, Nieuwbrug (zh) 14 nov. 1846.
98. Arie van Son, geb. Dordrecht (zh) 1752, † ald. 27 aug. 1801, tr. Dordrecht (zh) 24 mei 1778
99. Francina Reijers, geb. Dordrecht (zh) 1749, † ald. 12 maart 1831.
100. Anthonij Barto, geb. Dordrecht (zh) 9 maart 1757, † Raamstraat, Dordrecht (zh) 2 dec. 1819, tr. Dordrecht (zh) 23 mei 1779
101. Alida Swang, geb. Dordrecht (zh) juli 1753, † ald. vóór 1812.
102. Christiaan van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) 11 nov. 1770, kuiper (1819), † Dordrecht (zh) 29 jan. 1844, tr. Dordrecht (zh) 27 aug. 1796
103. Martina Laage, geb. Dordrecht (zh) nov. 1776, † ald. 6 juni 1825.
104. Egbert Johannes van Well, geb. Dordrecht (zh), Liste civique 14 okt. 1774, ged. Dordrecht (zh) 16 okt. 1774, † ald. na 26 juni 1830, tr. 2e Dordrecht (zh) na 14 april 1804 Christina Goedmans, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1778, † ald.; tr. 1e Dordrecht (zh)* 13 aug. 1796 (door echtsch. ontbonden 21 sept. 1803)
105. Wilhelmina van Os, geb. Dordrecht (zh) juni 1774, † ald. 21 sept. 1803.
106. Willem Abrahamsz Kooijmans, geb. Dordrecht (zh) 24 febr. 1766, † ald. 30 sept. 1844, tr. Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Bosschaert) 17 juni 1792
107. Teuntje Jans van Prooijen, geb. Dordrecht (zh) maart 1770, † ald. 7 april 1840.
108. Huig Cornelisz van der Velden, geb. Alblasserdam (zh) sept. 1774, † ald. 7 aug. 1810, tr. omstr. 1798
109. Maaijke Cornelis Grotenboer, geb. Sliedrecht (zh) 10 maart 1776, † Alblasserdam (zh) 3 april 1860, tr. 2e Alblasserdam (zh) 26 nov. 1829 Arie Huijsman, geb. Oud-Alblas (zh) 8 maart 1778, † Alblasserdam (zh) 30 okt. 1860.
110. Arie Jansz de Bruin, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) 1775, † ald. 19 nov. 1823, tr. Nieuw-Lekkerland (zh) 3 febr. 1800
111. Aagje Sloof, geb. Barendrecht (zh) 1782, † Nieuw-Lekkerland (zh) na 1827.
112. Bastiaan Melisz Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh) 30 mei 1776, Arbeider, † ’s-Gravendeel (zh) 4 okt. 1850, tr. ’s-Gravendeel (zh) 19 okt. 1798
113. Maria Jacobs van Halteren, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1778, † ald. 8 aug. 1828.
114. Teunis Robbertsz Valk, geb. ’s-Gravendeel (zh) febr. 1778, † ald. 28 febr. 1844, tr. 2e ’s-Gravendeel (zh) 11 maart 1818 Maaijke Koomans, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1771, † ald. 13 jan. 1843; tr. 1e ’s-Gravendeel (zh) 12 mei 1799
115. Maaijke Broere, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1775, † ’s-Gravendeel (zh) 1 juni 1815.
116. Jan Isaksz Visser, geb. Strijen (zh) 1751, Wagenmaker, † St. Anthoniepolder (zh) 18 juni 1838, tr. St. Anthoniepolder (zh) 25 april 1798
117. Grietje Pieters Kleinendorst, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1771, † Puttershoek (zh) 13 maart 1841.
118. Jacob Melisz Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh) 14 sept. 1770, † ald. 5 sept. 1842, tr. ’s-Gravendeel (zh) 6 mei 1798
119. Metje Joosten de Kreek, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1776, † Puttershoek (zh) 9 april 1851.
120. Pieter Cornelisz Kooij, geb. Strijen (zh) 1762, † Dordrecht (zh) 23 jan. 1812, tr. Hoeksche Waard (zh) (kerkelijk Klaaswaal (zh)) 16 jan. 1789
121. Cornelia Simons den Boer, geb. Strijen (zh) 14 mei 1766, † Dubbeldam (zh) 8 dec. 1840.
122. Jacob Jillisz van Gameren, geb. Charlois-Rotterdam (zh) juni 1732, Arbeider, † Dubbeldam (zh) 12 jan. 1818, tr. 1e Dubbeldam (zh) 24 april 1774 Pleuntje Huijberts de Kievit, geb. Dubbeldam (zh) maart 1740, † ald. vóór juni 1775, dr. van Huijbert Maartensz en Jaapje Reiniers van der Linden; tr. 2e Dubbeldam (zh) 22 mei 1785
123. Sijgje Jans Brand, geb. Giessen-Oudekerk (zh) febr. 1752, ged. Giessen-Nieuwkerk (zh) 20 febr. 1752, † Dubbeldam (zh) 12 april 1829, tr. 1e Dubbeldam (zh) 16 mei 1779 Hendrik Willemsz van Gilst, geb. Dubbeldam (zh) dec. 1736, † ald. 25 juni 1784.
124. Klaas Hendriksz Dubbeldam, geb. Sliedrecht (zh) 26 april 1765, † Dubbeldam (zh) 17 nov. 1836, tr. 1e Dubbeldam (zh) 24 juni 1787 Aagje Johannes van Valen, geb. Dubbeldam (zh) mei 1764, † ald. na 16 april 1797, dr. van Johannes Cornelisz; tr. 2e Dubbeldam (zh) 8 (kerkelijk 9) febr. 1798
125. Maria Bastiaans Munter, geb. Dubbeldam (zh) 19 okt. 1775, † ald. 13 april 1833.
126. Bastiaan Ariensz Monster, geb. Dubbeldam (zh) 25 febr. 1785, Werkman, † Wieldrecht-Louisapolder (zh) 27 aug. 1834, tr. Dubbeldam (zh) 19 okt. 1806
127. Anna van Erkhuizen, geb. Dubbeldam (zh) 22 maart 1780, † ald. 15 jan. 1850.

Generatie VIII

128. Julianus Aegidius Mesman, geb. Harlingen (fr) 1755, stads werker -1825, † Rotterdam (zh) 10 juli 1825, tr. Rotterdam (zh) 18 mei 1783
129. Pieternella Strijbos, geb. Boxtel (nb) 28 jan. 1751, † Rotterdam (zh) 11 maart 1830.
130. Jan Hendrik Erinck, geb. Rotterdam (zh) maart 1760, † ald. 30 okt. 1837, tr. Rotterdam (zh) 18 juni 1786
131. Anna Catharina Verhoeven, geb. Utrecht 1758, ged. Utrecht, RK 1 okt. 1758, † Rotterdam (zh) 14 juli 1845.
132. Willem van Trijffel, geb. Dordrecht (zh) 1756, † ald. 19 sept. 1820, tr. Dordrecht (zh), door ds Van Breugel 8 juli 1779
133. Neeltje Grondhout, geb. Dordrecht (zh) aug. 1760, † ald. vóór 1819.
134. Hermanus van ’t Loo, geb. Oudenbosch (nb) 1754, † Dordrecht (zh) 19 mei 1810, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 21 mei 1810, tr. Delfshaven-Rotterdam (zh)* omstr. (kerkelijk na 11 maart) 1791
135. Geertruida Kraal, geb. Woudrichem (nb) 1768, † Dordrecht (zh) 18 mei 1811.
136. Joannes van der Hoek, geb. Den Haag (zh) juni 1769, mandenmaker, † Dordrecht (zh) 7 juni 1842, tr. Dordrecht (zh), Pro Deo 17 sept. 1796
137. Johanna Bourgonje, geb. Den Haag (zh) omstr. 1760, † Dordrecht (zh) 11 juni 1816.
138. Johan Bongers, geb. Brielle (zh) 1765, † ald. 19 dec. 1800, tr. Dordrecht (zh) 17 mei 1788
139. Aagje Jans Morang, geb. Dordrecht (zh) 1767, † ald. 6 sept. 1830.
140. Johannes Braxhoofden, geb. Den Haag (zh) 1768, † ald. 29 mei 1813, tr. Den Haag (zh) 10 juni 1787
141. Catharina van der Spek, geb. Vlaardingen (zh) 1768, † ald. 12 jan. 1855.
142. IJsbrand Ariens van Veen, geb. Rotterdam (zh) 1759, † ald. 14 jan. 1809, tr. Rotterdam (zh) 6 mei 1783
143. Margaretha de Jong, geb. Rotterdam (zh) juni 1754, † ald. 21 juni 1818.
144. Jillis Klok, geb. Dordrecht (zh) 1720, † ald. vóór 1789, tr. Dordrecht (zh) 31 maart 1763
145. Jannigje Tomas van de Roer, geb. Dordrecht (zh) april 1738, † ald. na 1789.
146. Johannes van Helmond, geb. Dordrecht (zh) dec. 1733, † ald. 14 dec. 1816, tr. Dordrecht (zh), door ds Tetterode 2 juni 1754
147. Helena Bol, geb. Dordrecht (zh) 1731.
148. Cornelis Pottaar, geb. Dordrecht (zh) 1743, tr. Dordrecht (zh) 18 nov. 1764
149. Jenneke Kers, geb. Dordrecht (zh) 1734, † ald. 14 febr. 1774.
150. Gerrit Schagen, geb. Opmeer (nh) omstr. 1735, † Dordrecht (zh)* vóór 1792, tr. Dordrecht (zh) 28 maart 1762
151. Jaapje Wessels Roos, geb. Dordrecht (zh) 1735.
152. Petrus Derckx, geb. Mill (nb) 1712, tr. 2e Mill (nb) na 1762 Wilhelmina Jans, geb. Mill (nb) omstr. 1724; tr. 1e Mill (nb) 9 juli 1750
153. Maria Jans van Riemsdijk, geb. Mill (nb) 1718, † ald. na 1762.
156. Gerardus van den Bergh, geb. Arcen en Velden (L) 20 febr. 1728, tr. Arcen en Velden (L) 20 jan. 1750
157. Maria Sijbers, geb. Arcen en Velden (L) 1725, † ald. 31 okt. 1782.
158. Engelbert Haes, geb. Kevelaer (D)* omstr. 1727, † Arcen en Velden (L) omstr. 1781, tr. Kevelaer (D) 1761
159. Joanna Catharina Grutters, geb. Kevelaer (D) 1727.
160. Maarten Teunisz Blom, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1734, tr. Streefkerk (zh) 6 maart 1761
161. Geertje Willemse Stolker, geb. omstr. 1740.
162. Claas Ariensz Aaldijk, geb. Streefkerk (zh) 1749, † ald. vóór 1802, tr. Streefkerk (zh) 30 aug. 1772
163. Adriana Jurriens Faas, geb. Streefkerk (zh) maart 1749, † ald. 20 april 1814.
164. Aart Cornelisz Berkouwer, geb. Streefkerk (zh) febr. 1748, † Lekkerkerk (zh) 6 mei 1818, tr. Lekkerkerk (zh) 27 april 1783
165. Jannigje Jans Deelen, geb. Lekkerkerk (zh) 11 nov. 1759, † ald. 27 mei 1828.
166. Cornelis Hendriksz van Es, geb. Sliedrecht (zh) jan. 1743, † Lekkerkerk (zh) 8 aug. 1828, tr. Lekkerkerk (zh) 19 april 1776
167. Lijntje Gielen van der Wouden, geb. Lekkerkerk (zh) mei 1749, † ald. 13 dec. 1829.
168. Klaas Bastiaansz Sprong, geb. Schelluinen (zh) 1735, † Molenaarsgraaf (zh) 3 sept. 1803, tr. Giessendam-Peursum (zh) 25 mei 1760
169. Jaapje Pieterse Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) 1738, ged. Giessendam (zh) 14 sept. 1738, † Brandwijk (zh) 6 sept. 1783.
170. Cornelis Dirksz Stolk, geb. Rotterdam (zh) 1725, tr. Hoogblokland (zh) 3 maart 1760
171. Ariaantje Gerrits Brand, geb. Brandwijk (zh) dec. 1728, † ald. 17 juli 1789.
172. Leendert Teunisz de Bruyn, geb. Streefkerk (zh) 1731, † ald. vóór okt. 1760, tr. Streefkerk (zh) 9 juli 1753
173. Aaltje Cornelis Maurits, geb. Streefkerk (zh) 1733.
174. Willem Jansz de Wit, geb. Ottoland (zh) 1727, tr. Goudriaan (zh) 31 maart 1752
175. Adriana Teunisse Nieuwpoort, geb. Brandwijk (zh) juli 1736, † Nieuwpoort (zh) 3 sept. 1813.
176. Arie Jacobsz van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) juli 1712, † ald. nov. 1795, begr. Bleskensgraaf (zh), koor kerk 30 nov. 1795, tr. Bleskensgraaf (zh) 7 juli 1736
177. Jannigje Huijgens Palts, geb. Bleskensgraaf (zh) 1721, † ald. dec. 1802, begr. Bleskensgraaf (zh), koor kerk 28 dec. 1802.
178. Leendert Cornelis de Jong, geb. Hardinxveld (zh) 1732, † Giessen-Oudekerk (zh) 22 jan. 1788, tr. 2e 13 juli 1783 Jannigje Kooiman, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1734; tr. 1e Giessen-Oudekerk (zh) 22 april 1757
179. Aartje Cornelis Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) okt. 1735, † ald. 31 okt. 1769.
180. Bastiaan Jansz Verlek, geb. Giessendam (zh) mei 1738, † Bleskensgraaf (zh) 1 dec. 1797, tr. Bleskensgraaf (zh) na 29 dec. 1763
181. Clara Willems van Asperen, geb. Oud-Alblas (zh) dec. 1739, † Bleskensgraaf (zh) 28 aug. 1810.
182. Hendricus Cornelisz Meerkerk, geb. Bleskensgraaf (zh) maart 1737, † ald. na 1794, tr. Bleskensgraaf (zh) 15 okt. 1775
183. Mayke Jans van Driel, geb. Hoornaar (zh) febr. 1741.
184. Job Ariens van Vliet, geb. Wijngaarden (zh) 1756, † Bleskensgraaf (zh)* 6 jan. 1806, tr. Bleskensgraaf (zh) 30 jan. 1785
185. Gerrigje Bastiaans Sterk, geb. Bleskensgraaf (zh) 1757, † ald. 9 dec. 1827.
186. Pieter Gerritsz Groeneveld, geb. Schoonrewoerd (zh) febr. 1768, † Bleskensgraaf (zh) 21 febr. 1819, tr. Hoornaar (zh) 12 april 1795
187. Maria Jans Tukker, geb. Hoornaar (zh) 21 febr. 1772, † Bleskensgraaf (zh) 19 juni 1810.
188. Jan Adriaansz Bons, geb. Noordeloos (zh) 12 maart 1747, armmeester, diaken, ouderling, † Bleskensgraaf (zh) 20 sept. 1810, tr. Sliedrecht (zh) 7 mei 1780
189. Fijgje Wouters van Wijngaarden, geb. Sliedrecht (zh) 10 aug. 1755, † Bleskensgraaf (zh) 15 sept. 1814.
190. Cornelis Teunisz Aaldijk, geb. Bleskensgraaf (zh) 1747, tr. 1e (ondertr. Bleskensgraaf (zh) 3 maart) 1776 Marrigje Dirks Vlot, geb. Bleskensgraaf (zh) 1747, † ald. 26 april 1780; tr. 2e Bleskensgraaf (zh) 30 nov. (kerkelijk dec.) 1781
191. Cornelia Joppe van Gent, geb. Bleskensgraaf (zh) 1757.
192. Jacobus Claesz van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 1732, † Dordrecht (zh)*, tr. Dordrecht (zh) 27 juli 1755
193. Margrita de Jong, geb. Dordrecht (zh) juli 1727, † ald..
194. Antonij Fritz, geb. Gorinchem (zh)*, † Dordrecht (zh)* na 1786.
196. Johannes van Son, geb. Dordrecht (zh) jan. 1728, † ald. 14 maart 1801, tr. Dordrecht (zh) 3 mei 1750
197. Cornelia van Asperen, geb. Sliedrecht (zh) mei 1724, † Dordrecht (zh) 26 sept. 1807.
198. Johannes Reijers, geb. Dordrecht (zh) 1711, † ald. 15 nov. 1760, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 15 nov. 1760, tr. Dordrecht (zh) 16 nov. 1732
199. Sara Wanda, geb. Dordrecht (zh) 1709, ged. Dordrecht (zh), RK 16 sept. 1709, † Dordrecht (zh) 22 jan. 1795.
200. Antonie Barto, geb. Dordrecht (zh) 1719, tr. Dordrecht (zh) 12 dec. 1745
201. Pietertje Rammon, geb. Dordrecht (zh) 1725.
202. Jacob Swang, geb. Dordrecht (zh) mei 1723, † ald. 2 juli 1766, tr. Dordrecht (zh) 17 juli 1746
203. Maaijke Oldenburgh, geb. Dordrecht (zh) 1724, † na 1779.
204. Huibert Corstiaensz van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) mei 1736, † ald. 15 sept. 1783, tr. Dordrecht (zh) 25 nov. 1764
205. Heijltje Pieters Dames, geb. Dordrecht, Raamstraat (zh) 1738, ged. Dordrecht (zh) 22 maart 1738, † Dordrecht (zh)* 31 okt. 1797.
206. Herman Jansz Laage, geb. Hardinxveld (zh) aug. 1747, † Dordrecht (zh) na 1796, tr. Dordrecht (zh) 15 nov. 1774
207. Pieternella van den Poll, geb. Dordrecht (zh) 1753, † ald. omstr. 1813.
208. Arnoldus Evertsz van Well, geb. Dordrecht (zh) nov. 1737, schilder, † Dordrecht (zh) vóór 1802, tr. 2e Dordrecht (zh) 26 sept. 1784 Maaijke Verheul, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1738; tr. 1e Dordrecht (zh) 24 april 1763 (door echtsch. ontbonden vóór sept. 1784)
209. Judick van Westervoort, geb. Dordrecht (zh) jan. 1745, † ald. vóór sept. 1784.
210. Jan van Os, geb. Dordrecht (zh) nov. 1740, † ald. 1792, tr. Dordrecht (zh) nov. 1765
211. Jacoba van Oers, geb. Den Bosch (nb) omstr. 1740, † Dordrecht (zh).
212. Abraham Willemsz Kooijmans, geb. Dordrecht (zh) 1721, † ald. 16 mei 1803, begr. Dordrecht (zh), Augustijnenkerk 20 mei 1803, tr. Dordrecht (zh) 23 (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Semeins 22) mei 1751
213. Alida Pieters van Striemen, geb. Dordrecht (zh) 26 maart 1731, † ald. 1810.
214. Johannes van Prooijen, geb. Dordrecht (zh) 1738, † Dordrecht (zh)* na 1792, tr. Dordrecht (zh) 26 sept. (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Rossijn 1 okt.) 1767
215. Maria Kuijl, geb. Dordrecht (zh) 1737.
216. Cornelis Jacobsz van der Velden, geb. Oud-Alblas (zh) 1727, † Bleskensgraaf (zh) 15 april 1804, tr. Alblasserdam (zh) 6 mei 1759
217. Marrigje Huygen Kool, geb. Oud-Alblas (zh) okt. 1734, † vóór 1800.
218. Cornelis Gerritsz Grotenboer, geb. Fijnaart (nb) 1741, † Alblasserdam (zh) 26 dec. 1822, tr. Sliedrecht (zh), impost 28 juni 1771
219. Grietje Teunis de Waart, geb. Sliedrecht (zh) 1748, † ald. 24 dec. 1810.
220. Jan Huigensz de Bruijn, geb. Streefkerk (zh) 1732, tr. Streefkerk (zh) 28 jan. 1753
221. Neeltje Cornelis Stierman, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) 1733, ged. Noordeloos (zh) 27 dec. 1733.
224. Melis Bastiaansz Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh) 25 juli 1739, vlasboer in de Langestraat, kerkmeester (1774), † ’s-Gravendeel (zh) 3 juni 1825, tr. ’s-Gravendeel (zh) 15 april 1768
225. Jaapje Jacobs Wildeman, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 1 febr. 1741, † ’s-Gravendeel (zh) 11 jan. 1827.
226. Jacobus Stevensz van Halteren, geb. Sommelsdijk bij Middelharnis (zh) 1739, † ’s-Gravendeel (zh) 9 jan. 1818, tr. 2e ’s-Gravendeel (zh) 10 mei 1799 Aagje Segers Robbemont, geb. Almkerk (nb) maart 1742, † ’s-Gravendeel (zh) 14 maart 1812; tr. 1e ’s-Gravendeel (zh) (ondertr. 6) juni 1766
227. Woutrijna (Woutina) Smits, geb. omstr. 1740, † ’s-Gravendeel (zh) 25 april 1793.
228. Robbert Valk, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1740, † ald. 17 jan. 1801, tr. omstr. 1770
229. Adriaantje de Haan, geb. Heerjansdam (zh) maart 1747, † ’s-Gravendeel (zh) 17 maart 1807.
230. Joost Hendriksz Broere, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1740, † ald. 28 mei 1805, tr.
231. Anna Bax.
232. Isaak Jansz Visser, geb. Heerjansdam (zh) 1721, † Cillaarshoek (zh) 12 maart 1774, tr. Strijen (zh)* omstr. 1750 (kerkelijk ?)
233. Sara Immertse in ’t Veld, geb. Cillaarshoek (zh) 1731, ged. Strijen (zh) 29 april 1731, † Cillaarshoek (zh) 25 maart 1806.
234. Pieter Jacobsz Kleinendorst, geb. Cillaarshoek (zh) 1745, † Westmaas (zh) 7 febr. 1818, tr.
235. Catharina Cornelisse ’t Hoertje, geb. Maasdam (zh) 1747, † St. Anthoniepolder (zh) 7 april 1822.
236. Melis Bastiaansz Naaktgeboren (dezelfde als 224), tr. ’s-Gravendeel (zh) 15 april 1768
237. Jaapje Jacobs Wildeman (dezelfde als 225).
238. Joost Hermansz de Kreek, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1722, † ald. 13 juni 1777, tr. 1e omstr. 1755 Jaapje Andriesse Westdijk, geb. Zuid-Beijerland (zh) maart 1725, † ’s-Gravendeel (zh) april 1758, dr. van Andries Cornelisse; tr. 2e omstr. 1760 Ariaantje Ariens van den Heuvel, geb. omstr. 1725, † ’s-Gravendeel (zh) 8 sept. 1768; tr. 3e ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1770
239. Huigje Teunisse Stam, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1735, herbergierster en tapster, † ’s-Gravendeel (zh) 17 maart 1794.
240. Cornelis Dirksz Kooij, geb. Mijnsheerenland (zh) 1726, † Strijen (zh), tr. Mijnsheerenland (zh) 18 mei 1749
241. Cornelia Pieters de Reus, geb. Strijen (zh) 1725, † IJsselmonde (zh).
242. Simon Sijmonsz den Boer, geb. Strijen (zh) febr. 1724, † ald. 30 okt. 1773, tr. omstr. 1755 (kerkelijk ?)
243. Lena Sorgdragher, geb. Cillaarshoek (zh) 1729, † Strijen (zh), impost 5 juni 1780.
244. Jillis Bastiaanse van Gameren, geb. Charlois-Rotterdam (zh) 1696, † ald. 1772, tr. 2e Charlois-Rotterdam (zh) 18 okt. 1744 Ariaantje Aarts van Gent, geb. Charlois-Rotterdam (zh) okt. 1720, † ald. 7 okt. 1794; tr. 1e Charlois-Rotterdam (zh) 28 april 1720
245. Lijntje Clements Klootwijk, geb. Charlois-Rotterdam (zh) nov. 1688, † ald. 7 dec. 1735, begr. Charlois-Rotterdam (zh), pro deo 8 dec. 1735.
246. Jan Jacobsz Brand, geb. Giessendam-Peursum (zh) 1712, tr. 1e Giessen-Bovenkerk (zh) 12 mei 1743 Ariaantje Adriaanse Spiering, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1720, † Giessendam (zh) vóór febr. 1748; tr. 2e Giessendam (zh) 4 febr. 1748
247. Ariaantje Arends Lopik, geb. Neder-Hardinxveld (zh) 1709.
248. Hendrik Klaasz Dubbeldam, geb. Ammerstol (zh) mei 1736, † Sliedrecht (zh), tr. Hardinxveld (zh) 17 april 1764
249. Pietertje Ariens de Jager, geb. Sliedrecht (zh) maart 1742, † ald. 16 mei 1816.
250. Bastiaan Arisz Munter, geb. Dubbeldam (zh) april 1740, † ald. 29 febr. 1812, tr. 2e Dubbeldam (zh) 9 dec. 1781 Maria Arisse Kooiman, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1755, † ald. omstr. 20 dec. 1804, dr. van Arie Huigens Kooijman en Lijntje Ariens Vermeulen; tr. 1e Dubbeldam (zh) 14 mei 1769
251. Jannetje Cornelis van Valen, geb. Dubbeldam (zh) sept. 1740, † ald. 1 nov. 1779.
252. Adrianus Pietersz Monster, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1759, † Dubbeldam (zh) 6 dec. 1797, tr. Dordrecht (zh) 28 sept. 1783
253. Grietje Bastiaans Valk, geb. Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 5 jan. 1760, ged. Dubbeldam (zh) 20 jan. 1760, † ald. 26 maart 1810, tr. 2e Dubbeldam (zh) 9 nov. 1800 Arij Huijbertsz van der Giessen, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1755.
254. Frans Andriesz van Erkhuizen, geb. Dubbeldam (zh) 1744, † ald. 24 dec. 1821, tr. 2e Dubbeldam (zh) 31 dec. 1796 Teuntje Joosten Bravenboer, geb. Dubbeldam (zh) 19 dec. 1757, † ald. 31 jan. 1812, dr. van Joost Cnelis en Marijke Jans van Lil; tr. 1e Dubbeldam (zh) 30 nov. 1777
255. Pietertje Adriaans Boom, geb. Dubbeldam (zh) mei 1745, † Dubbeldam (zh), datum aangifte 25 nov. 1795.

Generatie IX

256. Casper Hendriks Mesman, geb. Harlingen (fr) 1719, zeeman 1763-, † na 1775, tr. Harlingen (fr) 8 jan. 1749
257. Geyske Tjammes Jans, geb. omstr. 1725, † na 1775.
258. Ludovicus Levinus Strijbos, geb. Woensel (Eindhoven nb) 1723, † Boxtel (nb) 28 mei 1789, tr. Woensel (Eindhoven nb) 18 mei 1744
259. Jacoba Arnolda Beedings, geb. Boxtel (nb) 1721, † Rotterdam (zh) 3 maart 1804.
260. Jan Jurgen Hendrik Ehring, geb. Harsewinkel, Duitsland 1730, † Cool-Rotterdam (zh) 1 april 1775, begr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 3 april 1775, tr. Rotterdam (zh) 9 mei 1756
261. Johanna Koks (Kooken), geb. Munsterland* omstr. 1735, † Rotterdam (zh) 1 jan. 1809.
262. Dirk Verhoeven, geb. Duitsland* omstr. 1730, tr. 1758
263. Anna Catharina Prikkers, geb. Utrecht 1730.
264. Pieter van Trijffel, geb. Dordrecht (zh) 1723, tr. Dordrecht (zh), door ds Rossijn 19 jan. 1745
265. Margrietje Oldenburgh, geb. Dordrecht (zh) 1719.
266. Nicolaas Grondhout, geb. Dordrecht (zh) 1714, tr. Dordrecht (zh) 18 dec. 1733
267. Heijltie Maartens van den Berg, geb. Dordrecht (zh) 1713.
268. Johannes van ’t Loo, geb. Breda (nb) 1715, † Oudenbosch (nb) 26 maart 1784, tr. Oudenbosch (nb) 12 febr. 1744
269. Antonetta Mouw, geb. Oudenbosch (nb) 1718, † ald. 20 mei 1781.
270. Thomas Barentsz Kraal, geb. Gorinchem (zh) 1734, † Woudrichem (nb) 5 okt. 1785, tr. omstr. 1763
271. Pieternella Liphuijzen, geb. Gorinchem (zh) 1745, † vóór 1785.
272. Hendricus van der Hoek, geb. Den Haag (zh) omstr. 1745, † Den Haag (zh)* 1776, tr. Den Haag (zh) na 28 mei 1763
273. Anna Maria Vlijtman, geb. omstr. 1735, † Den Haag (zh)* 1786.
274. Hermanus Bourgonje, geb. Den Haag (zh)* omstr. 1730, tr. Den Haag (zh)* omstr. 1758
275. Johanna Fischet, geb. Den Haag (zh)* omstr. 1730, † ald..
276. Jan Bongers, geb. Brielle (zh)* omstr. 1738, tr. Brielle (zh) omstr. 1760
277. Maria Harman, geb. Brielle (zh)* omstr. 1740.
278. Johannes Morang, geb. Dordrecht (zh) 1736, † ald. vóór 1788, tr. Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Semeins) 20 juli 1760
279. Maijke Bouman, geb. Dordrecht (zh) okt. 1726, † ald. na 1789, tr. 1e Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Semeins) 11 nov. 1743 Arij Lugten, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1724, † ald. vóór 1760.
280. Johannes Braxhoofden, geb. Den Haag (zh) 1738, † ald. 4 sept. 1793, tr. Den Haag (zh) 10 juni 1767
281. Flora Wilhelmina van Noort, geb. Den Haag (zh) 1741, † ald. 10 sept. 1785, begr. Den Haag (zh), Noorderkerkhof sept. 1785.
282. Jacob Claas van der Spek, geb. Hillegersberg (zh) 1741, † Vlaardingen (zh) 28 jan. 1794, tr. Vlaardingen (zh) 3 nov. 1765
283. Hendrina van Spijk, geb. Rotterdam (zh) 1 jan. 1742, † Vlaardingen (zh) 7 aug. 1799.
284. Arij van Veen, geb. Overschie-Rotterdam (zh) jan. 1722, † Rotterdam (zh)* vóór 1783, tr. 1e Hillegersberg-Rotterdam (zh) 14 aug. 1746 Neeltje Goos de Rooij, geb. Overschie-Rotterdam (zh) 1724, † Hillegersberg-Rotterdam (zh)* maart 1752, begr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 4 maart 1752; tr. 2e Hillegersberg-Rotterdam (zh) 4 (kerkelijk Rotterdam (zh) omstr. ) juni 1752
285. Neeltje van Malen, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 8 jan. 1731, † Rotterdam (zh)* vóór 1792.
286. Daniel de Jong, geb. Vlaardingen (zh) 1731, † Hillegersberg-Rotterdam (zh) juli 1799, tr. omstr. 1753
287. Sophia van Dijk, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 1734.
288. Antonie Gerritsz Klock, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1685, tr. Dordrecht (zh) sept. 1709
289. Josijntje van de Laer, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1690.
290. Jan Thomas van de Roer, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1700, † ald. na 13 mei 1755, tr. omstr. 1726
291. Teuntje Boegevie, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1705.
292. Hendrik van Helmond, geb. Dordrecht (zh) 1708, † ald. na 14 april 1761, tr. Dordrecht (zh), door ds Bosschaert 23 april 1730
293. Johanna van Leeuwen, geb. Dordrecht (zh) 1707, † ald. april 1761.
294. Wouter Bol, geb. Friesland omstr. 1695, † Dordrecht (zh), tr. Dordrecht (zh), door ds La Coster* 10 okt. 1723
295. Gouda Cramers, geb. Dordrecht (zh) 1696.
296. Pieter Pietersz Pottaar, geb. Dordrecht (zh) 1702, tr. 2e Dordrecht (zh) na 1746 Neeltje Spar, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1705; tr. 1e Dordrecht (zh) 2 juli 1724
297. Marijke Cornelis van Aps, geb. Dordrecht (zh) 1705, † ald. na 1746.
298. Joost Kers, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1710, † Dordrecht (zh)* vóór 1764, tr. Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Rossijn) 10 mei 1733
299. Anna Margrita Muller, geb. Solingen, Duitsland omstr. 1710, † Dordrecht (zh)*.
300. Lambertus* Schage, geb. Opmeer (nh)* omstr. 1708, † ald., tr. omstr. 1735
301. Merretje [nn], geb. Opmeer (nh)* omstr. 1710, † ald..
302. Wessel Roos, geb. Dordrecht (zh) 1705, tr. Dordrecht (zh) 29 okt. 1730
303. Aaltje van Laar, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1710, † ald..
304. Theodorus Lamers, geb. Mill (nb) 1673, tr. Mill (nb) 25 april 1705
305. Maria Ermers, geb. Mill (nb) 1682.
306. Joannes Egidiusz van Riemsdijk, geb. Mill (nb) omstr. 1680, tr. omstr. 1704
307. Arnolda Aerts Linderts, geb. omstr. 1685.
312. Petrus van den Bergh, geb. Arcen en Velden (L) 3 dec. 1688, tr. Arcen en Velden (L) 13 sept. 1716
313. Catharina Teuwen, geb. Arcen en Velden (L) 20 juli 1688, † ald. 23 nov. 1737.
314. Reinerus Sijberts, geb. Arcen en Velden (L) 1677, tr. Arcen en Velden (L) omstr. 1724
315. Maria Deckers, geb. omstr. 1700.
316. Wilhelm Haesen, geb. Helden (L) 1692.
318. Nicolaus Grutters, geb. Kevelaer (D)* omstr. 1700, † Kevelaer (D) 1738, tr. Kevelaer (D) 1724
319. Margaretha van Mechelen, geb. Kevelaer (D)* omstr. 1700, † Kevelaer (D) 1741.
320. Teunis Cornelisz Blom, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) 1697, tr. Streefkerk (zh) 3 jan. 1723
321. Rookje Huigen Vervoor, geb. Streefkerk (zh) 1700.
322. Willem Cornelisz Stolker, tr.
323. Cornelia Hendriks van Vuren.
324. Arij Klaasz Aaldijk, geb. Streefkerk (zh) nov. 1719, tr. Groot-Ammers (zh) 8 juni 1749
325. Pieternella Pieters Swijnenburg, geb. Groot-Ammers (zh) mei 1722, † Streefkerk (zh).
326. Jurrien Christiaansz Faas, geb. Dussen (nb) 1712, † Streefkerk (zh) 28 april 1779, tr. Streefkerk (zh) 17 mei 1742
327. Trijntje Ariens de Bes, geb. Streefkerk (zh) dec. 1720, † ald. 10 sept. 1794.
328. Cornelis Aarts Berkouwer, geb. Lekkerkerk (zh) mei 1715, † ald. 17 april 1779, tr. Lekkerkerk (zh) 18 maart 1749
329. Cornelia Janse Kersbergen, geb. Lekkerkerk (zh) dec. 1723, † ald. 2 jan. 1806.
330. Jan Jansz Deelen, geb. Lekkerkerk (zh) nov. 1725, † ald. 8 dec. 1799, tr. Lekkerkerk (zh) 1 mei 1749
331. Maria Arisse Boon, geb. Lekkerkerk (zh) 1732, † Lekkerkerk (zh), aangifte 17 april 1777.
332. Hendrik Cornelis van Es, geb. Giessendam (zh) 1713, † Sliedrecht (zh), tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1739
333. Suzanna Cornelisse van Wijngaarden, geb. Sliedrecht (zh) april 1710, † ald..
334. Chiel Dirksz van der Woude, geb. Lekkerkerk (zh) 1703, † ald. 3 febr. 1787, tr. Lekkerkerk (zh) 15 jan. 1729
335. Rookje Cornelis de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) jan. 1709, † ald. 24 sept. 1787.
336. Bastiaan Herbertsz Sprong, geb. Leerdam (zh) 1699, † Schelluinen (zh)*, tr.
337. Pleuntje Ewouds Pelt, geb. Hoornaar (zh) 1696, † na 1754.
338. Pieter Dircksz Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) 1711, † Brandwijk (zh) 24 sept. 1790, tr. Giessendam (zh) 27 april 1738
339. Cornelia Jacobs Brand, geb. Giessendam-Peursum (zh) 1711.
340. Dirk Dirksz Stolk, geb. Zuid-Beijerland (zh) 1697, † Hendrik Ido Ambacht (zh) omstr. 1795, tr. Rotterdam (zh) 26 jan. 1723
341. Maria Cornelisdochter de Beet, geb. Renkum (Gld) 1700.
342. Gerrit Louwe Brand, geb. Ottoland (zh) nov. 1703, † Brandwijk (zh) juli 1742, tr. Brandwijk (zh) 18 april 1728
343. Neeltje Goossens Nieuwpoort, geb. Gijbeland (zh) 1702, † Brandwijk (zh) april 1742.
344. Teunis Jaspersz de Bruijn, geb. Streefkerk (zh) 1697, † ald. okt. 1757, tr. Streefkerk (zh) 15 april 1725
345. Lena Pieters van Schagen, geb. Streefkerk (zh) sept. 1702, † ald. febr. 1750.
346. Cornelis Cornelisz Maurits, geb. Streefkerk (zh) 1706, tr. Streefkerk (zh) 1 maart 1732
347. Cnelia Aerts Swijnenburg, geb. Groot-Ammers (zh)* omstr. 1710.
348. Jan Petersz de Wit, geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1694, † Ottoland (zh)* vóór 30 juni 1748, tr. Goudriaan (zh) 5 mei 1720
349. Neeltje Japiks Boonstoppel, geb. Goudriaan (zh) okt. 1697, † na 30 juni 1748.
350. Teunis Goossensz Nieuwpoort, geb. Brandwijk (zh) 1705, † Brandwijk (zh), impost 9 sept. 1758, begr. Brandwijk (zh), kerk 9 sept. 1758, tr. 10 febr. 1729
351. Maria Klaasse van Houwelingen, geb. Hardinxveld (zh) 1708, † Brandwijk (zh) na 19 febr. 1763.
352. Jacob Cornelisz van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) 1678, † ald. 5 sept. 1719, tr. Bleskensgraaf (zh) mei 1705
353. Hilligje Dircks Korporaal, geb. Bleskensgraaf (zh) maart 1682, † ald. 22 dec. 1745.
354. Huijg Ariens Palts, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) 1687, tr. Bleskensgraaf (zh) 26 jan. 1721
355. Meinsje Ariens Krijger, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1695, † Bleskensgraaf (zh) maart 1728.
356. Cornelis Gijsbertse de Jong, geb. Hardinxveld (zh) 1695, † Giessendam (zh) 1 mei 1779, tr. Bleskensgraaf (zh) 22 nov. 1716
357. Neeltje Aarts Huijsman, geb. Bleskensgraaf (zh) 1695, † Giessendam (zh) 28 jan. 1784.
358. Cornelis Gerritze Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) 1701, † vóór 1789, tr. Giessendam-Peursum (zh) 15 juni 1732
359. Maria Cornelisse van de Giessen, geb. Giessendam (zh) aug. 1705, † Giessen-Oudekerk (zh) 15 dec. 1798.
360. Jan Krijnsz Verlek, geb. Peursum-Giessenburg (zh) 1691, ged. Giessen-Nieuwkerk (zh) 11 maart 1691, † Peursum-Giessenburg (zh) 13 juni 1768, tr. Giessen-Nieuwkerk (zh) 27 maart 1729
361. Cornelia Bastiaans Tuijtel, geb. Peursum-Giessenburg (zh) 1700, ged. Giessen-Oudekerk (zh) 31 jan. 1700.
362. Willem Pietersz van Asperen, geb. Oud-Alblas (zh)* omstr. 1682, † Sliedrecht (zh) vóór 29 jan. 1744, tr. Oud-Alblas (zh) (ondertr. 11) dec. 1728
363. Marichje Pieters Decker, geb. Oud-Alblas (zh) okt. 1704.
364. Cornelis Hendriksz Meerkerk, geb. Bleskensgraaf (zh) juli 1703, † ald. 15 maart 1744, tr. Bleskensgraaf (zh) 25 april 1731
365. Marijgje Jacobs van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) 1710, † ald. 29 sept. 1754, tr. 2e 23 maart 1747 Teunis Ariensz Sterk, geb. Bleskensgraaf (zh) 1700.
366. Jan Gijsbertsz van Driel, geb. Werkendam (nb)* omstr. 1705, † Hoornaar (zh)*, tr. Noordeloos (zh) 24 febr. 1732
367. Maria Hendriks van Houten, geb. Hoornaar (zh) 1700.
368. Arie Joppe van Vliet, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1722, tr. Bleskensgraaf (zh) 29 maart 1747
369. Johanna Pieters Boer, geb. omstr. 1725, † Bleskensgraaf (zh) 1 sept. 1790.
370. Bastiaan Ariensz Sterk, geb. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) jan. 1715, † Bleskensgraaf (zh) 1 maart 1788, tr. Brandwijk (zh) 28 maart 1749
371. Maria Cornelis Verhoef, geb. Ottoland (zh) 16 jan. 1724, † vóór 1800.
372. Gerrit Pietersz Groeneveld, geb. Schoonrewoerd (zh) april 1728, † Schoonrewoerd (zh)* 20 jan. 1795, tr. Everdingen (zh) 28 febr. 1751
373. Maaijke (Maartje) Jans Bronkhorst, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) maart 1726, ged. Everdingen (zh) 10 maart 1726.
374. Jan Willemsz Tukker, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) 1732, † Hoornaar (zh) 21 dec. 1811, tr. Hoornaar (zh) 1 aug. 1762
375. Lijsje Goverts Slob, geb. Hoornaar (zh) 1745, † ald. 22 sept. 1781.
376. Adriaan Anthonisse Bons, geb. Noordeloos (zh) april 1710, diaken, schepen, ouderling, † Noordeloos (zh) 30 april 1762, tr. Noordeloos (zh) 5 febr. 1730
377. Annigje Ariens Beuzekom, geb. Minkeloos (zh) 1708, ged. Hoornaar (zh) 14 okt. 1708.
378. Wouter Melsz van Wijngaarden, geb. Noordeloos (zh) april 1728, † Sliedrecht (zh) 28 dec. 1767, tr. Sliedrecht (zh) 8 dec. 1752
379. Cornelia Pieters van Rees, geb. Sliedrecht (zh) maart 1734, † ald. 2 april 1793.
380. Teunis Cornelisz Aaldijk, geb. Bleskensgraaf (zh) 1709, tr. Bleskensgraaf (zh) 19 febr. 1735
381. Hendrikje Cornelis de Gelder, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1714, † Bleskensgraaf (zh) 23 nov. 1780.
382. Job Bastiaansz van Gent, geb. Dubbeldam (zh) 1718, † Bleskensgraaf (zh) 24 juni 1783, tr. Bleskensgraaf (zh) 1741
383. Marij Klaassen van Krimpen, geb. Bleskensgraaf (zh) april 1718, † ald. 10 febr. 1786.
384. Claes Jacobusz van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 1710, tr. Dordrecht (zh) 7 nov. 1728 (kerkelijk omstr. 1731)
385. Jannetje van Baken, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1710, † Dordrecht (zh)*.
386. Wouter Gijsbertsz de Jong, geb. Dordrecht (zh) 1688, tr. Dordrecht (zh) 14 jan. 1725
387. Anna Weijnen, geb. Wezel omstr. 1700, † Dordrecht (zh).
392. Jan van Son, geb. Dordrecht (zh) 1690, † ald. april 1733, tr. Dordrecht (zh) omstr. 1727
393. Maria de Bie, geb. Noord-Brabant* omstr. 1707, † ald. na 1742.
394. Arij Cornelisz van Asperen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1692, † ald. 1741, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1723
395. Grietje Cornelis van Willigen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1695, † ald. maart 1788.
396. Reijer Jaspers, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1687, † Dordrecht (zh) omstr. 1725, kreeg rel.
397. Anna Vervoren, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1680, † Dordrecht (zh).
398. Engel Jansz Wanda, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1679, † ald. 8 febr. 1727, tr. omstr. 1699 (kerkelijk Dordrecht (zh)*)
399. Jannigje Verbrugge, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1675, † ald. 5 dec. 1747.
400. Jacobus Jansz Barto, geb. Dordrecht (zh) 1690, † ald. vóór 1745, tr. Dordrecht (zh) 21 jan. 1715
401. Marijke Koudorp, geb. Geertruidenberg (nb) omstr. 1695, † Dordrecht (zh)* na 1745.
402. Lammert Rammon, geb. Dordrecht (zh) 1704, tr. 2e Dordrecht (zh) 25 april 1734 Aaltje Dirks Plaisier, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1705; tr. 1e Dordrecht (zh) 29 maart 1723
403. Maaike Simons, geb. Dordrecht (zh) april 1701.
404. Willem Fransz Swang, geb. Dordrecht (zh) sept. 1693, † ald. 5 april 1737, tr. Dordrecht (zh) 13 dec. 1716
405. Aletta Wessel Roos, geb. Dordrecht (zh) juni 1687, † Dordrecht (zh)* 2 nov. 1750.
406. Laurens Oldenburgh, geb. Dordrecht (zh) nov. 1688, † ald. 20 maart 1750, tr. Dordrecht (zh), door ds Bijsterveld 24 okt. 1717
407. Maaike Middelwaart, geb. Dordrecht (zh) 1694, † ald..
408. Corstiaan van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) aug. 1705, † ald. 29 dec. 1763, tr. Dordrecht (zh) 3 juni 1734
409. Anna Heijmans, geb. Houten bij Wezel* 1713, † Dordrecht (zh) 7 juni 1788.
410. Pieter Dames, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1698, † ald. vóór 1764, tr. Dordrecht (zh)* omstr. 1737
411. Heiltje Melis Stoel, geb. Dordrecht (zh) 17 okt. 1699, † ald. na 1764, tr. 1e omstr. 1725 Hendrik den Ouden, geb. omstr. 1695, † vóór 1737.
412. Jan Hermenze Laage, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1705, † ald., tr. Hardinxveld (zh) omstr. 1736
413. Jannigje van der Lusdonk, geb. Hardinxveld (zh) 1709.
414. Maarten van den Poll, geb. Hedel (gld) 1722, † Dordrecht (zh)*, tr. Dordrecht (zh) 19 maart 1747
415. Cornelia Copeijn, geb. Dordrecht (zh) 1735.
416. Evert van Well, geb. Dordrecht (zh) 1714, † ald. 4 juni 1770, tr. Dordrecht (zh) 10 febr. 1737
417. Johanna Geertruida van Galen, geb. Tiel (Gld) 1716, † Dordrecht (zh) 1 mei 1778.
418. Egbert van Westervoort, geb. Dordrecht (zh) maart 1717, † ald. vóór 16 april 1750, tr. Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Semeins) 29 juli 1742
419. Catharina Catron, geb. Dordrecht (zh) mei 1712, † ald..
420. Thomas van Osch, geb. Varik (gld) omstr. 1709, † Dordrecht (zh) na 1746, tr. Gorinchem (zh) 17 mei 1739
421. Anna Ariense Naaijen, geb. Andel (nb) 1709.
422. Jan van Oers, geb. Noord-Brabant omstr. 1715, † Dordrecht (zh) 1762, tr. ?
423. Johanna Ketelaers, geb. Noord-Brabant omstr. 1715, † Dordrecht (zh)*.
424. Willem Hendriksz Kooijmans, geb. Dordrecht (zh) 1686, † ald. 1747, tr. 1e Dordrecht (zh) 24 dec. 1713 Jannigje Verheij, geb. Dordrecht (zh) 1691, † ald. 30 juni 1714, dr. van Wilhelm Cornelisz van der Heyden en Sara Cornelis de Vries; tr. 2e Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Bijsterveld) 6 nov. 1718
425. Marijke Abrams Gewor, geb. Dordrecht (zh) 1694, † ald. 1770, begr. Dordrecht (zh), Grote Kerk 11 april 1770.
426. Pieter van Striemen, geb. Leiden (zh) 4 okt. 1699, † Dordrecht (zh) 1755, tr. Dordrecht (zh) 21 nov. 1723
427. Adriana van Dorssen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1701, † ald. febr. 1747.
428. Arie van Prooijen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1703, tr.
429. Aeltje Pieters Kruk, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1710.
430. Arij Kuil, geb. Dongen (nb) vóór 1702, † Dordrecht (zh), tr. Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Venster) 28 jan. 1725
431. Teuntje Leempoel, geb. Sprang (nb) omstr. 1704.
432. Jacob Andriesz van der Velde, geb. Lekkerkerk (zh) 1694, † Oud-Alblas (zh) na 1737, tr. Oud-Alblas (zh) 3 dec. 1725
433. Maayke Hendriks van Trooijen, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1698, † Oud-Alblas (zh) na 1737.
434. Huyg Gijsbertse Cool, geb. Oud-Alblas (zh) 1706, tr. Oud-Alblas (zh) 17 jan. 1734
435. Ariaantje Cornelis van der Graaf, geb. Bleskensgraaf (zh) nov. 1708, † Oud-Alblas (zh)*.
436. Gerrit Gerritsz Grootenboer, geb. Zevenbergen (nb) sept. 1718, † vóór 10 jan. 1778, tr. Klundert (nb) 29 juni 1738
437. Heiltje Cornelis Blom, geb. Boven-Hardinxveld (zh) okt. 1708, † na 10 jan. 1778.
438. Teunis Teunisz de Waard, geb. Sliedrecht (zh) nov. 1709, † Sliedrecht-Naaldwijk (zh) mei 1797, begr. Sliedrecht (zh) 4 mei 1797, tr. Sliedrecht (zh) 1736
439. Maijke Ariens van der Donk, geb. Sliedrecht (zh) maart 1717, † Sliedrecht-Naaldwijk (zh) april 1792, begr. Sliedrecht (zh) 6 april 1792.
440. Huig Jaspersz de Bruijn, geb. Streefkerk (zh) 1702, † Streefkerk (zh), impost 3 sept. 1751, tr. Streefkerk (zh) 29 april 1729
441. Annigje Jans de Ridder, geb. Streefkerk (zh) 1707, † Charlois-Rotterdam (zh), impost 7 april 1788.
442. Cornelis Pietersz Stierman, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) 1700, tr. Giessen-Nieuwkerk (zh) 4 april 1728
443. Neeltje Simons Donk, geb. Hoogblokland (zh) 1704.
448. Bastiaan Melisz Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1712, † ald. 13 nov. 1794, tr. ’s-Gravendeel (zh) 17 juni 1737
449. Lijntje Bastiaans Smaal, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1715, † ald. mei 1752.
450. Jacob Joosten Wildeman, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1709, † De Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 29 nov. 1771, begr. ’s-Gravendeel (zh) 30 nov. 1771, tr. ’s-Gravendeel (zh) (ondertr. 2 sept.) 1740
451. Aagje Ariens Kleinendorst, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1715, † De Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 10 sept. 1779, begr. ’s-Gravendeel (zh) 14 sept. 1779.
452. Steven Jacobsz van Halteren, geb. Ooltgensplaat (zh) omstr. 1716, † ’s-Gravendeel (zh), tr. 1e Ooltgensplaat (zh) 28 dec. 1736 (door echtsch. ontbonden vóór 1738) Jannetje Abrams de Quartel, geb. Numansdorp (zh) 14 aug. 1707, † ’s-Gravendeel (zh) vóór 1738; tr. 2e Ooltgensplaat (zh) 29 nov. 1738
453. Pieternella Melis Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1712, † ’s-Gravendeel (zh) juli 1746.
456. Teunis Robbertsz Valk, geb. Dalem (gld) sept. 1700, † ’s-Gravendeel (zh) 17 maart 1764, tr. 1e Dalem (gld) 12 sept. 1722 Aartje Aarts van den Berg, geb. Dalem (gld) omstr. 1700, † De Mijl, Krabbe en Nadort (zh), aangifte 19 aug. 1729; tr. 2e De Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 13 april 1730
457. Wijntje Philips de Ruijter, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1705, † ald. 23 jan. 1770.
458. Jan Joost de Haan, geb. Heerjansdam (zh) juni 1712, † Carnisse-Barendrecht (zh) 12 sept. 1796, tr. St. Anthoniepolder (zh)* vóór 1740
459. Hendrikje Jans Noteboom, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1715, † Heerjansdam (zh) 23 okt. 1789.
461. Johanna Schop.
464. Jan Willemsz Visser, geb. Heerjansdam (zh) 1684, † omstr. 1730, tr. Barendrecht (zh) 10 nov. 1709
465. Maayke Isaaks Grootendorst, geb. Heerjansdam (zh) 1683, † vóór 1752.
466. Imert Gerritsz in ’t Veld, geb. Strijen (zh) 1695, tr. 1e omstr. 1720 Aaltje Jans Bergeijk, † vóór 1723; tr. 2e Strijen (zh) omstr. 1723
467. Bastiaantje Gerrits Moerkerken, geb. Strijen (zh) 1699.
468. Jacob Pieters Kleinendorst, geb. Cillaarshoek (zh) maart 1722, † ald. 16 okt. 1792, tr. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1745
469. Grietje Jans Smits, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1724, † ald. 8 juli 1809.
470. Cornelis Hendriksz ’t Hoertje, geb. Zuid-Beijerland (zh) 1727.
476. Herman Joosten de Kreek, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1675, † ald. 10 nov. 1745, tr. 2e Almkerk (nb) 2 april 1743 Metje Teunis van de Koppel, geb. Sleeuwijk-Woudrichem (nb) 1697, † ’s-Gravendeel (zh) 4 mei 1761; tr. 1e Puttershoek (zh) 26 mei 1709
477. Ariaentie Flore van der Graaf, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1680, † ’s-Gravendeel (zh).
478. Teunis Ariens Stam, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1705, † ald. 14 nov. 1791, tr. ’s-Gravendeel (zh) 1735
479. Neeltje Jans Dorst, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1710, † ald. maart 1797.
480. Dirk Cornelisse Kooijman, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1694, † ald. vóór 31 jan. 1751, tr. 2e Mijnsheerenland (zh) 6 okt. 1743 Jannigje Pieters Emmikhoven, geb. Mijnsheerenland (zh)*, † Mijnsheerenland (zh); tr. 1e Mijnsheerenland (zh) 8 mei 1723
481. Lijsbeth Teunisse Kruithof, geb. Mijnsheerenland (zh) 1695, † ald. vóór okt. 1743, tr. 1e 1720 Corstiaan Cornelisz Weeda, geb. omstr. 1690, † vóór 8 mei 1723.
482. Pieter Jansz de Reus, geb. Strijen (zh) febr. 1679, † ald., tr. Strijen (zh) 9 okt. 1711
483. Jannetje Gerrits Maasdam, geb. Strijen (zh) aug. 1683, † ald..
484. Simon Cornelisz Boer, geb. Westmaas (zh) 1696, kreeg rel.
485. Lijsbeth Rijke (Hoogwerf), geb. Westmaas (zh) 1690.
486. Arij Simonsz Sorghdrager, geb. Cillaarshoek (zh) 1692, † ald. vóór april 1741, tr. Cillaarshoek (zh) 5 mei 1720
487. Cornelia Leenderts den Bruijnen, geb. Cillaarshoek (zh)* 1694, ged. Cillaarshoek (zh) 24 jan. 1694, † ald. na 1742, tr. 2e Cillaarshoek (zh) 30 april 1741 Dirk Andriesz den Broeder.
488. Bastiaan Jillisse van Gameren, geb. Charlois-Rotterdam (zh) april 1660, † ald. 25 jan. 1704, tr. Charlois-Rotterdam (zh) 11 mei 1692
489. Lijntje Hendriks Gelder, geb. Katendrecht-Rotterdam (zh) aug. 1664, ged. Charlois-Rotterdam (zh) 24 aug. 1664, † ald..
490. Clement Rocussen Clootwijck, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1656, tr. Charlois-Rotterdam (zh) 16 mei 1677
491. Marijtje Corstiaans Oosthoek, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1658, † ald. 26 mei 1737.
492. Jacob Claesz Brand, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1660, † Gijbeland (zh)* 5 sept. 1727, tr. Bleskensgraaf (zh) 20 jan. 1697
493. Sijgje “de Oude” Jilles, geb. Bleskensgraaf (zh) 1675, † Gijbeland (zh)* na 8 maart 1739.
494. Arien Sandersz Dool, geb. Boven-Hardinxveld (zh) 1675, † omstr. maart 1718, tr. Giessendam (zh) 18 okt. 1704
495. Pietertje Jans, geb. Hardinxveld (zh)* omstr. 1680.
496. Klaas Hendriksz Dubbeldam, geb. Ammerstol (zh) 1714, tr. Klein Ammers (zh) 12 juli 1735
497. Anna Ariens Boode, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1715, † ald..
498. Arie Hendriks de Jager, geb. Sliedrecht (zh) aug. 1705, † ald. 31 maart 1787, tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1739
499. Neeltje Abrahams Seret, geb. Sliedrecht (zh) aug. 1715, † ald. 29 aug. 1786.
500. Arie Bastiaanse Munter, geb. Dubbeldam (zh) 1708, tr. Dubbeldam (zh) 4 mei 1738
501. Lena Jans de Vogel, geb. Dubbeldam (zh) 1710, † ald. omstr. 24 nov. 1772.
502. Cornelis Cornelisz van Valen, geb. Dubbeldam (zh) 1696, † ald. 14 sept. 1750, tr. Dubbeldam (zh) 7 april 1726
503. Marijtje Jans Bravenboer, geb. Dubbeldam (zh) 1698, † ald. 7 dec. 1781.
504. Pieter Ariensz Monster, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1710, † ’s-Gravendeel (zh) juni 1768, tr. Maasdam (zh) omstr. 1741
505. Neeltje Ariens Bestebroer, geb. Maasdam (zh) 1716, † Cillaarshoek (zh) nov. 1773.
506. Bastiaan Arisen Valk, geb. Dalem (gld) omstr. 1719, † ’s-Gravendeel (zh) 10 nov. 1791, tr. Dubbeldam (zh) 5 okt. 1754
507. Willemina Aris van Wijngaarden, geb. Sliedrecht (zh) 1732, † Dubbeldam (zh) 4 okt. 1810.
508. Andries Fransen van Erkhuizen, geb. Dubbeldam (zh) 1715, tr. Dubbeldam (zh) 21 okt. 1740
509. Johanna Hendriks Recourt, geb. Dordrecht (zh) 1705.
510. Adriaan Jansz Boom, geb. Dubbeldam (zh) april 1704, tr. Dubbeldam (zh) 8 mei 1729
511. Willempje Willems den Houting, geb. Dubbeldam (zh)* omstr. 1705, † ald. 1774.

Generatie X

512. Hendrik Caspers, geb. Epe, Münsterland* 1690, † Harlingen (fr) 15 juli 1761, tr. Harlingen (fr) 2 mei 1717
513. Catharina Groen, geb. Heek, Münsterland juli 1694, † Harlingen (fr)* na 1746, tr. 2e Harlingen (fr) 19 juli 1744 Beernt Alphers, geb. Munsterland* omstr. 1690.
514. Johannes Nn, tr.
515. Tjamme Nn.
516. Petrus Hendrik Strijbosch, geb. Woensel (Eindhoven nb) okt. 1676, † ald. 17 sept. 1740, tr. 1e Woensel (Eindhoven nb) 25 mei 1698 Margaretha Kievits, geb. Woensel (Eindhoven nb) sept. 1668, † ald. nov. 1716; tr. 2e Woensel (Eindhoven nb) 21 febr. 1719
517. Mechtildis Levinus Herstroy, geb. Woensel (Eindhoven nb) 4 okt. 1685, † ald. 15 maart 1759.
518. Arnoldus Bedix, geb. Oss (nb) nov. 1672, † Berlicum (nb) maart 1735, tr. Achel, Limburg, België 3 aug. 1700
519. Gertrudis Erens, geb. Achel, Limburg, België omstr. 1679.
520. Joan Dirck Ering, geb. Harsewinkel, Duitsland 1699, † ald. 1 april 1775, tr. Harsewinkel, Duitsland omstr. 1724
521. Christina Horstman, geb. Harsewinkel, Duitsland omstr. 1704, † ald. na 1749.
522. Johann Hendrik Koks, geb. omstr. 1705, tr. Duitsland omstr. 1732
523. Maria [nn], geb. Munsterland* omstr. 1710.
525. Joanna Catharina Peters, geb. Duitsland* omstr. 1705.
528. Wijnand van Trijffel, geb. Dordrecht (zh) april 1699, † ald. vóór 3 dec. 1744, tr. Dordrecht (zh), door ds Bijsterveld 26 mei 1720
529. Willemijntje van der Waal, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1699, † ald. na 1744.
530. Laurens Oldenburgh (dezelfde als 406 in generatie IX), tr. Dordrecht (zh), door ds Bijsterveld 24 okt. 1717
531. Maaike Middelwaart (dezelfde als 407 in generatie IX).
532. Hendrik Hendriksz Gronthout, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1676, tr. Dordrecht (zh) 11 sept. 1701
533. Christina Claesse van Megen, geb. Dordrecht (zh) 1677.
534. Maerten Gerritsz van den Berg, geb. Dordrecht (zh) 1687, tr. Dordrecht (zh) 29 sept. 1709
535. Neeltje Franse van Doorn, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1688.
536. Hermanus van ’t Loo, geb. Breda (nb) omstr. 1683, tr. Breda (nb) 8 jan. 1708
537. Joanna van Raeck, geb. Hilvarenbeek (nb) 1686.
538. Anthony Jansz Mouw, geb. Oudenbosch (nb) 1670, † na 1754, tr. 1e Oudenbosch (nb) (ondertr. 3 april) 1694 Cornelia Adriaans Denen, geb. Sprundel (nb) omstr. 1669, † Oudenbosch (nb) 30 okt. 1703; tr. 3e Oudenbosch (nb) 29 juli 1731 Gertrudis Martens Visschers, geb. Sint Mertenspolder (nb) 1689, ged. Oudenbosch (nb) 6 okt. 1689, wed. van Jacobus Martensz van Ginneken; tr. 2e Oudenbosch (nb) (ondertr. Oudenbosch (nb), ng 12 juni) 1705
539. Helena Cornelis van Osta, geb. Roosendaal (nb) 1682, † omstr. 1729.
540. Barent Thomasz Kraal, geb. Loevestein (gld) 1706, † Woudrichem (nb), impost 15 april 1791, tr. Gorinchem (zh) 21 nov. 1734
541. Geertruij van Drunen, geb. Gorinchem (zh) 1706.
542. Hendrikus Liphuijzen, geb. Gorinchem (zh)* omstr. 1705, † na 1765, tr.
543. Johanna van Vught, geb. Woudrichem (nb) 1712, † na 1765.
556. Andries Jansz Morang, geb. Dordrecht (zh) 1711, † ald. vóór 1772, tr. Dordrecht (zh) 2 sept. 1736
557. Johanna Steenbus, geb. Dordrecht (zh) 1710.
558. Reijer Jansz Bouman, geb. Dordrecht (zh) 1696, † ald. na 1766, tr. Dordrecht (zh) (kerkelijk Dordrecht (zh), door ds Bijsterveld) 19 mei 1720
559. Geertruij Muijters, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1698.
560. Michiel Braxhoofden, geb. Den Haag (zh) 1702, † ald. vóór 1765, tr. Den Haag (zh) 27 maart 1729
561. Geertruij Cornelis Schaap, geb. Den Haag (zh) omstr. 1705, † ald. na 1765.
564. Nicolaas Jacobsz van der Spek, geb. Maasland (zh) 1711, † ald. 28 maart 1797, tr. Hillegersberg (zh) 4 sept. 1740
565. Johanna Engel van Tongeren (Tongele), geb. Rotterdam (zh) 1715, † Vlaardingen (zh) 31 dec. 1800.
566. Kornelis Johannes van Spijk, geb. Den Haag (zh) 1701, † Vlaardingen (zh) april 1771, tr.
567. Catharina Palieksdr Besseling, geb. Didam (Gld)* 1707, † Vlaardingen (zh) 1781.
568. Philippus Jansz van Veen, geb. Delft (zh) 1684, † Overschie-Rotterdam (zh) 25 maart 1739, tr. Overschie-Rotterdam (zh) 29 dec. 1709
569. Cornelia Pieters van der Linden, geb. Overschie-Rotterdam (zh) 1686.
570. Jacobus van Malen, geb. Rotterdam (zh) febr. 1702, tr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 12 nov. 1727 (kerkelijk Hillegersberg-Rotterdam (zh)* omstr. 1730)
571. Marija Pieters in ’t Hout, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) nov. 1705, † ald. 8 mei 1737.
572. Arij Rogiersz de Jong, geb. omstr. 1705, tr.
573. Maria Dame van Dijk, geb. omstr. 1705.
574. Pieter Jansz van Dijk, geb. Bergschenhoek (zh) 1699, † Hillegersberg-Rotterdam (zh) 25 april 1736, tr. Bergschenhoek (zh) 25 nov. 1725
575. Geertje Cornelis de Jong, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 1708.
576. Gerrit Klock, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, tr.
577. Annigje Aalberts, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1660.
584. Francois van Helmond, geb. Dordrecht (zh) 1683, tr. Amsterdam (nh) 4 april 1706
585. Kaatje Hendriks Rozenkrans, geb. Amsterdam (nh) dec. 1685, † Dordrecht (zh) na 1730.
586. Jan Krijnen van Leeuwen, geb. Den Haag (zh) omstr. 1680, tr. Dordrecht (zh) (ondertr. 13) juni 1706
587. Engeltje Isaaks Vinman, geb. Dordrecht (zh) 1671.
590. Antonius Cramers, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1670, † ald., tr. Dordrecht (zh) omstr. 1690
591. Lena Hendriks van Setten, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1675.
592. Pieter Pottaar, geb. Dordrecht (zh) 1676, tr. Dordrecht (zh) 8 jan. 1702
593. Sibille Hessels, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1680, † ald..
594. Cornelis van Aps, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1680, † ald. vóór 1724, tr. omstr. 1700
595. Marij Pieterson, geb. omstr. 1682.
598. Clemens Muller, geb. Duitsland omstr. 1680, † Dordrecht (zh)*, tr.
599. Jenneke [nn], geb. omstr. 1680.
604. Wessel Maertensz Roos, geb. Dordrecht (zh) 1662, tr. Dordrecht (zh) 28 juli 1685
605. Jaapje Frans, geb. omstr. 1665, † Dordrecht (zh).
606. Arij van Haer, geb. omstr. 1680, † Dordrecht (zh).
608. Lambertus Joosten, geb. Mill (nb) omstr. 1635, tr. Mill (nb) 25 nov. 1660
609. Maria Jans, geb. Mill (nb) omstr. 1636.
612. Egidius van Riemsdijk, geb. Mill (nb)* omstr. 1650.
628. Leonhard Sijberts, geb. Arcen en Velden (L) 1645, † ald. 1704, tr.
629. Catherina Panhuijs*, geb. omstr. 1647.
632. Engelbert Haesen, geb. omstr. 1660, tr.
633. Joanna [nn], geb. omstr. 1662.
640. Cornelis Pietersz Blom, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1656, tr. Streefkerk (zh) 13 mei 1685
641. Annigje Gerrits de Bes, geb. Streefkerk (zh) 1656.
642. Huig Maartensz Vervoor, geb. Streefkerk (zh) 1672, ged. Groot-Ammers (zh) 24 april 1672, tr. Streefkerk (zh) 12 okt. 1698
643. Annigje Cornelis Bruin, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1675.
648. Claes Jansz Aaldijk, geb. Streefkerk (zh) 1684, † Streefkerk (zh), aangifte 7 dec. 1769, tr. Streefkerk (zh) 3 mei 1716
649. Annigje Pieters Bedee, geb. Streefkerk (zh), tr. 1e Streefkerk (zh) 1 mei 1701 Cornelis Ariens Cort, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1675, † Nieuw-Lekkerland (zh)* vóór 1717.
650. Pieter Bastiaansz Swijnenburg, geb. Groot-Ammers (zh) 1683, † Bergambacht (zh), impost 28 febr. 1760, tr. Noordeloos (zh) 13 dec. 1705
651. Hilligje Gerrits van den Dool, geb. Noordeloos (zh) 1684.
652. Christiaan Jurgensen de Faes, geb. Flensburg, Duitsland omstr. 1680, † Dussen (nb)*, tr. Dussen (nb) 16 febr. 1710
653. Kuintje Jacobs Vermeer, geb. Dussen (nb) omstr. 1685.
654. Arij Rokusz de Bes, geb. Streefkerk (zh) juli 1691, tr. Streefkerk (zh) 26 maart 1713
655. Pietertje Ariens Gouwerak, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1692, † Streefkerk (zh), impost 9 juli 1757.
656. Aart Pietersz Berkouwer, geb. Lekkerkerk (zh) 1692, † ald. na 1753, tr. Lekkerkerk (zh) 22 april 1715
657. Annigje Aarts, geb. Lekkerkerk (zh) 1691, † ald. 19 maart 1733.
658. Jan Adriaansz van Kersbergen, geb. Lexmond (zh) 12 sept. 1686, † Lekkerkerk (zh) vóór 1731, tr. Lekkerkerk (zh) 24 nov. 1720
659. Annigie Cornelisse Burgen, geb. Lekkerkerk (zh) 29 april 1701, † ald. 1 mei 1761.
660. Jan Dirksz Deelen, geb. Lekkerkerk (zh) 1685, † Lekkerkerk (zh), aangifte 23 nov. 1762, tr. Berkenwoude (zh) 10 mei 1711
661. Niesje Paulus Kaptein, geb. Berkenwoude (zh) 1692, † Lekkerkerk (zh), aangifte 8 febr. 1768, begr. Lekkerkerk (zh) 12 febr. 1768.
662. Aris Maartensz Boon, geb. Lekkerkerk (zh) aug. 1697, † Lekkerkerk (zh), aangifte 30 okt. 1760, tr. Lekkerkerk (zh) 1 dec. 1720
663. Annigje Huigen, geb. Lekkerkerk (zh) juni 1699, † Lekkerkerk (zh), aangifte 24 aug. 1783.
664. Cornelis Hendriksz van Es, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1673, † ald., tr. Giessen-Nieuwkerk (zh) na 13 april 1698
665. Helena Gijsen Sterrenburgh, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1675, † ald..
666. Cornelis Jansz van Wingerden, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1685, † ald., tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1708
667. Geertruij (Geertje) Claasse, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1685, † ald..
668. Dirk Woutersz van der Woude, geb. Lekkerkerk (zh) 1652, † ald. 10 sept. 1745, tr. Lekkerkerk (zh) 26 april 1688
669. Teuntje Jans de Vries, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1665, † ald. 30 juli 1711.
670. Cornelis Ariens de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) 1670, † ald. 14 jan. 1728, tr. Lekkerkerk (zh) 20 maart 1705
671. Lijntje Tijsse de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) febr. 1671, † ald..
672. Herbert Bastiaansz Sprong, geb. Leerdam (zh) 1656, tr. Leerdam (zh) 15 febr. 1687
673. Stijntje Claes van Meerkerk, geb. Lexmond (zh) 1663, † na 1724.
674. Ewoud Ewoudsz Pelt, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1666, † na 27 okt. 1721, tr. Hoornaar (zh) 26 sept. 1691
675. Lijsbeth Huijgen de Ruijter, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1670, † na 27 okt. 1721.
676. Dirk Jacobsz Brandwijk, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) 1686, tr. omstr. 1710
677. Marigje Pieter Jans, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1685.
678. Jacob Claesz Brand (dezelfde als 492 in generatie IX), tr. Bleskensgraaf (zh) 20 jan. 1697
679. Sijgje “de Oude” Jilles (dezelfde als 493 in generatie IX).
680. Dirk Cornelisz Stolk, geb. Hillegersberg (zh) 1656, † ald. 1730, tr. Zuid-Beijerland (zh) 30 okt. 1696
681. Kniertje Leenderts van der Houck, geb. Hillegersberg (zh) 1660, † Zuid-Beijerland (zh) 10 jan. 1745.
684. Laurens Gerritsz Brand, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1658, tr. 2e Ottoland (zh) 10 jan. 1712 Maria Willems Sprong, geb. omstr. 1680; tr. 1e Giessendam (zh) 8 sept. 1686
685. Maria Cornelis van der Wal, geb. Giessendam (zh) 1663, † 9 april 1705.
686. Goosen Jacobsz van de Nieuwpoort, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1641, † Gijbeland (zh) omstr. 1707, tr. vóór 1702
687. Adriana Ariens Trompert, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) 1672, † Brandwijk (zh) vóór 10 febr. 1720, tr. 2e Brandwijk (zh) 26 febr. 1708 Cornelis Ariensz (Blokland), geb. Goudriaan (zh) 1677.
688. Jasper Theunisz de Bruijn, geb. Streefkerk (zh) 1656, tr. Streefkerk (zh) april 1685
689. Rookje Cornelis (De Bruijn), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1661, † ald. na 2 okt. 1733.
690. Pieter Laurensz van Schagen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1670, † ald. vóór 1742, tr. 1e omstr. 1691 Jannetje Gerrits, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1670, † ald. vóór 1694; tr. 2e Streefkerk (zh) 24 okt. 1694
691. Marrigje Zegers Flink, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1672, † na 1742.
692. Cornelis Cornelisz Maurits, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1675, † Streefkerk (zh) 11 april 1760, tr. Molenaarsgraaf (zh) 12 nov. 1702
693. Mary Maertens Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) mei 1681, † Streefkerk (zh) 7 sept. 1762.
694. Aart Bastiaansz Swijnenburg, geb. Groot-Ammers (zh) 1676, tr. Groot-Ammers (zh) jan. 1705
695. Lijsbeth Pieters van den Dool, geb. Noordeloos (zh)* omstr. 1677.
696. Peter Aartsz de Wit, geb. Lopik (Ut) 1667, † ald. 24 maart 1712, tr. Ottoland (zh) 6 maart 1689
697. Grietje Jacobs, geb. Blokland (zh) 1668, † ald. 20 april 1708.
698. Jacob Willemsz Boonstoppel, geb. Goudriaan (zh) 1663, tr. Goudriaan (zh) 19 nov. 1690
699. Cornelia Gerrits de Ruijter, geb. Goudriaan (zh) 1664.
700. Goosen Jacobsz van de Nieuwpoort (dezelfde als 686), tr. vóór 1702
701. Adriana Ariens Trompert (dezelfde als 687).
702. Claes Ariensz, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1672, tr. Giessen-Nieuwkerk (zh) 27 okt. 1695
703. Adriaantje Ariens Verheul, geb. Giessen-Bovenkerk (zh) omstr. 1670, † omstr. 1730.
704. Cornelis Pelten van der Laan, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1638, † ald. vóór 1690, tr. Bleskensgraaf (zh) 7 mei 1675
705. Marijke Jacobs de Groot, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1650.
706. Dirck Bastiaensz Corporaal, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1650, † ald. 30 jan. 1698, tr. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 30 jan. 1678
707. Lijsbeth Cornelis de Vries, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1650, † Bleskensgraaf (zh) 21 aug. 1722.
708. Adriaen Jacobsz Palts, geb. Slingeland (Giessenburg, zh) omstr. 1651, tr. Giessen-Nieuwkerk (zh) 29 maart 1676
709. Anneke Huijberts, geb. Heukelum (bij Gorinchem, zh) omstr. 1653.
710. Arien Krijger, geb. Giessen-Oudekerk (zh)* omstr. 1665.
712. Gijsbert Cornelisz de Jong, geb. Neder-Hardinxveld (zh) 1666, † Giessendam (zh), tr. Giessendam (zh) 17 okt. 1694
713. Lena Pieters Stolk, geb. Buyten Giessendam (zh) omstr. 1678, † Neder-Hardinxveld (zh)* na 14 juli 1712.
714. Aert Gerritsz Huijsman, geb. Wijngaarden (zh) 1663, † Bleskensgraaf (zh) na 1721, tr. Wijngaarden (zh) 9 aug. 1693
715. Sygje Symons Houtkoper, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1668, † ald. 7 febr. 1744.
716. Gerrit Cornelisse Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1673, † Giessendam (zh), tr. Giessen-Oudekerk (zh) 23 dec. 1700
717. Teuntje Jacobs (Krawaat), geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1678, † ald. 8 sept. 1762.
718. Cornelis Jansz van de Giessen, geb. Papendrecht (zh) 1672, † vóór 29 dec. 1757, tr. Oud-Alblas (zh) 14 sept. 1698
719. Ariaantje Maertens de Jong, geb. Oud-Alblas (zh) 1676.
720. Crijn Claesz Verleck, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1655, † Giessen-Nieuwkerk (zh) na 1716, tr. omstr. 1680
721. Annigje Jans, geb. omstr. 1655, † Giessen-Nieuwkerk (zh) na 1715.
722. Bastiaan Jacobsz Tuijtel, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1663, † ald., tr. Giessendam (zh) 21 jan. 1689
723. Marychje Joppe, geb. omstr. 1667.
724. Pieter Jansz van Asperen, geb. Alblasserdam (zh) 1658, † Alblasserdam (zh)* omstr. 1696, tr. Alblasserdam (zh) 12 juli 1682
725. Lydia Joosten Schiltman, geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) 1658.
726. Pieter Aryensz Decker, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1673, tr. Oud-Alblas (zh) 27 jan. 1704
727. Ariaentje Ariens de Jonge, geb. Oud-Alblas (zh) 1676.
728. Hendrick Cornelisz Meerkerk, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1668, † ald. 31 juli 1728, tr. Hoornaar (zh) 21 jan. 1694
729. Metje Wouters Schoonderwoerd, geb. Hoornaar (zh) 1665, † Bleskensgraaf (zh) 29 okt. 1746.
730. Jacob Cornelisz van der Laan (dezelfde als 352 in generatie IX), tr. Bleskensgraaf (zh) mei 1705
731. Hilligje Dircks Korporaal (dezelfde als 353 in generatie IX).
732. Gijsbert Pietersz van Driel, geb. Werkendam (nb) 1681, tr.
733. Clara Backer, geb. Werkendam (nb) 1681.
734. Hendrik Gijsbertsz van Holten, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1670, tr. Hoornaar (zh) 23 sept. 1696
735. Judik Jillis, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1675, † na 1746.
736. Jop van Vliet, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1695.
738. Pieter Cornelisz Boer, geb. Bleskensgraaf (zh) 1702, † Krimpen a/d IJssel (zh), impost 2 maart 1775, tr. Ariaantje Cornelis Cort, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) 1702, † Krimpen a/d IJssel (zh) 27 jan. 1766, dr. van Cornelis Ariens en Annigje Pieters Bedee (zie 649).
740. Ary Jansz de Jong, geb. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) omstr. 1668, † ald. na 1728, tr. 30 april 1695
741. Marrigje Teunis Bosch, geb. Sliedrecht (zh).
742. Cornelis Verhoef, geb. Ottoland (zh) 1686, † Blokland (zh) omstr. 1756, tr. Ottoland (zh) 12 maart 1713
743. Gerrichje Sterrenburg, geb. Ottoland (zh) 1689, † ald. 20 maart 1763.
744. Pieter Groeneveld, geb. Schoonrewoerd (zh) omstr. 1700, † ald., tr. Schoonrewoerd (zh) omstr. 1725
745. Johanna van Veen, geb. Schoonrewoerd (zh) omstr. 1700, † ald..
746. Jan Pietersz Bronkhorst, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) dec. 1676, † ald. febr. 1748, tr. 1e Zijderveld-Everdingen (zh) 10 april 1699 Lijsbeth Derks de Heer, geb. Zijderveld-Everdingen (zh)* omstr. 1677, † Zijderveld-Everdingen (zh) vóór 1707; tr. 2e Zijderveld-Everdingen (zh) 1 mei 1707
747. Petertje Gijsberts Sterk, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) sept. 1681, † ald. aug. 1741.
748. Willem Jansz Tukker, geb. Vianen (ut) 1682, † Zijderveld-Everdingen (zh) okt. 1757, tr. 1e Rotterdam (zh) 25 juni 1702 Maaijke Rijke van Veen, geb. omstr. 1680, † Zijderveld-Everdingen (zh) vóór 1710; tr. 2e Everdingen (zh) 9 febr. 1710 Gerrigje Wierse Gelderblom, geb. Ottoland (zh) omstr. 1680, † Zijderveld-Everdingen (zh) 1712, dr. van Wiers Jansz en Jannigje Philips; tr. 3e Schoonrewoerd (zh) 22 jan. 1713
749. Neeltje Geerlofs Kool, geb. Schoonrewoerd (zh) 1687, † Zijderveld-Everdingen (zh) febr. 1748.
750. Govert Woutersz Slobbe, geb. Hoornaar (zh) aug. 1712, † ald. 18 jan. 1788, tr. 2e na 1745 Maria van der Giessen; tr. 1e Hoornaar (zh) 11 mei 1741
751. Heiltje Gerritse Stek, geb. Lakerveld (zh) nov. 1715, ged. Lexmond (zh) 1 dec. 1715, † Hoornaar (zh) 22 okt. 1777.
752. Anthonij Jansz Bons, geb. Rotterdam (zh) febr. 1663, chirurgijn, schout (1716), † Noordeloos (zh) 25 juli 1717, tr. 1e Noordeloos (zh) 29 juni 1692 Margaretha Jans Swagers, geb. Noordeloos (zh) 1671, † ald. 12 jan. 1706, dr. van Johannes en Geertruijd de Koning; tr. 3e Noordeloos (zh) 31 mei 1716 (door echtsch. ontbonden 25 juli 1717) Hendrina Jans Kievits, geb. Noordeloos (zh) 1691; zij hertr. Noordeloos (zh) 18 juni 1719 Joost Straatman; tr. 2e Noordeloos (zh) 19 sept. 1706
753. Lijsje Jans Brouwer, geb. Hoornaar (zh) 1677, † Noordeloos (zh) 6 jan. 1716.
754. Arien Gerritsz van Beusecom, geb. Hoornaar (zh) 17 nov. 1669, tr. Hoornaar (zh) 2 dec. (kerkelijk 17 nov.) 1696
755. Maijke Nijssen de Vries, geb. Hoornaar (zh) 1667, † na 1713.
756. Mels Wouterse van Wijngaarden, geb. Sliedrecht (zh) 1695, † Bleskensgraaf (zh) 24 aug. 1778, tr. Noordeloos (zh) 10 jan. 1723
757. Fijgje Teunis de Kluijt, geb. Noordeloos (zh) 1694.
758. Pieter Huijmensz van Rees, geb. Sliedrecht (zh) maart 1712, Scheepstimmerman en opperscheepstimmerman in dienst van de VOC, † Sliedrecht (zh) aug. 1793, tr. 2e Sliedrecht (zh) 1737 Cornelia Dirks Buurmans, geb. Sliedrecht (zh) nov. 1718, † Sliedrecht (zh)*; tr. 1e Sliedrecht (zh) 1734 (door echtsch. ontbonden 1736)
759. Aagje Ariens Baat, geb. Sliedrecht (zh) febr. 1713, † ald. 1736.
760. Cornelis Pietersz Aaldijk, geb. Bleskensgraaf (zh) juni 1680, † ald. aug. 1733, tr. Bleskensgraaf (zh) 20 maart 1707
761. Hilletje Jans de Groot, geb. Ruibroek-Wijngaarden (zh) 1684, ged. Wijngaarden (zh) 3 dec. 1684, † Bleskensgraaf (zh) 31 dec. 1736, begr. Bleskensgraaf (zh), kerk nr 33 jan. 1737.
762. Cornelis Ymertsz de Gelder, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1685, † ald., tr. Wijngaarden (zh)* omstr. 1707
763. Marigje Huijberts Kenneweg, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1685, † Wijngaarden (zh).
764. Bastiaan Jacobsz van Gent, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1680, tr. Dubbeldam (zh) dec. 1705
765. Marijke Joppe Kaan, geb. Dubbeldam (zh)* omstr. 1683.
766. Klaas Gijsbertsz van Krimpen, geb. Bleskensgraaf (zh) 1681, † Bleskensgraaf (zh)* na 1736, tr. Bleskensgraaf (zh) 24 jan. 1711
767. Cornelia Dirks Corporaal, geb. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 1683, † Bleskensgraaf (zh) 1732.
768. Jacobus Claesz van Dalen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1679, † ald. aug. 1734, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 30 aug. 1734, tr. Dordrecht (zh) 5 mei 1709
769. Elizabeth Prosser, geb. Dordrecht (zh) nov. 1679, † ald. maart 1728, begr. Dordrecht, Nieuwkerk (zh) 5 maart 1728.
772. Gijsbert Wouterse de Jong, geb. Aalst (nb) omstr. 1664, † Dordrecht (zh), tr. Dordrecht (zh) 20 mei 1685
773. Catharina Koenen Kulers, geb. Duisburg, Duitsland omstr. 1665, † Dordrecht (zh) vóór 1715.
784. Arij van Son, geb. Dordrecht (zh) 1659, linnenwever, † Dordrecht (zh) vóór 1719, tr. Dordrecht (zh) 11 april 1689
785. Bela Isaacs Biertje, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1669, † ald. 13 dec. 1728.
788. Cornelis Pietersz van Asperen, geb. Alblasserdam (zh) 1661.
790. Cornelis van Willigen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1680, † ald..
792. Jasper Reijers, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1657, tr. Molenaarsgraaf (zh) 30 jan. 1684
793. Dina Jacobs Boom, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1658.
796. Jan Willemsz Engels, geb. omstr. 1640.
798. Matthijs van der Brugge, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1650, † ald..
800. Jan Jansz Barto, geb. Dordrecht (zh) 1637, † ald. aug. 1704, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 27 aug. 1704, tr. 1e Dordrecht (zh) 1 mei 1661 IJgje Jacobs de Vos, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1635, † ald. vóór 1671; tr. 2e Grote Lindt (zh) 8 febr. 1671
801. Janneken Jacobs, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1646, † ald..
802. Adriaen* Koudorp, geb. Geertruidenberg (nb)* omstr. 1660, † Dordrecht (zh)*.
804. Lambert Jansz van Rammon, geb. Dordrecht (zh) 1681, tr. Dordrecht (zh) 26 sept. 1701
805. Neeltje Jans Vermeulen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1680.
806. Simon Arnouts, geb. Dordrecht (zh) maart 1670, † ald. 29 dec. 1705, tr. Dordrecht (zh) 3 okt. 1695
807. Pietertje de Leng, geb. Dordrecht (zh) nov. 1669, † ald. vóór 1760.
808. Francois Jacobsz Swang, geb. Dordrecht (zh) 1660, † ald. 15 jan. 1757, tr. Dordrecht (zh) 14 mei 1684
809. Pieternella Willems, geb. Dordrecht (zh) 1663.
810. Wessel Maertensz Roos (dezelfde als 604), tr. Dordrecht (zh) 28 juli 1685
811. Jaapje Frans (dezelfde als 605).
812. Johannes Laurensen Oldenborg, geb. Duitsland* omstr. 1650, † Dordrecht (zh) vóór 1717, tr. Dordrecht (zh)* 26 okt. 1677
813. Margaretha Harthuijsen, geb. Maaseik* omstr. 1655, † Dordrecht (zh) vóór 1717.
814. Hendrik Middelwaart, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1664, † ald. vóór 1717, tr. Dordrecht (zh) omstr. 1688
815. Martijntje Fransse, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1668, † ald..
816. Huijbert Corstiaensz van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) nov. 1671, † ald. omstr. 1734, tr. Dordrecht (zh) 10 maart 1697
817. Pieternella Jans van der Burg, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1676, † ald. 5 sept. 1746.
818. Govert Heijmans, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1680.
822. Melis Jansz Stoel, geb. Dordrecht (zh) sept. 1668, † ald. vóór 1750, tr. Dordrecht (zh) 3 okt. (kerkelijk na 19 sept.) 1694
823. Pietertje Thomas Hermeij, geb. Dordrecht (zh) 1673.
826. Cornelis Janse van der Lusdonk, geb. Hardinxveld (zh) 1679, tr. Hardinxveld (zh) 18 juni 1701
827. Machteltje Pieters (Stam), geb. Hardinxveld (zh) 1680.
830. Thomas Anthonij Copeijn, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1680, † Dordrecht (zh)*, tr. Dordrecht (zh) 5 aug. 1714
831. Heijltje van den Bosch, geb. Dordrecht (zh) april 1688, † ald..
832. Arnoldus Evertsz van Well, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1682, † ald. 12 juni 1778, tr. Dordrecht (zh) 18 febr. 1703
833. Metje de Sterk, geb. Dordrecht (zh) 1682.
834. Hendrik van Galen, geb. Dordrecht (zh) 1660, † Tiel (Gld) 1742, tr. Tiel (Gld) omstr. 1691
835. Aletta de With, geb. Tiel (Gld)* omstr. 1672.
836. Gerrit Westervoort, geb. Dordrecht (zh) april 1689, † ald. vóór 1742, tr. Dordrecht (zh) 11 sept. 1712
837. Judick van der Slegge, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1685, † Dordrecht (zh)* vóór 1742, tr. 1e Dordrecht (zh) 26 april 1705 Johannes Mortier, geb. Dordrecht (zh) febr. 1683, † ald. vóór 1712.
838. Francois Catteron, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1680, † Dordrecht (zh) omstr. 1740, tr. 1e Dordrecht (zh) na 2 sept. 1703 (door echtsch. ontbonden vóór juli 1708) Lijntje Buitendijk, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1680, † ald. omstr. 1708; tr. 2e Dordrecht (zh) 29 juli 1708
839. Catharina van der Donk, geb. Duisburg, Duitsland omstr. 1680, † Dordrecht (zh).
842. Arien Willemsz Naaijen, geb. Andel (nb) omstr. 1680, † ald. 20 mei 1716, tr. 1e Andel (nb) 14 mei 1702 Jenneke Mattheunis Groeneveld, geb. Poederoijen (Gld) omstr. 1680, † Andel (nb) 12 mei 1703; tr. 2e Andel (nb) 28 okt. 1703
843. Teuntje Ariens van den Bergh, geb. Vuren (Gld) omstr. 1680, † Andel (nb) 24 jan. 1753.
848. Hendrik Gerritsz Koijmans, geb. Dordrecht (zh) 1653, † ald. 1706, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 24 april 1706, tr. Dordrecht (zh) 12 juli 1677
849. Jenneke Willems van der Klock, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, † ald. 1728, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 4 sept. 1728.
850. Abraham Stevens, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1670, † ald. 1728, begr. Dordrecht (zh), Grote Kerk 24 mei 1728, tr. Dordrecht (zh) 17 mei 1693
851. Teuntje Pieters Stok, geb. Papendrecht (zh) omstr. 1670, † Dordrecht (zh) 1736, begr. Dordrecht (zh), Grote Kerk 31 dec. 1736.
852. Arij van Striemen, geb. Warmond (zh) omstr. 1670, † Leiden (zh), tr. Leiden (zh) 27 juni 1693
853. Anna van Immerseel, geb. Leiden (zh) 1672.
854. Steven van Dorsser, geb. Dordrecht (zh) 1668, † ald. 1724, tr. Dordrecht (zh) 7 maart 1700
855. Aaltje Cumsius, geb. Dordrecht (zh) okt. 1674, † ald. 1734.
856. Jacobus van Prooijen, geb. Dordrecht (zh) 1675, tr. Dordrecht (zh) 27 aug. 1702
857. Cornelia Jacobs, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1682.
858. Pieter Kruk, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1680.
860. Thomas Aarts Kuijl, geb. Dongen (nb) omstr. 1680, tr. Dongen (nb)* omstr. 1700
861. Maria Thomas Zeijlmans, geb. Dongen (nb) omstr. 1680.
862. Hendrik Ariensz Leempoel, geb. Sprang (nb)* omstr. 1680, † ald. vóór 12 jan. 1725, tr. Sprang (nb)* omstr. 1700
863. Adriana Teunis, geb. Sprang (nb)* omstr. 1680, † ald. na 1725.
864. Andries Jacobsz van der Velde, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1670, † Lekkerkerk (zh)* 10 juni 1732, tr. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1692
865. Ariaantje Cornelis, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1670, † ald..
866. Hendrik Willemsz van Trooijen, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1665, † Bleskensgraaf (zh)* na 1725, tr. 1e Bleskensgraaf (zh) 22 jan. 1690 Marigje Ariens, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1666, † vóór 22 juni 1698; tr. 2e Molenaarsgraaf (zh) 22 juni 1698
867. Marijgje Jans van Erkelens, geb. Oud-Alblas (zh) 1671, † na 2 nov. 1720.
868. Gijsbert Janse Cool, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1672, tr. Oud-Alblas (zh) 29 juli 1703
869. Aaltje Hendriks de Paus, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1678.
870. Cornelis Dirksz de Graaf, geb. Oud-Alblas (zh) 1660, † ald. febr. 1737, tr. Oud-Alblas (zh) 14 febr. 1694
871. Jannigje Hendriks Tuijtel, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1670, † ald. nov. 1737.
872. Gerrit Herbertsz Grootenboer, geb. Niervaart-Klundert (nb) omstr. 1685, tr. Klundert (nb) 14 april 1709
873. Catharina Gerrits Langeweg, geb. Niervaart-Klundert (nb) omstr. 1688, † na 20 maart 1740.
874. Cornelis Cornelisz Blom, geb. Neder-Hardinxveld (zh) 1685, tr. Boven-Hardinxveld (zh) 10 juli 1707
875. Adriaantje Andriesse van de Mast, geb. Boven-Hardinxveld (zh) 1683, † Hardinxveld (zh) 25 juni 1766.
876. Teunis Cornelisz de Waart, geb. Sliedrecht (zh) 1683, † ald. 1726, tr. Sliedrecht (zh) 1703
877. Neeltje Teunis Guijs, geb. Sliedrecht (zh) 1682.
878. Arie Jaspersz van de Donk, geb. Sliedrecht (zh) 1691, tr. Sliedrecht (zh) 21 aug. 1716
879. Neeltje Cornelis van Turnhout, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1691.
880. Jasper Theunisz de Bruijn (dezelfde als 688), tr. Streefkerk (zh) april 1685
881. Rookje Cornelis (De Bruijn) (dezelfde als 689).
882. Jan Thomasz Ridder, geb. Streefkerk (zh) 1669, tr. Streefkerk (zh) 16 mei 1693
883. Neeltje Teunis, geb. Streefkerk (zh) 1666.
884. Pieter Pietersz Stierman, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1660, † na 20 nov. 1708, tr. Molenaarsgraaf (zh) 29 dec. 1686
885. Neeltje Hendriks (Tuytel), geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1662, † na 17 juni 1725.
886. Sijmon Jacobsz, geb. Hoogblokland (zh)* omstr. 1680, tr. Hoogblokland (zh)* omstr. 1700
887. Aaltje Claas, geb. Hoogblokland (zh)* omstr. 1681.
896. Melis Bastiaansz Naaktgeboren, geb. Dubbeldam (zh) jan. 1683, schepen te ’s-Gravendeel 1711, 1714,1722 1711-1722, kerkmeester 1717, † ’s-Gravendeel (zh) juni 1741, tr. omstr. 1710
897. Bastiaantje Abrahams Leenheer, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1690, † ald. dec. 1765.
898. Bastiaan Hendriksz Smaal, geb. Puttershoek (zh) aug. 1673, † ’s-Gravendeel (zh) jan. 1731, tr. ’s-Gravendeel (zh) vóór 8 juni 1705
899. Lijntje Pieters Meijdam, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1680, † ’s-Gravendeel (zh) april 1725.
900. Joost Ariens Wildeman, geb. Dussen (nb) 1660, † ’s-Gravendeel (zh) 21 jan. 1727, tr. ’s-Gravendeel (zh) 26 dec. 1701
901. Jaapje Dirks van Bommel, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1671, † ald. 14 april 1730.
902. Arien Jacobs Kleinendorst, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1690, † 8 juli 1749, tr. Cillaarshoek (zh) 16 mei 1712
903. Pietertje Pieters Jabaaij, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1687, † ald..
904. Jacob Jacobsz van Halteren, geb. Nieuw-Vossemeer (nb) omstr. 1680, tr. Ooltgensplaat (zh)* 12 juni 1716
905. Sara Michiels van Stad, geb. Ooltgensplaat (zh) 1673.
906. Melis Bastiaansz Naaktgeboren (dezelfde als 896), tr. omstr. 1710
907. Bastiaantje Abrahams Leenheer (dezelfde als 897).
912. Robbert Jacobse Valk, geb. Spijk (Wijk en Aalburg, nb) omstr. 1655, † ’s-Gravendeel (zh)* na 1711, tr. 2e ’s-Gravendeel (zh) 9 nov. 1710 Lena Claes Mol, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1670, † ’s-Gravendeel (zh) febr. 1727; tr. 1e Dalem (gld) 20 okt. 1680
913. Neeske Caspers (Swalck) Snoeck, geb. Dalem (gld) omstr. 1658, † Vuren (Gld)* vóór nov. 1710.
914. Philip Dane Ruijter, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1680, † ’s-Gravendeel (zh) 1744, tr. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1705
915. Jannigje Claasse Vroeg, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1681.
916. Joost Jansz de Haan, geb. Heerjansdam (zh) febr. 1680, † ald. vóór 20 aug. 1757, tr. Heerjansdam (zh) 5 april 1711
917. Ariaantje Cornelis Bos, geb. Heerjansdam (zh) maart 1684, † Heerjansdam (zh), impost 20 aug. 1757.
918. Jan Maartensz Noteboom, geb. Maasdam (zh) 1674, † St. Anthoniepolder (zh) vóór 21 maart 1750, tr. 1e Maasdam (zh) 29 okt. 1702 Lijntje Jans Neef, † vóór 1713; tr. 2e Cillaarshoek (zh) 30 maart 1713
919. Lijntje Isaaks Capiteijn, geb. Maasdam (zh) 1683, † St. Anthoniepolder (zh)*.
928. Willem Pietersz Visser, geb. Heerjansdam (zh) 1655, tr. Heerjansdam (zh) 8 mei 1683
929. Pietertje Jans in ’t Veld, geb. West-Barendrecht (zh) 1658.
930. Isaak Cornelisz Grootendorst, geb. Heerjansdam (zh) 1643, † ald. omstr. 1708, tr. 1e Heerjansdam (zh) 6 dec. 1667 Ariaantje Schilmans, geb. Kleine Lindt (zh) omstr. 1645, † Heerjansdam (zh) vóór 26 nov. 1670; tr. 2e Heerjansdam (zh) 3 mei 1671 Aaltje Cornelis Nagtegael, geb. Zwijndrecht (zh) 1646, † Heerjansdam (zh) omstr. 1680; tr. 3e Heerjansdam (zh) 19 april 1682
931. Lijsbeth Paulus Vogelaar, geb. Heerjansdam (zh) 1657, † na 9 mei 1709.
932. Gerrit Gerritsz in ’t Veld, geb. Westmaas (zh) april 1667, † Strijen (zh)*, tr. Strijen (zh) 1688
933. Maria Imerts van der Haven, geb. Strijen (zh) 1666, † na 27 sept. 1716.
934. Gerrit Jansz Moerkerken, geb. Strijen (zh) 1671, † ald. 1747, tr. Strijen (zh) na 13 okt. 1696
935. Sara Gijsberts Hooijmeijer, geb. Strijen (zh) 1665, † na 30 juli 1724.
936. Pieter Jacobsz Cleijnendorst, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1695, † St. Anthoniepolder (zh)* vóór 2 sept. 1768, tr. 2e Cillaarshoek (zh) 1 april 1725 Dirkje Thomasse de Boo, geb. Goudriaan (zh) 1677, † St. Anthoniepolder (zh) vóór 1744, dr. van Thomas Jansz en Teuntje Wouters; tr. 3e Cillaarshoek (zh) 24 mei 1744 Grietje Paulus de Haan, geb. Heerjansdam (zh) juli 1719, † Cillaarshoek (zh)*, dr. van Paulus Cornelisz; tr. 1e Cillaarshoek (zh) 11 jan. 1722
937. Hadewij Simons Barendregt, geb. Cillaarshoek (zh) april 1701, † ald. 1724.
938. Jan Gijsbertsz Smits, geb. St. Anthoniepolder (zh) aug. 1697, aanvankelijk bouwknecht, later bouwman, vlasser, op huurland., † St. Anthoniepolder (zh)* na 18 nov. 1766, tr. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1720
939. Maaike Ariens Monster, geb. St. Anthoniepolder (zh) jan. 1695, † omstr. jan. 1763.
940. Hendrik Cornelisz ’t Hoertje, geb. Numansdorp (zh)* omstr. 1680, tr. Numansdorp (zh) juni 1719
941. Wijntje Hendriks van Hees, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1683.
952. Joost Isacks de Kreek, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1640, † ’s-Gravendeel (zh)* vóór 28 okt. 1703, tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1676
953. Neeltje Hermens Mol, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1640, † ald. 21 febr. 1707.
954. Floris Jansz van de Graaf, geb. Puttershoek (zh) 1640, tr. Klaaswaal (zh) 14 april 1663
955. Neeltje Jans Houck, geb. Klaaswaal (zh) omstr. 1642.
956. Arij Teunisz Stam, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1680, † ald. jan. 1773, tr. Numansdorp (zh) 19 nov. 1703
957. Huigje Ariens Buitendijk, geb. Cillaarshoek (zh) febr. 1669, † ’s-Gravendeel (zh) aug. 1708.
958. Jan Ariensz Dorst, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1675, † ald. na 1730, tr. 1e ’s-Gravendeel (zh) Neeltje Jans Aardoom, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1673, † ’s-Gravendeel (zh) 1705, dr. van Jan Melsse Aertoom (zie 3590) en Bastiaantje Hendricx van der Linden (zie 3591); tr. 2e 1706
959. Pietertje Janse van den Broek, geb. omstr. 1681.
962. Teunis Cornelisz Kruithof, geb. Mijnsheerenland (zh) 1664, † ald. na 1713, tr. 2e Mijnsheerenland (zh) 25 okt. 1712 Maartje Cornelis Nieuwenboer, geb. Zuid-Beijerland (zh) omstr. 1675; tr. 1e Oud-Beijerland (zh) 21 april 1691
963. Annetje Hendriks de Grauw, geb. Oud-Beijerland (zh) 1667, † Mijnsheerenland (zh) 1712.
964. Jan de Reus, geb. Strijen (zh) omstr. 1650, † ald., tr. Strijen (zh)* vóór 1679
965. Maaike [nn], geb. Strijen (zh) omstr. 1650, † ald..
966. Gerrit Pieters Maasdam, geb. Strijen (zh)* omstr. 1630, † ald. omstr. 1710, tr. Strijen (zh) omstr. 1680
967. Neeltje Joosten, geb. omstr. 1645.
968. Cornelis Gerritsz Boer, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1650, † na 1700, tr. Westmaas (zh) 4 mei 1683
969. Haasje Cornelis in ’t Velt, geb. Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1663, † Goudswaard (zh)* na 1713, tr. 2e Goudswaard (zh) 24 juni 1712 Aart Willemsz Weda, geb. omstr. 1660.
970. Rijk Rijksz Hoogwerf, geb. Westmaas (zh) 1667, tr. 2e Westmaas (zh) 29 april 1719 Aegje Ariens Ras, geb. Maasdam (zh) 1670, † vóór 17 juni 1744, dr. van Arien Willemsz (zie 1946) en Marija Ariens (zie 1947) en wed. van Jan Aalbregtse van der Giessen; tr. 1e Westmaas (zh)* omstr. 1688
971. Jannigje Pieters Meijs, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1667, † Westmaas (zh) vóór 1719.
972. Simon Ariens Sorghdrager, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1667, † ald., tr. Maasdam (zh) 21 mei 1690
973. Mariken Ariens Ras, geb. Maasdam (zh) 1668.
974. Leendert Cornelis de Bruijne, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1665, † ald., tr. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1690
975. Grietje Gerrits, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1665, † ald..
976. Jillis Hendriksz van Gameren, geb. Ridderkerk (zh) 1620, † Katendrecht-Rotterdam (zh) na 4 febr. 1675, tr. Ridderkerk (zh) 22 dec. 1647
977. Ariaantje Pieters de Raadt, geb. Rhoon (zh) omstr. 1617, † Charlois-Rotterdam (zh) 1 febr. 1675.
978. Hendrick Claesz Gelder, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1632, † Katendrecht-Rotterdam (zh) vóór 1719, tr. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1660
979. Neeltje Leenderts Takkebos, geb. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1635, † Katendrecht-Rotterdam (zh) jan. 1719, tr. 1e Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1655 Clement Dirksz Verschoor, geb. omstr. 1630, † Charlois-Rotterdam (zh) vóór 1660.
980. Rochus Cornelisz Clootwijck, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1616, † Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1680, tr. 1e Brielle (zh) 20 dec. 1637 Maartje Caspers, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1620, † ald. juli 1651; tr. 2e Barendrecht (zh) 5 sept. 1653 Soetie Pieters; tr. 3e Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1655
981. Lijntje Clements, geb. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1630, † Charlois-Rotterdam (zh) na 22 juni 1679.
982. Corstiaan Oosthoek, geb. omstr. 1634.
984. Claas Adriaensz Brand, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1625, † ald. na 1667, tr. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1650
985. Hilligje Teunis, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1628.
986. Jilles Cornelisz, geb. Bleskensgraaf (zh) 1644, † ald. 17 jan. 1685, tr. Dubbeldam (zh)* 10 maart 1673
987. Cornelia Jans van de Giessen, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1650, † Bleskensgraaf (zh) na 20 april 1710, tr. 2e Bleskensgraaf (zh) 1 jan. 1691 Willem Pieters, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1650, † ald. na 1715.
988. Sander Willemsz, geb. omstr. 1650, tr.
989. Ariaantje Pieters, geb. omstr. 1652.
992. Hendrik Jansz Dubbeldam, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1684, † ald. 7 april 1772, tr. Groot-Ammers (zh) jan. 1710
993. Marrigje Klaassen Berger, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1688, † ald. 10 juli 1761, begr. Ammerstol (zh), Gaarder 3 Bergambacht na 10 juli 1761.
994. Arie Bode, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1690, † ald..
996. Hendrik Ariens de Jager, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1680, † ald. nov. 1714, tr. 1e? Annigje Aardts, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1680, † ald.; tr. 2e Sliedrecht (zh) 1704
997. Pietertje Willems Thoen, geb. Sliedrecht (zh) 1680, † vóór 1714.
998. Abraham Claasz Seret, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1695, † ald. 22 jan. 1788, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1714
999. Pietertje Ijsbrants Visser, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1694.
1000. Bastiaan Andriesz Munter, geb. Dubbeldam (zh) 1670, † Dubbeldam (zh), impost 1 mei 1713, tr. Dubbeldam (zh) 29 juli 1703
1001. Maijke Jurriens Bijsterveld, geb. Dubbeldam (zh)* omstr. 1678, † Dubbeldam (zh), impost 19 dec. 1753.
1002. Jan Cornelisse de Vogel, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1670, tr. Dubbeldam (zh) 12 dec. 1696
1003. Huijbertje Jacobs de Jong, geb. Dubbeldam (zh) nov. 1669, † ald..
1004. Cornelis Cornelisz van Valen, geb. Heerjansdam (zh) 1671, tr. Dubbeldam (zh) 2 mei 1694
1005. Commertje Cornelis de Vogel, geb. Dubbeldam (zh)* omstr. 1672, † ald. na 1734, tr. 1e Dubbeldam (zh)* vóór 1694 Arie Cleijsz, geb. Dubbeldam (zh)* omstr. 1670, † ald..
1006. Johannes Cornelisz Bravenboer, geb. Barendrecht (zh) april 1665, † ald., tr. Barendrecht (zh) 30 mei 1691
1007. Lena Cleisse Blok, geb. Oud-Beijerland (zh) 1670, † Barendrecht (zh)*.
1008. Arij Jacobsz Monster, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1669, schepen, bouwman, † St. Anthoniepolder (zh) na 1733, tr. 2e omstr. 1720 Cornelia Bastiaans Gelderblom, geb. St. Anthoniepolder (zh) okt. 1674, † ald., dr. van Bastiaen Cornelisz en Ariaentje Cornelis Polderdijk en wed. van Andries Buijsscher; tr. 1e St. Anthoniepolder (zh) 25 april 1694
1009. Teuntje Cornelis Barendrecht, geb. St. Anthoniepolder (zh) dec. 1674, † ald. vóór 1721.
1010. Arie Cornelisz Bestebroer, geb. Maasdam (zh) 1695, tr. Puttershoek (zh) 13 okt. 1715
1011. Geertruij Teunis Roos, geb. Puttershoek (zh) 1694.
1012. Arij Robbertsz Valk, geb. Arkel bij Gorinchem (zh) 23 april 1692, † De Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 26 nov. 1762, tr. 2e Dubbeldam (zh) vóór 31 aug. 1727 Maaijke Hendriks van der Linden, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1700, † ald. 13 april 1771, dr. van Hendrik Reijnen en Lijntje Japhets in ’t Veld; tr. 1e Dalem (gld) 17 mei 1717
1013. Margrietje Bastiaans Stavast, geb. Dalem (gld) omstr. 1700, † De Mijl, Krabbe en Nadort (zh) 2 febr. 1727.
1014. Arien Jansz van Wijngaarden, geb. Sliedrecht (zh) 1706, tr. Sliedrecht (zh) vóór dec. 1730
1015. Annigje Willems Venis, geb. Sliedrecht (zh) 1708, † Sliedrecht (zh)* vóór 2 jan. 1761.
1016. Frans Andriesz van Erkhuizen, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1690, tr. Dubbeldam (zh) 8 april 1714
1017. Maria Pieters Verhagen, geb. Dubbeldam (zh) 1690.
1018. Henricus Tilmans Recourt, geb. Leuven-Halen, Brabant, Belgie 1674, † Dordrecht (zh) nov. 1719, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 30 nov. 1719, tr. Dordrecht (zh) (ondertr. 10) febr. 1697
1019. Lucretia Thomas van den Blieck, geb. Dordrecht (zh) 1676, † ald. 1733, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 13 jan. 1733, tr. 2e Dordrecht (zh) 25 nov. 1721 Jacobus van Sittert, geb. omstr. 1675.
1020. Jan Pietersz Boom, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1670, tr. Dubbeldam (zh) 22 aug. 1688
1021. Delia Gijsberts, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1668.
1022. Willem Ariens den Houting, geb. Dubbeldam (zh) dec. 1677, † ald..

Generatie XI

1024. Casper Caspers, geb. Heek, Münsterland* omstr. 1655, † Harlingen (fr) 27 mei 1718, tr. Heek, Münsterland* omstr. 1680
1025. N.N. Nn, geb. Heek, Münsterland* omstr. 1655.
1026. Johannes Conradus Grone, geb. Heek, Münsterland omstr. 1650, † Harlingen (fr) dec. 1718, tr. Heek, Münsterland* omstr. 1673
1027. Sybilla Lindemans, geb. Heek, Münsterland omstr. 1650, † Harlingen (fr) omstr. 1720.
1032. Hendrik Stribos, geb. Woensel (Eindhoven nb) vóór 1649, † ald. vóór 31 maart 1705, tr. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1673
1033. Petronella Hendrix, geb. Woensel (Eindhoven nb)* omstr. 1648, † ald. vóór 1 april 1692.
1034. Livinus van Hertroij, geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1660, † ald. 5 maart 1721, tr. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1684
1035. Joanna Goedefridus van Luijtelaer, geb. Woensel (Eindhoven nb) 1658, † ald. 12 april 1726.
1036. Mattheus Bedix, geb. Boxtel (nb)* omstr. 1645, † Boxtel (nb) 10 juni 1703, tr. 2e Boxtel (nb) 26 jan. 1692 Johanna van de Sande, geb. omstr. 1650; tr. 1e
1037. Adriaentje [nn], geb. omstr. 1650, † Boxtel (nb) vóór 26 jan. 1692.
1038. Godefridus* Erens.
1040. Christoffel Ehring, geb. Harsewinkel, Duitsland 1670.
1042. Groman Kloete, geb. Duitsland omstr. 1675.
1056. Jurriaan van Trijffel, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1675, † ald. vóór 12 mei 1720, tr. Dordrecht (zh) vóór 1695
1057. Belia Wijnants van Kamen, geb. Nijmegen (Gld) omstr. 1675, † Dordrecht (zh) na 1730.
1058. Claes Isaksz van der Wael, geb. Dordrecht (zh) febr. 1675, tr. Dordrecht (zh) 1694
1059. Catharina Gillis.
1064. Hendrik Gronthout, geb. Dordrecht (zh) april 1649, tr. Dordrecht (zh) 29 april 1675
1065. Soetje Ewouts, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1652, † ald..
1066. Nicolaas Jacobsz van Megen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1651, tr. 2e Dordrecht (zh) 28 jan. 1686 Willemijntje Isaacs, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1660; tr. 1e Dordrecht (zh) 17 febr. 1676
1067. Anneke Willems, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, † ald. vóór 1686.
1068. Gerrit van den Berg, geb. omstr. 1660, tr.
1069. Catharina* [nn], geb. omstr. 1660.
1070. Frans van Doorn, geb. omstr. 1660, † Dordrecht (zh), tr. omstr. 1685
1071. Heiltje* [nn], geb. omstr. 1660, † Dordrecht (zh).
1072. Adrianus van der Loo, geb. Breda (nb) 1635, tr. omstr. 1670
1073. Barbera Jans France, geb. omstr. 1640.
1074. Johannes Johannesz van Raeck, geb. Hilvarenbeek (nb) 1644, ged. Hilvarenbeek (nb), rk 25 okt. 1644, tr. Hilvarenbeek (nb) 30 april 1685
1075. Joanna Cornelis Leemans, geb. Hilvarenbeek (nb) 1653, ged. Hilvarenbeek (nb), rk 27 sept. 1653.
1076. Joannes Antonisz Mouw, geb. Hoeven (nb) omstr. 1640, † omstr. 1674, tr. Etten-Leur (nb) 7 juni 1664
1077. Elisabeth Willems Rombouts, geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1645, † na sept. 1697, tr. 2e Oudenbosch (nb) 4 maart 1675 Jan Marijnissen, geb. omstr. 1650, † na 1688.
1078. Cornelis Leenderts van Osta, geb. Roosendaal (nb) omstr. 1648, † Oudenbosch (nb) na 1697, tr. Nispen (nb) 2 jan. 1678
1079. Janneken Jans Clerck, geb. Nispen (nb) omstr. 1650, † Oudenbosch (nb) na 1698.
1080. Thomas Kraal, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1670, † Loevestein (gld) omstr. 1740, tr. Gorinchem (zh) 24 juni 1693
1081. Oeijken Aarts van Vianen, geb. Gorinchem (zh) 1670, † Loevestein (gld) 1740.
1082. Jan Gommerse van Drunen, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1675, tr.
1083. Dingena Jans, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1675.
1086. Aart Aartsz van Vught, geb. Woudrichem (nb) 1682, † ald. 1730, begr. Woudrichem (nb), impost 26 okt. 1730, tr. Woudrichem (nb) 1 mei 1706
1087. Geertruijd Ariens Emmikhoven, geb. Woudrichem (nb) 1684, † ald. 1755, begr. Woudrichem (nb), impost 1 april 1755.
1112. Johannes Andriesz Morang, geb. Dordrecht (zh) 1690, † ald. vóór 1736, tr. Dordrecht (zh)* omstr. 1711
1113. Catharina Hardie, geb. Dordrecht (zh) aug. 1685, † ald. na 1736.
1114. Gerrit Steenbus, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1670, † ald. vóór 1736, tr. 1e Dordrecht (zh) 18 dec. 1701 Jannetje Lambrechts Proost, geb. Dordrecht (zh) 1670, † ald. vóór 1709, dr. van Lambert Maertensz Proos; tr. 3e Dordrecht (zh) 9 jan. 1722 Passchina Pieret, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1690; tr. 2e Dordrecht (zh) 13 okt. 1709
1115. Marijke Jans van Straelen, geb. Hardinxveld (zh) 1680, † Dordrecht (zh) vóór 1722.
1116. Jan Reijerse Bouman, geb. Dordrecht (zh) aug. 1664, † ald. vóór 1720, tr. Dordrecht (zh)* omstr. 1692
1117. Marijke Gerrits, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1665, † ald. na 1720.
1118. Pieter* Muijers, geb. omstr. 1670, † Dordrecht (zh)*.
1120. Frederick Braxhoofden, geb. Den Haag (zh) omstr. 1670, tr. Den Haag (zh) 15 jan. 1696
1121. Rutje Couwenhove, geb. Den Haag (zh) 1673.
1122. Cornelis Schaap, geb. omstr. 1680.
1130. Engel van Tongeren, geb. Rotterdam (zh) 1677, † ald. 2 sept. 1719, tr. Rotterdam (zh) 4 nov. 1703
1131. Marie Ackersdijk, geb. Rotterdam (zh) 1683, † ald. 22 jan. 1760, begr. Cool-Rotterdam (zh) 24 jan. 1760.
1132. Claas van Spijk, geb. Den Haag (zh)* omstr. 1668, tr. Den Haag (zh)* omstr. 1697
1133. Maria van der Leeuw, geb. Den Haag (zh) 1670, † 1714.
1134. Paliek Jansz Besseling, geb. Didam (Gld) 1677, † ald. 5 aug. 1724, tr. Didam (Gld) 22 jan. 1702
1135. Janna Jans Stam, geb. Didam (Gld) 1682.
1136. Jan Arentsz van Veen, geb. Vlaardingerambacht (zh) omstr. 1643, † Delft (zh) na 1697, tr. 2e Overschie-Rotterdam (zh) 3 april 1689 Marijtje Teunis van der Hoeve, geb. Akkersdijk onder Overschie (zh) omstr. 1653, † na 1710; tr. 1e Berkel (Lansingerland) (zh) 9 dec. 1665
1137. Cornelia Pieters, geb. Hillegersberg (zh) omstr. 1643, † Delft (zh) vóór 1689.
1138. Pieter Pietersz van der Lind, geb. omstr. 1656, tr.
1139. Marijtje Cornelis, geb. omstr. 1661.
1140. IJsbrant Janse van Malen, geb. Delft (zh) omstr. 1679, † Rotterdam (zh) aug. 1712, begr. Cool-Rotterdam (zh) 30 aug. 1712, tr. Rotterdam (zh) 23 april 1696
1141. Marijtie Jacobs van de Meijde, geb. Rotterdam (zh)* omstr. 1680, † ald..
1142. Pieter Pietersz in ’t Hout, geb. Bergschenhoek (zh) 1685, † Hillegersberg (zh) juli 1734, tr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 21 juni 1705 (kerkelijk omstr. 1704)
1143. Neeltje Corsse Stolk, geb. Hillegersberg (zh) 1687, † ald. okt. 1761.
1148. Jan van Dijk, geb. Bergschenhoek (zh)* omstr. 1664, tr.
1149. Sophia [nn], geb. Bergschenhoek (zh)* omstr. 1668.
1150. Cornelis Gerritsz de Jong, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh)* omstr. 1670, † Hillegersberg-Rotterdam (zh) 5 aug. 1754, tr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1692
1151. Ingetje Dircks Volbregt, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1670.
1168. Thomas Franssen van Helmond, geb. Dordrecht (zh) maart 1655, soldaat (1674), tr. Dordrecht (zh) 19 april 1674
1169. Geertruij Gerrits, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, † ald..
1170. Hendrick Mattheusz Rozenkrans, geb. Dordrecht (zh) 1660, tr. Dordrecht (zh) 7 dec. 1682
1171. Maria Jans Houthamer, geb. Amsterdam (nh)* 1660.
1172. Crijn van Leeuwen, geb. omstr. 1652, † Dordrecht (zh)*.
1174. Isaak Woutersz, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1648, tr.
1175. Annetje Jans, geb. omstr. 1650.
1184. Pieter Pottaar, geb. Dordrecht (zh) 1650, tr. Dordrecht (zh) 30 dec. 1674
1185. Maria Gerrits Hermans, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1654.
1208. Maerten Jansen Roos, geb. Dordrecht (zh) 1635, tr. Dordrecht (zh) 10 april 1662
1209. Claesje Wessels Backs, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1636.
1216. Joost Hermensz, geb. Mill (nb) omstr. 1605.
1218. Joannes [nn], geb. Mill (nb) omstr. 1606.
1256. Reiner Sijbers, geb. Arcen en Velden (L) omstr. 1615, tr.
1257. Catherina [nn].
1280. Pieter Teunisz Blom, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1625.
1282. Gerrit Ariensz de Bes, geb. Streefkerk (zh) 1608, † ald. vóór 31 juli 1671, tr.
1283. Pietertje Gijsberts, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1610, † ald. na 1674.
1284. Maerten Huigensz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1642, tr. omstr. 1669
1285. Grietje Jonasse, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1645.
1296. Jan Arijensz (Aeldijk), geb. Streefkerk (zh) 1656, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1683
1297. Martijntje Claes (Boer), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1660.
1298. Pieter Cornelisz Bedee, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1644, tr. 1e Streefkerk (zh) 27 nov. 1667 Ariaantje Cornelis de Groot, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1646, † vóór 1683, dr. van Cornelis Ariensz; tr. 2e Streefkerk (zh) omstr. 1682
1299. Sijgje Ariens, geb. Streefkerk (zh) 1660.
1300. Bastiaan Aertsz Swijnenburg, geb. Graafland, Groot-Ammers (zh) 1643, † ald. na 1695, tr. Groot-Ammers (zh) 4 okt. 1668
1301. Merrichjen Ariens, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1648, tr. 2e Groot-Ammers (zh) 21 jan. 1680 Klaas Pieters Goudriaan, geb. Achterland (Groot-Ammers, zh) omstr. 1650, wedr. van Balichjen Jans.
1302. Gerrit Gerritsz van den Dool, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1650, † ald. na 1721, tr. omstr. 1675
1303. Lijsje Pieters van den Dool, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1654.
1306. Jacob Vermeer, geb. Dussen (nb) omstr. 1660.
1308. Rokus Ariens de Bes, geb. Streefkerk (zh) 1659, tr. Streefkerk (zh) mei 1687
1309. Jannigje Egberts, geb. Streefkerk (zh) 1664.
1310. Arij Pietersz Gouwerak, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1665, tr.
1311. Trijntje [nn].
1312. Pieter Aartsz Berkouwer, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1658, † ald. 8 dec. 1720, tr. Lekkerkerk (zh) 17 maart 1686
1313. Ariaantje Pieters de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1663, † ald. 5 juni 1722.
1314. Aert Melisz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1660, tr. Lekkerkerk (zh) 19 dec. 1683
1315. Teuntje Gerrits, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1662, † ald. 12 sept. 1738.
1316. Adrianus Jansz van Kersbergen, geb. Lexmond (zh) 1660, tr. Goudriaan (zh) 24 nov. 1685
1317. Lijsbeth Willems, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1663, † Hagestein (ut)*.
1318. Cornelis Cent Burgen, geb. Lekkerkerk (zh) 1 jan. 1668, † ald. 9 okt. 1727, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1694
1319. Marichie Willems, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1670, † ald..
1320. Dirk Jansz Deelen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1649, † Lekkerkerk (zh), aangifte 13 juli 1712, tr. Lekkerkerk (zh) 20 april 1681
1321. Stijntje Jans Brats, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1658, † na 7 okt. 1696.
1322. Paulus Cornelisz Capteijn, geb. Berkenwoude (zh) 1655, † ald. omstr. 1702, tr. Berkenwoude (zh) 10 febr. 1686
1323. Teuntje Ariens Schoonder, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1660, † Berkenwoude (zh) 15 febr. 1731, tr. 2e Berkenwoude (zh) 27 jan. 1704 Gijsbert Cornelisz de Zeeuw, geb. Berkenwoude (zh)* omstr. 1665, † Berkenwoude (zh) vóór 1 april 1708. tr. 3e Berkenwoude (zh) 1 april 1708 Dirk Clasen Verkerk, geb. Berkenwoude (zh)* omstr. 1670.
1324. Maarten Dirksz Boon, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1665, † ald. 25 mei 1701, tr. Lekkerkerk (zh) 8 febr. 1693
1325. Jannitje Pieters de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) jan. 1665, † ald. 20 dec. 1736.
1326. Huijg Claesz, geb. Lekkerkerk (zh) febr. 1668, † Lekkerkerk (zh), aangifte 13 jan. 1734, tr. Lekkerkerk (zh) 3 febr. 1697
1327. Maria Huijgen Schenk, geb. Lekkerkerk (zh) okt. 1668, † Lekkerkerk (zh), aangifte 28 dec. 1741.
1328. Hendrick Claesz van Nes, geb. omstr. 1630, † 1681, tr.
1329. Aaltje Cornelis van Houwelingen, geb. omstr. 1640, † na 21 mei 1713.
1330. Gijsbert Jansen Sterrenburgh, geb. Ottoland (zh) omstr. 1650, † Ottoland (zh)* 1679, tr.
1331. Neeltje Theunis Jassen.
1332. Jan van Wingerden, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1660, † ald..
1336. Wouter Dirksz van der Woude, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1625, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1650
1337. Jaapje Cornelis Vrienden, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1629, † Lekkerkerk (zh), impost 13 maart 1715.
1338. Jan Gielensz de Vries, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1640, † ald. vóór 1719, tr. Lekkerkerk (zh) 5 okt. 1663
1339. Annigie Huigen Groen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1637.
1340. Arien Huig de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1620, tr. 1e omstr. 1645 Pleuntje Pieters Molenaar, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1621, † Lekkerkerk (zh) omstr. 1660; tr. 2e Lekkerkerk (zh) omstr. 1664
1341. Marrigje Cornelis Boerman, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1639.
1342. Thijs Jansz de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1648, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1664
1343. Rookje Claas, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1646, † ald. 30 juni 1704.
1344. Bastiaan Herbertsz (Sprong), geb. Leerdam-Loosdorp (zh) omstr. 1615, † na 1668, tr. Leerdam (zh)* omstr. 1642
1345. Maayke Huijberts, geb. Leerdam (zh) vóór 1624.
1346. Claes Jansz (Van Meerkerk), geb. Meerkerk (zh) 1631, tr.
1347. Maeyke Jans (Visscher), geb. na 1631.
1348. Ewoud Pietersz Pelt, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1633, † ald. vóór 17 okt. 1666, tr. vóór 1 maart 1661
1349. Grietje Bastiaans Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1635.
1350. Huijg Jans de Ruijter, geb. Lage Giessen (zh) omstr. 1640, tr. vóór 1665
1351. Lijntje Reijers (Boon), geb. omstr. 1645.
1352. Jacob Dircksz Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1655, † Giessen-Oudekerk (zh)* na 1718, tr. 2e Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1690 Bastiaantje Huijgen, geb. omstr. 1665; tr. 1e Giessendam (zh)* omstr. 1685
1353. Cornelia Bastiaens, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1662, † ald. omstr. 1690.
1354. Pieter Jansz van Weerdt, geb. Gorinchem (zh)* omstr. 1650, tr.
1355. Aagje Andriessen, geb. Nederslingeland-Giessenburg (zh)* omstr. 1655.
1362. Leendert Bastiaansz van der Houck, geb. Oud-Beijerland (zh) 1618, † ald. 19 juli 1665, tr.
1363. Teuntje Leenderts van der Waal, geb. Heinenoord (zh) 1625.
1368. Gerrit Lauwen Brand, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1630, † na 1694, tr. vóór 17 maart 1656
1369. Annigje Ariens van de Bergh, geb. omstr. 1635, † na 1690.
1370. Cornelis Pietersz van der Wal, geb. Polsbroek (ut) omstr. 1630, † Goudriaan (zh)* na 1684, tr. Polsbroek (ut) 2 febr. 1653
1371. Aentje Jacobs Boonstoppel, geb. Polsbroek (ut) omstr. 1625, † ald. na 1683.
1372. Jacob Goossensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1615, † ald. 5 febr. 1688, tr. Bleskensgraaf (zh) 15 jan. 1641
1373. Heijltje Corssen, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1618, † ald. 1698.
1374. Arien Teunisz (Trompert), geb. Ottoland (zh) 1644, † vóór 12 okt. 1672, tr. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1670
1375. Cuijndertje Huijberts, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1649, † 20 maart 1724, tr. 2e na 1672 Paulus Jansz Sterrenburgh, geb. Ottoland (zh) 1645, † na 7 dec. 1683, zn. van Jan Paulusz (zie 2660) en Geertruij Adriaens Casteleijn (zie 2661).
1376. Teunis Fredericksz (De Bruijn), geb. Streefkerk (zh) 1620, tr. Streefkerk (zh) vóór 25 juli 1655
1377. Leentje Bastiaens, geb. Streefkerk (zh) na dec. 1624.
1378. Cornelis Jan Brunen, geb. Streefkerk (zh) na dec. 1624, † ald. na 4 nov. 1691, tr. omstr. 1655
1379. Martijntje Huijgen, geb. omstr. 1630, † Streefkerk (zh) na 31 jan. 1677.
1380. Laurens van Schagen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1640, † ald..
1382. Seger Jansz (Flink), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1650, tr. Streefkerk (zh) (ondertr. 19) jan. 1671
1383. Annigje Foppen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1650.
1384. Cornelis Adriaensz Maurits, geb. Goudriaan (zh) 1642, † Molenaarsgraaf (zh) na 1681, tr. Dordrecht (zh) 1 juni 1674
1385. Margje Cornelis Meelhooft, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1645.
1386. Maerten Claesz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) nov. 1651, † ald. vóór 30 okt. 1710, tr. Molenaarsgraaf (zh) 25 mei 1678
1387. Gloria Pieters (Van Den) Donck, geb. Meerkerk (zh) maart 1650, † Molenaarsgraaf (zh).
1388. Bastiaan Aertsz Swijnenburg (dezelfde als 1300), tr. Groot-Ammers (zh) 4 okt. 1668
1389. Merrichjen Ariens (dezelfde als 1301).
1390. Pieter Claesz van den Dool, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1650.
1392. Aert Dirksz de Wit, geb. Lopik (Ut) 1629, ged. Lopikerkapel (ut) 13 dec. 1629, tr.
1393. Elisabeth Ariens Verhoef, geb. Lopik (Ut) omstr. 1635.
1396. Willem Jacobsz Boonstoppel, geb. Polsbroek (ut) omstr. 1630, † Goudriaan (zh) na 1709, tr. Goudriaan (zh) 5 maart 1656
1397. Marritje Cornelis, geb. Goudriaan (zh) 1635, † na 1695.
1398. Gerrit Floren de Ruijter, geb. Goudriaan (zh) 1615, † na 1687, tr. omstr. 1645
1399. Neeltje Willems, geb. omstr. 1620.
1404. Ariaen Goossens, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1645, tr. vóór 20 okt. 1672
1405. Neeltje Jacobs de Jong.
1408. Pelt Dircksz, geb. Everdingen (zh)* omstr. 1608, † Bleskensgraaf (zh) na 1657, tr. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1630
1409. Leentje Wouters Vries, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1608, † ald. na 1674.
1410. Jacob Cornelisz de Groot, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1625, † ald. vóór 20 mei 1675, tr. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1649
1411. Marrigje Ariens Jas, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1625, † ald. omstr. 1701.
1412. Bastiaen Jansz Corporaal, geb. Ottoland (zh) omstr. 1612, † Bleskensgraaf (zh) omstr. 1670, tr. 2e omstr. 1660 Machtelt Claes Verleck, geb. omstr. 1630, dr. van Claes Aertsz en Annigje Cornelis Cleijn; tr. 1e Nieuwpoort (zh) 10 jan. 1641
1413. Aagje Dirks, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1614, † vóór 1660.
1414. Cornelis Jacobsz Vries, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1600.
1416. Jacob Palts, geb. Slingeland (Giessenburg, zh)* omstr. 1621, † vóór 1677, tr.
1417. Aagje Andriessen*, geb. omstr. 1625, † na 1687.
1418. Huijbert [nn], geb. Heukelum (bij Gorinchem, zh)* omstr. 1621.
1424. Cornelis Gijsbertsz de Jong, geb. Giessendam (zh) omstr. 1635, tr. vóór 1666
1425. Maritge Leenderts, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1642, † ald..
1426. Pieter Teunisz Stolk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1640, † na 1712, tr. Giessendam (zh)* omstr. 1666
1427. Marigje Claes Stolk, geb. Giessen-Oudekerk (zh)* omstr. 1645.
1428. Gerrit Foppensz (Huijsman), geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1624, † Wijngaarden (zh) 1696, tr. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1652
1429. Marygie Jans Huijsman, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1632, † Wijngaarden (zh).
1430. Simon Ariensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1625, † ald. 1700, tr. Bleskensgraaf (zh) 1650
1431. Neeltje Dircks, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1625, † ald..
1432. Cornelis Cornelisz Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1650, tr. vóór 1673
1433. Anneke* [nn], geb. omstr. 1651.
1434. Jacob Andriesz Krawaat, geb. Schelluinen (zh), † Giessen-Oudekerk (zh)* na 1720, tr. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1665
1435. Sijke Ariens, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1645, † ald. na 1720.
1436. Jan Cornelisz van de Giessen, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1613, † Papendrecht (zh) omstr. 1689, tr. omstr. 1670
1437. Weyntie Cornelis Huygen, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1637, † Giessendam (zh) na 1689.
1438. Maerten “de Jonge” Aryensz, geb. Oud-Alblas (zh) 1643, † vóór 1685, tr. Oud-Alblas (zh) 10 dec. 1673
1439. Maaijke Laurens Bras, geb. Oud-Alblas (zh) 1650.
1440. Claes Jansz Verleck, geb. Streefkerk (zh) 1616, † ald. na 1671, tr.
1441. Marrigje Crijnen, geb. omstr. 1625.
1444. Jacob Bastiaansz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1635, † Giessendam (zh)*, tr. Molenaarsgraaf (zh) 20 maart 1661
1445. Marichien Pieters, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1640.
1448. Jan Leendertsz van Asperen, geb. Alblasserdam (zh) 1613, schout, secretaris, † Alblasserdam (zh) 1688, tr. 1e (ondertr. Alblasserdam (zh) 20 juni) 1632 Jannighen Cornelis Bijl, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1613, † vóór 1656; tr. 2e Den Haag (zh) 16 sept. 1656
1449. Neeltgen Pieters Muys, geb. Alblasserdam (zh) 1635, † ald. 1 dec. 1696.
1454. Aryen Ariensz, geb. Oud-Alblas (zh) 1640, tr. Oud-Alblas (zh) 27 jan. 1664
1455. Marichjen Willemse Bras, geb. Oud-Alblas (zh) 1639.
1456. Cornelis Jansz Meerkerck, geb. Bleskensgraaf (zh) 1615, † ald. 23 okt. 1686, tr. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1663
1457. Neeltje Aerts van der Graaf, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1636, † ald. omstr. 1692.
1458. Wouter Maesse Schoonrewoerd, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1620, † Hoornaar (zh) na 1671, tr. 1e Woudrichem (nb) 24 jan. 1649 Vijvertje Gijsberts, geb. Woudrichem (nb) omstr. 1623, † Hoornaar (zh) 13 mei 1659; tr. 2e Hoornaar (zh) 18 april 1660
1459. Adriaantje Willems, geb. Hoornaar (zh) 1624.
1464. Pieter Hendricksen van Driel, geb. Werkendam (nb)* omstr. 1640, † ald. vóór 13 nov. 1713, tr. Werkendam (nb)* omstr. 1671
1465. Geertje Jurriaens, geb. Werkendam (nb)* omstr. 1645, † ald..
1466. Cornelis Jansen Backer, geb. Werkendam (nb) omstr. 1638, † vóór 6 okt. 1700, tr. Werkendam (nb)* omstr. 1667
1467. Dirkje Cornelissen.
1468. Gijsbert Govertsz van Holt, geb. Geldermalsen (Gld)* omstr. 1645, tr.
1469. Anna Willemsen van Straesburg, geb. omstr. 1645.
1470. Gillis Ferdinandus Turckx, geb. omstr. 1650, tr. omstr. 1674
1471. Maijke Cornelis de Cleijnen, geb. omstr. 1652.
1476. Cornelis Cornelisz Boer, geb. Bleskensgraaf (zh) 1652, † na 1726, tr. 1 jan. 1683
1477. Ariaantje Leenderts (Decker), geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1660.
1480. Jan Krijnen Sterk, geb. Giessendam (zh) omstr. 1632, † Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 1684, tr. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 1662
1481. Anna Ariens de Jong*, geb. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) omstr. 1635, † ald. vóór 1687.
1484. Jan Theunisz Kon, geb. Goudriaan (zh) 1657, † Ottoland (zh) 20 okt. 1698, tr. Ottoland (zh) 29 dec. 1683
1485. Neeltje Jansdr Vasen, geb. Ottoland (zh) 1651, † ald. 27 dec. 1697.
1486. Cornelis Cornelisz Sterrenburg, geb. Ottoland (zh) 15 aug. 1660, † ald. 2 sept. 1727, tr. Ottoland (zh) 4 april 1688
1487. Maria Willems Oberg, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1666, † Ottoland (zh) 18 aug. 1718.
1492. Peter Meertens Bronkhorst, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) 1641, † Lexmond (zh) 1681, tr. Lexmond (zh) 1 dec. 1676
1493. Maria Jans Bronckhorst, geb. Lexmond (zh) juli 1642, † ald. 3 sept. 1683.
1494. Gysbert Cornelisz (Sterck), geb. Zijderveld-Everdingen (zh), tr. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1676
1495. Maria Roelofs Sterk, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1660, † Leerdam (zh) 22 mei 1725.
1496. Jan Melisz Tucker, geb. Hagestein (ut) omstr. 1650, † Vianen (ut)* 1720, tr. omstr. 1680
1497. Maria Willems Buijsert, geb. Hagestein (ut) omstr. 1655, † Zijderveld-Everdingen (zh) 17 maart 1726.
1498. Geerlof Florisz Cool, geb. Schoonrewoerd (zh) omstr. 1659, † ald. 1727, tr. Schoonrewoerd (zh) 20 aug. 1684
1499. Marigje Leenderts Damme, geb. Alblasserdam (zh) 1663, † Schoonrewoerd (zh) sept. 1738.
1500. Wouter Willemsz Slobbe, geb. Hoornaar (zh) jan. 1675, † ald. 29 juni 1759, tr. Hoornaar (zh) 22 dec. 1709
1501. Hermina Goverts Stichter, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1680, † ald. 29 juni 1759.
1502. Gerrit Gijsz Stek, geb. Lakerveld (zh) 1676, † Tienhoven-Ameide 19 mei 1726, tr. 2e omstr. 1720 Fijgje Pieters Hardenbol, geb. omstr. 1685; tr. 1e Noordeloos (zh) 26 april 1705
1503. Lijntje Ijmerts van der Griend, geb. Noordeloos (zh) april 1683, † ald. 17 febr. 1718.
1504. Jan Anthonisz Bons, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1635, chirurgijn, † Noordeloos (zh) vóór 11 juni 1673, tr. Rotterdam (zh) 11 mei 1660
1505. Elizabeth de Bruijn, geb. Rotterdam (zh) omstr. 1641, † Noordeloos (zh) vóór 5 aug. 1682, tr. 2e (ondertr. Alblasserdam (zh) 11 juni) 1673 Nicolaas Muijen, geb. Alblasserdam (zh) 1648, † vóór 1698, zn. van Catalijntge Adolphs van Lelienburgh; hij hertr. Noordeloos (zh) 19 dec. 1683 Antje Joris Both.
1506. Johannes Ariensz Brouwer, geb. Hoornaar (zh) 1642, notaris te Gorinchem; bouwman, † Noordeloos (zh) 12 april 1709, tr. vóór aug. 1671
1507. Annetjge Bastiaens, geb. omstr. 1645, † Overslingeland-Noordeloos (zh) vóór 9 mei 1737.
1508. Gerrit Ariensz Beuzekom, geb. Hoornaar (zh) 1627, † ald. 29 april 1685, tr. Hoornaar (zh) 20 april 1653
1509. Ariaentje Jakobs, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1630.
1510. Nijs Jansz de Vries, geb. Hoornaar (zh) jan. 1638, † ald. na 23 febr. 1692, tr. Hoornaar (zh) 2 juni 1664
1511. Annetje Pieters de Groot, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1640, † ald. na 23 febr. 1692.
1512. Wouter Melsen van Wijngaarden, geb. Wijngaarden (zh) 1654, tr. 1e Wijngaarden (zh) omstr. 1678 Lijntje Jacobs, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1655, † ald. vóór 1695; tr. 2e Bleskensgraaf (zh) 3 aug. 1695
1513. Cornelia Eijmers, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1670.
1514. Teunis Gerritsz de Kluijt, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1668, † ald. dec. 1724, tr. 1e Noordeloos (zh) 29 okt. 1690 Hilleken Gerrits Verkerk, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1668, † ald. vóór 17 nov. 1691; tr. 3e Noordeloos (zh) 22 okt. 1697 Magteltje Jans, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1670; tr. 2e Noordeloos (zh) 2 dec. 1691
1515. Aaltje Thijs de Rooij, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1665, † ald. vóór 22 okt. 1697.
1516. Huymen Abrahamse van Rees, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1665, tr. aug. 1696
1517. Cornelia Jans van Es, geb. Nederslingeland-Giessenburg (zh) 1678, † Sliedrecht (zh).
1518. Arie Leendertse Baat, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1679, † ald., tr. 1704
1519. Kundertje Pieters Hofwegen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1683, † ald..
1520. Pieter Laurensz Aaldijk, geb. Bleskensgraaf (zh) dec. 1650, † Streefkerk (zh) omstr. 1718, tr. 2e Bleskensgraaf (zh) 18 febr. 1707 Johanna Louijs van der Vleck, geb. Zaltbommel (Gld) omstr. 1682, † Dordrecht (zh)*; tr. 1e Bleskensgraaf (zh) omstr. 1673
1521. Wijntje Cornelis Stuij, geb. Bleskensgraaf (zh) 1648, † ald. vóór 1707.
1522. Jan Jacobsz de Groot, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1655, † Ruibroek-Wijngaarden (zh) na 1732, tr. (ondertr. Wijngaarden (zh) 4 maart) 1679
1523. Helena Teunis Kwakernaeck – Boer, geb. Wijngaarden (zh) juli 1661, † Ruibroek-Wijngaarden (zh).
1524. Ymert Cornelis de Gelder, geb. Nieuwland (zh)* omstr. 1655, tr.
1525. Hendrikje Matthijs.
1526. Huijbert Joosten, geb. Hoornaar (zh) 1639, † na 1701, tr. Hoornaar (zh) 11 mei 1664
1527. Neeltje Gerrits van Muijlwijck, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1645.
1528. Jacob van Gent, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1655, tr.
1529. Grietje Coninck.
1530. Job Kaan, geb. Dubbeldam (zh)* omstr. 1655.
1532. Gijsbert Claasz van Crimpen, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1648, † vóór 1689, tr. Alblasserdam (zh) 7 jan. 1680 (kerkelijk Bleskensgraaf (zh) 26 dec. 1679)
1533. Marijchie Cornelis van Dam, geb. Alblasserdam (zh) 1657, † Bleskensgraaf (zh) 1726, tr. 2e 4 juli 1689 Hendrik Cornelisz Vlot, geb. Meerkerk (zh) 1657.
1534. Dirck Bastiaensz Corporaal (dezelfde als 706 in generatie X), tr. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) 30 jan. 1678
1535. Lijsbeth Cornelis de Vries (dezelfde als 707 in generatie X).
1536. Claes Wesselsz van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 1659, † ald. 1702, tr. Dordrecht (zh)*
1537. Johanna Jans*, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1660.
1538. Jan Prosser, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1650, tr. (ondertr. ?
1539. Elisabeth Grims, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1652.
1544. Wouter de Jong, geb. omstr. 1640.
1546. Koendert Kulers, geb. omstr. 1640.
1568. Jan Fredericksz van Son, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1620, linnenwever, † Dordrecht (zh), tr. Dordrecht (zh) 14 april 1641
1569. Heijltgen Jans, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1620, † ald..
1570. Isaak Biertje, geb. omstr. 1645.
1576. Pieter Leendertsz van Asperen, geb. Alblasserdam (zh) 1622, secretaris, † Alblasserdam (zh) omstr. 1690, tr. Oud-Alblas (zh) (ondertr. Alblasserdam (zh) 13 aug.) 1645
1577. Neeltge Cornelis Groeneveld, geb. Oud-Alblas (zh) 1623.
1584. Reijer Luijten, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1630, tr.
1585. Maij Jans, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1632.
1586. Jacob Cornelisz Boom, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1610, † Molenaarsgraaf (zh) vóór 10 maart 1672, tr. Molenaarsgraaf (zh) 11 aug. 1641
1587. Lijntje Vas Huigen van Ardennen, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1625, † ald. na 3 juli 1713.
1600. Jean Anthoine Berteau, geb. Land van Luik, België 1608, † Dordrecht (zh) omstr. 1680, tr. Dordrecht (zh) 9 april 1635
1601. Marguerite Viray, geb. Belgie* omstr. 1610, † Dordrecht (zh) nov. 1686.
1608. Jan Lamberts van Rammon, geb. Dordrecht (zh) 1659, tr. Dordrecht (zh) 14 nov. 1678
1609. Anna Jansen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, † ald..
1610. Jan Vermeulen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1654, † ald., tr. Dordrecht (zh) omstr. 1678
1611. Geertje Geertis, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, † ald..
1612. Arnout Simons, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1644, † ald., tr. 2e Dordrecht (zh) 22 okt. 1679 Maijke Cornelissen (zie 1615); tr. 1e Dordrecht (zh) 12 mei 1669
1613. Ida Pietersen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1648, † ald..
1614. Arie de Leng, geb. Dordrecht (zh) jan. 1644, † ald., tr. Dordrecht (zh) 9 dec. 1668
1615. Maijke Cornelissen, geb. Dordrecht (zh) sept. 1652, † ald., tr. 2e Dordrecht (zh) 22 okt. 1679 Arnout Simons (zie 1612).
1616. Jacob Fransz Swang, geb. Dordrecht (zh) 1625, † ald. 26 nov. 1707, tr. Dordrecht (zh) 8 jan. 1651
1617. Ariaentgen Jacobs, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1630.
1624. Laurens Oldenborg, geb. Bergen, Noorwegen* omstr. 1620.
1632. Corstiaen Huijbertsz van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1646, † ald., tr. Dubbeldam (zh) 25 jan. 1671
1633. Geertruij Jans Borst, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1650, † ald. vóór 1681.
1634. Jan van den Burg, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1650, † ald., tr. Dordrecht (zh) omstr. 1674
1635. Cornelia [nn], geb. Dordrecht (zh) omstr. 1650, † ald..
1644. Jan Dircksz Stoel, geb. Dordrecht (zh) nov. 1642, schippersgast, † Dordrecht (zh) omstr. 1690, tr. Papendrecht (zh) 16 maart 1664
1645. Janneke Willems Keijzers, geb. Papendrecht (zh) 1644, † Dordrecht (zh) 20 nov. 1698.
1646. Thomas Hermeij, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1645, tr. Hellevoetsluis (zh) 27 april 1671
1647. Heijltje Cornelis, geb. omstr. 1650.
1652. Jan Henriksen van den Lusdonk, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1651, † ald., tr. Hardinxveld (zh) omstr. 1675
1653. Metje Berends, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1651, † ald..
1654. Pieter Stam, geb. Werkendam (nb)* omstr. 1655.
1660. Johannes Copeijn, geb. Dordrecht (zh) 1654, † Dordrecht (zh)*.
1662. Bartholomanus Jacobusz van der Bosch, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1653, † ald., tr. Dordrecht (zh)*
1663. Neeltje Scherlijn, geb. Dordrecht (zh) juli 1657, † Dordrecht (zh)*.
1664. Evert Sanders van Wel, geb. Nijmegen (Gld) omstr. 1650, glasmaker, † Dordrecht (zh) 1736, tr. Papendrecht (zh) 15 nov. 1671
1665. Aeltje Jans van Duyts, geb. Haarlem (nh) omstr. 1650, † Dordrecht (zh) 1723.
1666. Barthout Mathijsz Sterk, geb. Dordrecht (zh) maart 1640, † ald. febr. 1712, tr. Dubbeldam (zh) 28 nov. 1666
1667. Maijken Gijsberts Vlijm, geb. Papendrecht (zh) omstr. 1642, † Dordrecht (zh) 11 april 1721.
1668. Pieter van Galen, geb. Tiel (Gld) omstr. 1620, † omstr. 1700, tr. Dordrecht (zh) (ondertr. 4) jan. 1660
1669. Aaltje Schul, geb. Bergeijk (nb) omstr. 1635, † omstr. 1684.
1672. Frans Westervoort, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1654, † ald., tr. Dordrecht (zh) 1677
1673. Geertruij van Leuven, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1655, † ald..
1674. Stoffel van der Slegge, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1658, † ald., tr. Dordrecht (zh)* omstr. 1682
1675. Marijtje Stuffers, geb. omstr. 1660, † Dordrecht (zh).
1684. Willem Ariens Naaijen, geb. Andel (nb) 1645, † ald. vóór 1709, tr. 1680
1685. Marie Jans Rosa, geb. Andel (nb)* omstr. 1646, † Andel (nb) 24 mei 1714.
1686. Arie Cornelisz van den Bergh, geb. Vuren (Gld) omstr. 1650, † na 1708, tr. vóór 1680
1687. Geertruij Pieters van der Wal.
1696. Gerrit Pietersz Coijmans, geb. Peursum-Giessenburg (zh) omstr. 1615, † Dordrecht (zh) maart 1655, tr. 10 juli 1646
1697. Maeycken Hendriks van der Sluys, geb. Dordrecht (zh) jan. 1615, tr. 1e Dubbeldam (zh) 28 maart 1638 Cornelis Jansz van der Griendt, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1600, † ald. omstr. 1645, begr. Dubbeldam (zh), in de kerk omstr. 1645, zn. van Jan en wedr. van Adriaentje Pleuns de With.
1698. Willem van der Klock, geb. omstr. 1630, † Dordrecht (zh).
1700. Steven [nn], geb. omstr. 1645, † Dordrecht (zh).
1706. Cornelis van Immerseel, geb. Katwijk aan den Rijn (zh) omstr. 1640, tr. Leiden (zh) 19 juni 1671
1707. Anna Claesdr van Hoogeveen, geb. Leiden (zh)* omstr. 1640.
1708. Herman Thonisz van Dorssen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1631, † ald. febr. 1699, tr.
1709. Neeltje Vertolen, geb. Dordrecht (zh) 1632, † ald. 1680.
1710. Jan Jacobsz Cumsius, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1640, † ald., tr. Dordrecht (zh) (ondertr. 1) juli 1663
1711. Ariaentje Ariens, geb. Dordrecht (zh)*, † Dordrecht (zh).
1712. Aert Ariensz van Prooijen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1647, tr. Dordrecht (zh) 6 maart 1672
1713. Geertruijd de Rover, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1650.
1722. Thomas Petersz Zeijlmans, geb. Waspik (nb) omstr. 1650, † vóór 19 juni 1685, tr.
1723. Elisabeth Huijberts Zeijlmans, geb. Waspik (nb) omstr. 1650, † na 1696.
1728. Jacob Ariensz, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1630, tr.
1729. Hendrikje Jans.
1732. Willem van Trooyen, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh) omstr. 1640, † ald. vóór 9 dec. 1674, tr. omstr. 1662
1733. Maijken Geerards, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1640, † Giessen-Nieuwkerk (zh), impost 7 april 1690, tr. 2e Giessen-Nieuwkerk (zh) 9 dec. 1674 Huijbert Cornelisz Brugelmans, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1640.
1734. Jan Jansz “de Jonge” van Erkelens, geb. Oud-Alblas (zh) 1639, † ald. 1719, tr. 2e Oud-Alblas (zh) 8 april 1674 Cornelia Cornelis Arieman, geb. Oud-Alblas (zh) 1644, † ald. dec. 1711, begr. Oud-Alblas (zh), graf 52 16 dec. 1711, dr. van Barbara Claes; tr. 1e Oud-Alblas (zh) 1 jan. 1668
1735. Mensje Jans, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1644, † Oud-Alblas (zh) 6 sept. 1671.
1736. Jan Gijsbertsz Cool, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1640.
1738. Hendrik Dircksz de Paus, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1650, tr.
1739. Ariaentje Jacobs, geb. omstr. 1650.
1740. Dirck Cornelisz van de Graaf, geb. Bleskensgraaf (zh) 1624, † Oud-Alblas (zh) vóór 1699, tr. Dordrecht (zh) 1 jan. 1658
1741. Grietje Dirks Calis, geb. Oud-Alblas (zh) 1631, † ald. vóór 27 mei 1694.
1742. Hendrik Bastiaensz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1630, † Oud-Alblas (zh) 1712, tr. Molenaarsgraaf (zh) 18 jan. 1660
1743. Jannichien Cornelis Jongbloet, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1633, † ald. 1710.
1744. Herbert Ariens Grootenboer, geb. Fijnaart (nb) mei 1646, † ald. vóór 28 maart 1689, tr. 1e Fijnaart (nb) omstr. 1666 Geertruid Jans Brienen, geb. Fijnaart (nb) omstr. 1645, † ald. omstr. 1677; tr. 2e Fijnaart (nb) omstr. 1673
1745. Jenneken Michielse van der Muijden, geb. Fijnaart (nb)* omstr. 1650.
1746. Gerrit Gerritsz Langeweg, geb. Klundert (nb)* omstr. 1655, † omstr. 1720.
1748. Cornelis Arijens, geb. omstr. 1658, † Neder-Hardinxveld (zh) vóór 2 sept. 1685, tr. Hardinxveld (zh) vóór 1681
1749. Annigje Teunis (Berkel), geb. Groot-Ammers (zh) omstr. 1660, † na 7 febr. 1717.
1750. Andries Hendricksz den Dekker, geb. Boven-Hardinxveld (zh) 1651, † Hardinxveld (zh), impost 28 juni 1703, tr. Heukelum (bij Gorinchem, zh) 23 aug. 1682
1751. Annigje Pieters, geb. Heukelum (bij Gorinchem, zh) omstr. 1655, † Hardinxveld (zh), impost 26 mei 1719.
1752. Cornelis Jansz Waert, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1650, † vóór 22 maart 1695, tr. vóór 15 okt. 1679
1753. Marichje Roocken, geb. omstr. 1655, † na 21 jan. 1713.
1754. Teunis Arijensz Guijs, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1644, tr. Sliedrecht (zh) 1666
1755. Barbera Jansz Boer, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1640, † ald. 1700.
1756. Jasper Cornelisz van de Donk, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1655, † ald. na 27 okt. 1720, tr. vóór 21 dec. 1681 (kerkelijk omstr. 1680)
1757. Marrigje Pieters Visser, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1656, † ald. na 27 okt. 1720.
1758. Cornelis van Turnhout, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1663, † ald..
1764. Tomas Cornelisz Ridder, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1640, † na 5 dec. 1694, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1660
1765. Annigje Jans, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1640.
1766. Theunis Cornelisz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1631, † ald. na 24 febr. 1697, tr. 2e Streefkerk (zh) 16 aug. 1693 Willemken Aelberts, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1640; tr. 1e Streefkerk (zh)* vóór 20 febr. 1656
1767. Pietertje Claes (Van Der Lek), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1631, † ald. na 3 febr. 1675.
1768. Pieter Pietersz Stierman, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1630, tr. omstr. 1656
1769. Jannigje Huijberts, geb. Giessen-Oudekerk (zh)* omstr. 1630, † ald. vóór 15 maart 1704.
1770. Hendrik Bastiaensz Tuijtel (dezelfde als 1742), tr. Molenaarsgraaf (zh) 18 jan. 1660
1771. Jannichien Cornelis Jongbloet (dezelfde als 1743).
1772. Jacob Dircksz (Donck).
1792. Bastiaan Cornelisz Naaktgeboren, geb. Dubbeldam (zh) dec. 1649, † ald. vóór jan. 1693, tr. Dubbeldam (zh) 2 dec. 1674
1793. Pieternelletie Cornelisse, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1650, † ald. na 1703.
1794. Abraham Ariensz Leenheer, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1657, vrachtrijder te ’s-Gravendeel, † ’s-Gravendeel (zh) vóór 21 febr. 1702, tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1685
1795. Lijntje Jans Aertoom, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1660, † ald. na 1733.
1796. Hendrik Arensz Smaal, geb. Numansdorp (zh)* omstr. 1640, † ’s-Gravendeel (zh) na 1673, tr. ?
1797. Mayke Bastiane, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1640, † ald..
1798. Pieter Teunisz Meijdam, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1658, † ald., tr. ? (kerkelijk omstr. 1679)
1799. Wijntje Pieters Vermeulen, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1659, † ’s-Gravendeel (zh)*.
1800. Arie Wildeman, geb. Dussen (nb) omstr. 1635, † ald., tr. Dussen (nb) omstr. 1658
1801. Neeltje [nn], geb. Dussen (nb) omstr. 1637, † ald..
1802. Dirck Gerritsz van Bommel, geb. ’s-Gravendeel (zh) juni 1627, † ald. 21 juli 1705, tr. 1e ’s-Gravendeel (zh) 1654 Ariaentgen Reyns van der Linden, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1590, † ald. april 1659, dr. van Reijnen Ariens (zie 14364) en Thoontgen [nn] (zie 14365) en wed. van 1e Cornelis Cleys en 2e Arien Pietersz Verdonck; tr. 2e ’s-Gravendeel (zh)* 5 april 1654 Heijltie Ariens Verdonck, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1629, † ald. 31 okt. 1654, dr. van Arien Pietersz en Ariaentgen Reyns van der Linden; tr. 3e ’s-Gravendeel (zh) 14 febr. 1655
1803. Maaike Leenderts ’t Jong, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1630, † ald. omstr. 5 juli 1719.
1804. Jacob Cornelisz Kleinendorst, geb. St. Anthoniepolder (zh) vóór 1659, tr. St. Anthoniepolder (zh) 19 maart 1679
1805. Aagje Jans Steenhoek, geb. St. Anthoniepolder (zh) vóór 1659, † ald..
1806. Pieter Jansz Jabaaij, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1660, † ald. vóór 1691, tr. Cillaarshoek (zh) 1685
1807. Adriaantje Theunis Coppe, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1660, tr. 1e 5 april 1682 Arien Cornelis Snaaijer, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1655, † ald. vóór 1685; tr. 3e Cillaarshoek (zh) 29 april 1691 Rochus Pleune Groeneveld, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1666.
1810. Michiel Arentsz van Stad, geb. Ooltgensplaat (zh) omstr. 1650, tr. Ooltgensplaat (zh) 7 maart 1673
1811. Krijntje Jans, geb. Ooltgensplaat (zh) omstr. 1651.
1824. Jacob Valk, geb. omstr. 1630.
1826. Casper Snoeck, geb. omstr. 1630.
1828. Daniel Philippe Ruijter, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1655, † ’s-Gravendeel (zh) 1721, tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1678
1829. Weijntje Hendricks.
1832. Jan Paulusz de Haan, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1643, † ald. na 28 nov. 1682, tr. Heerjansdam (zh) 2 nov. 1664
1833. Hendrikje Ariens (De Pee), geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1645, † ald. na 24 april 1701.
1834. Cornelis Pietersz Bos, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1645, † na 15 aug. 1708, tr. Heerjansdam (zh) 27 juni 1683
1835. Aaltje Ariens, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1660, † na 14 juni 1699.
1836. Maerten Jacobsz Nooteboom, geb. Maasdam (zh) 1640, † ald. 16 sept. 1719, tr. Maasdam (zh) 16 nov. 1664
1837. Jaapje Jans Barendrecht, geb. Maasdam (zh) omstr. 1642, † ald. 20 febr. 1703.
1838. Isaak Jacobsz Capiteijn, geb. Strijen (zh) 1656, † Maasdam (zh) na 16 maart 1722, tr. Maasdam (zh) 31 maart 1680
1839. Heijndrikje Jacobs van der Stel, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1660, † Maasdam (zh) 12 okt. 1718.
1856. Pieter Willemsz Visser, geb. Hendrik Ido Ambacht (zh) 1625, † Heerjansdam (zh)*, tr. Heerjansdam (zh) 7 juli 1652
1857. Jannichie Pieters, geb. Oost-Barendrecht (zh) 1627.
1858. Jan Leendertsz in ’t Veld, geb. omstr. 1630, tr. omstr. 1655
1859. Cornelia Leenderts, geb. omstr. 1632.
1860. Cornelis Ariensz Salij, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1620, † ald. na 14 juni 1670, tr. 1e Barendrecht (zh) aug. 1643 Grietje Jacobs, † Heerjansdam (zh) omstr. 1653; tr. 2e 1653 Neeltje Ariens, † vóór 3 mei 1664; kreeg rel.
1861. Neeltje Cornelis, geb. omstr. 1623.
1862. Paulus Cornelisse Vogelaar, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1632, † vóór 13 april 1663, tr. vóór 18 juni 1656
1863. Maayke Pleunen, geb. omstr. 1634, tr. 2e Heerjansdam (zh) 30 maart 1664 Jan Reynen van der Stoep, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1634.
1864. Gerrit Leendertsz in ’t Velt, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1631, † Westmaas (zh) vóór 4 sept. 1686, tr. Westmaas (zh)* omstr. 1655
1865. Ariaantje Pieters Cranendonck, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1624, † Westmaas (zh) na 4 sept. 1686.
1866. Imert Willemsz van der Haven, geb. Strijen (zh) omstr. 1640, † ald. vóór 6 juli 1674, tr. Puttershoek (zh) 12 mei 1652
1867. Lideweij Cornelis Bosman, geb. Puttershoek (zh) 1631, † na 6 juli 1674.
1868. Jan Pietersz Moerkerken, geb. Strijen (zh) omstr. 1640, † ald. 28 juli 1708, tr. Strijen (zh)* omstr. 1668
1869. Aertje Gerrits Vliegendeweg, geb. Strijen (zh)* omstr. 1645, † Strijen (zh) 25 juli 1705.
1870. Gijsbert Jansz Hooijmaaijer, geb. Strijen (zh)* omstr. 1640, † ald., tr. Strijen (zh)* vóór 1665
1871. Bastiaantje Willems, geb. Strijen (zh) omstr. 1640, † ald..
1872. Jacob Cornelisz Kleinendorst (dezelfde als 1804), tr. St. Anthoniepolder (zh) 19 maart 1679
1873. Aagje Jans Steenhoek (dezelfde als 1805).
1874. Simon Hendriks Barendregt, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1660, tr.
1875. Neeltje Theunis Schilperoort, geb. Strijen (zh) aug. 1661.
1876. Gijsbert Simonsz Smits, geb. St. Anthoniepolder (zh) okt. 1669, bouwknecht, bouwman en vlasser, † St. Anthoniepolder (zh)* vóór 23 dec. 1722, tr. Maasdam (zh) 8 mei 1695
1877. Grietje Jans Blaak, geb. Maasdam (zh) 1666.
1878. Arij Jacobsz Monster (dezelfde als 1008 in generatie X), tr. 1e St. Anthoniepolder (zh) 25 april 1694
1879. Teuntje Cornelis Barendrecht (dezelfde als 1009 in generatie X).
1904. Isaak Pieters de Kreek, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1609, † ald. omstr. 1663, tr. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1638 Annigje Pieters Stooker, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1605, † ald. vóór 9 sept. 1663, dr. van Pieter Joosten (zie 8070) en Willemken Bastiaens (zie 8071).
1906. Herman Woutersz Mol, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1605, † ald. vóór 25 mei 1676, tr. ’s-Gravendeel (zh)* vóór 16 jan. 1636
1907. Ariaentje Jooste, geb. omstr. 1610.
1908. Jan Floren, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1614, tr. omstr. 1636
1909. Jacomijntje Jans, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1615.
1910. Jan Pietersz Houck, geb. omstr. 1620, † na 1689, tr. omstr. 1642
1911. Haesje Willems van Gempel, geb. omstr. 1625, † na 1699.
1912. Teunis Ariens Stam, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1638, † ’s-Gravendeel (zh)* na 1705, tr. ’s-Gravendeel (zh)* vóór 1662
1913. Aaltje Cornelis Hertogh, geb. ’s-Gravendeel (zh) maart 1640, † ald. vóór 1706.
1914. Arij Fransz Buitendijk, geb. Strijen (zh) omstr. 1625, † Cillaarshoek (zh) 9 april 1686, tr. omstr. 1650
1915. Neeltje Cornelis, geb. omstr. 1630, † Cillaarshoek (zh) 22 jan. 1670.
1916. Arie Dorst, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1635, † ald..
1918. Jan van den Broek.
1924. Cornelis Teunisz Kruithof, geb. Heinenoord (zh) 1639, tr. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1663
1925. Cornelia Claes, geb. Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1640.
1926. Hendrik Cornelisz de Graauw, geb. Oud-Beijerland (zh)* omstr. 1640, tr. Oud-Beijerland (zh)* vóór 1667
1927. Lijsbeth Bastiaans Boei, geb. Oud-Beijerland (zh)* omstr. 1640, † ald..
1932. Pieter Ariens van Maasdam, geb. Maasdam (zh) omstr. 1600, † Strijen (zh) na 1674, tr. Maasdam (zh) 1623
1933. Janneken Hendriks Weeda, geb. omstr. 1596, † omstr. 1685.
1936. Gerrit Cornelisz Boer, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1615, † ald. na 1675, tr. omstr. 1650
1937. Macheltje [nn], geb. omstr. 1625.
1938. Cornelis Leendertsz in ’t Velt, geb. Klaaswaal (zh)* vóór 1630, † Mijnsheerenland (zh)*, tr. 2e (ondertr. Mijnsheerenland (zh) 24 jan.) 1671 Ariaantje Cornelis, geb. Klaaswaal (zh)* omstr. 1630; tr. 3e Nieuw-Beijerland (zh) 20 nov. 1678 Willemken Jans; tr. 1e Klaaswaal (zh)* vóór 7 juli 1656
1939. Sijgje Jans Meijnaerts, geb. Kromstrijen-Numansdorp (zh) omstr. 1640, † vóór 1671.
1940. Rijk Huybertsz, geb. Strijen, Strijensedijk (zh) omstr. 1632, † Westmaas (zh) vóór 14 sept. 1681, tr. Westmaas (zh) 18 okt. 1654
1941. Lijsbeth Giljams, geb. Bergen op Zoom (nb) 1633, tr. 2e Westmaas (zh) 14 sept. 1681 Dirk Evertsz van den Berg, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1630.
1942. Pieter Leenderts Mijs, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1625, tr. Cillaarshoek (zh) omstr. 1655
1943. Neeltje Aerts, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1642, † ald. vóór 1673.
1944. Arij Pleune, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1635, tr. Cillaarshoek (zh) 3 nov. 1658
1945. Lijntje Simons, geb. Westmaas (zh) omstr. 1638.
1946. Arien Willemsz Ras, geb. Maasdam (zh) omstr. 1640, † ald. 27 maart 1678, tr. ’s-Gravendeel (zh) na 20 sept. 1665
1947. Marija Ariens, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1645.
1952. Hendrik Gerritsz van Gameren, geb. Ridderkerk (zh) omstr. 1590, † Charlois-Rotterdam (zh) vóór 25 april 1664, tr. Ridderkerk (zh) 31 dec. 1617
1953. Bastiaantje Pieters, geb. Krimpen a/d IJssel (zh) omstr. 1595, † ald. 1655.
1954. Pieter Jansz de Raedt, geb. Rhoon (zh)* omstr. 1585, † Charlois-Rotterdam (zh)* vóór 18 dec. 1649, tr. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1614
1955. Lijsbeth Wouters Verduijn, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1590.
1956. Claas Bastiaansz Gelder, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1597, † ald. febr. 1668, tr. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1630
1957. Aaltje Jacobs van Cleef, geb. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1600, † Charlois-Rotterdam (zh) dec. 1672.
1958. Leendert Woutersz Tackebos, geb. Katendrecht-Rotterdam (zh) omstr. 1590, † Charlois-Rotterdam (zh) 1669, tr. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1635
1959. Sijgje Jans, geb. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1610, † Charlois-Rotterdam (zh) vóór 26 maart 1671.
1960. Cornelis Rochus Clootwijck, geb. Oost-Barendrecht (zh)* omstr. 1570, † IJsselmonde (zh) omstr. 1648, begr. IJsselmonde (zh), kerk omstr. 1648, tr. 21 febr. 1616
1961. Ariaentgen Bastiaens, geb. Ridderkerk (zh) 1586, † IJsselmonde (zh) omstr. 1633, begr. IJsselmonde (zh), kerk omstr. 1633.
1962. Clement Jan Gijse, geb. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1600, † Charlois-Rotterdam (zh) vóór 1657.
1968. Arien Claesz (Brand), geb. Bleskensgraaf (zh) 1564, tr. omstr. 1605
1969. Haesjen Gerrits Braencker, geb. Bleskensgraaf (zh)* 1580.
1972. Cornelis Ariensz (Van Der Graaf), geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1615, † ald. 23 okt. 1698, tr. 2e Oud-Alblas (zh) 8 nov. 1658 Jannigje Aerts van Lopik, geb. omstr. 1625; tr. 1e omstr. 1639
1973. Sychen Gilles, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1614, † ald. omstr. 1657.
1974. Jan Ariensz van de Giessen, geb. Giessendam (zh) omstr. 1620, † Brandwijk (zh) omstr. 1677, tr. omstr. 1640
1975. Marrigje Cornelis Jordaens (Schouten), geb. Brandwijk (zh) omstr. 1620, † ald. vóór 1689.
1984. Jan Jansz Dubbeldam, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1660, † Ammerstol (zh)*, tr. Ammerstol (zh) omstr. 1684
1985. Teuntje Cornelis, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1660.
1986. Klaas Pietersz Berger, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1660, Arbeider, tr.
1987. Jannigje [nn], geb. Ammerstol (zh)* omstr. 1660.
1992. Arijen Pietersz de Jager, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1648.
1994. Willem Woutersz Thoen, geb. Alblasserdam (zh) 1643, † ald. 6 dec. 1710, tr. Sliedrecht (zh) 24 april 1670
1995. Marichje Cornelis, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1645, † Alblasserdam (zh) 24 aug. 1726.
1996. Nicolaas Jansen Seret, geb. Leiden (zh) omstr. 1650, † Sliedrecht (zh)* vóór 1721, tr. omstr. 1680
1997. Fijgje Claes van Rees, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1650, † ald. na 1721.
1998. IJsbrand Cornelisz (Visser), geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1668, † vóór 1742, tr. Sliedrecht (zh) 1691
1999. Catharina Corsen, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1668, † ald..
2000. Andries Ariensz Munter, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1640, † Dubbeldam (zh) vóór 20 april 1685, tr. Oud-Beijerland (zh) 8 okt. 1662
2001. Ida Ariens (De Lange), geb. Puttershoek (zh) 1640, † Dubbeldam (zh) na 20 april 1685.
2002. Jurrien Bijsterveld, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1650, † ald..
2004. Cornelis de Vogel, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1645.
2006. Jacob de Jong, geb. omstr. 1640.
2008. Cornelis Jansz van Valen, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1640, † Heerjansdam (zh)* vóór 5 jan. 1671, tr. Rijsoord (nb) (kerkelijk Rijsoord (nb)*) 2 dec. 1663
2009. Lijntje Pleunen Vink, geb. Rijsoord (nb) 1639.
2010. Cornelis de Vogel (dezelfde als 2004).
2012. Cornelis Cornelisz Bravenboer, geb. Barendrecht (zh) okt. 1623, † ald. 4 jan. 1709, tr. Barendrecht (zh) 22 sept. 1654
2013. Marija Geene, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1630, † Barendrecht (zh) omstr. 1682.
2014. Klaas Blok, geb. omstr. 1645.
2016. Jacob Hendriksz Monster, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1638, tr. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1663
2017. Maaike Andries Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) 8 sept. 1639, † ald. vóór 1694.
2018. Cornelis Cornelisz Barendrecht, geb. Barendrecht (zh), † St. Anthoniepolder (zh) 1677, tr. St. Anthoniepolder (zh) 21 mei 1668
2019. Pietertje Teeuwen van Chaam, geb. Chaam (nb) omstr. 1648, † St. Anthoniepolder (zh)* vóór 24 maart 1696, tr. 2e St. Anthoniepolder (zh) 1678 Willem Claes van Esch, geb. omstr. 1645.
2020. Cornelis Cornelisz Bestebroer, geb. Puttershoek (zh) maart 1663, † Maasdam (zh) 14 maart 1717, tr. St. Anthoniepolder (zh) 4 mei 1687
2021. Neeltje Adriaens Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) sept. 1665, † Maasdam (zh) 8 april 1717.
2022. Tonis Jansz Roos, geb. St Antonipolder, Zuid Holland, Nederland 18 jan. 1671, ged. St Anthonipolder, Zuid Holland, Nederland 18 jan. 1671, schipper, † Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 26 sept. 1743, begr. Puttershoek, tr. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 10 mei 1693
2023. Anna Pieters Hartigsveld, geb. Puttershoek 1673, ged. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 30 juli 1673, † Puttershoek (Zh district III) Nl 1752, begr. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 1752.
2024. Robbert Jacobse Valk (dezelfde als 912 in generatie X), tr. 1e Dalem (gld) 20 okt. 1680
2025. Neeske Caspers (Swalck) Snoeck (dezelfde als 913 in generatie X).
2026. Bastiaen Aertsz (Stavast), geb. Dalem (gld) omstr. 1675, † ald. na 1742, tr. Dalem (gld) 18 okt. 1691
2027. Beelke Caspers, geb. Dalem (gld) omstr. 1675.
2028. Jan Dirksz van Wijngaarden, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1681, † ald. omstr. 9 dec. 1770, tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1702
2029. Jannigje Aarts Tuijtel, geb. Bleskensgraaf (zh) 1676, † Sliedrecht (zh) sept. 1762.
2030. Willem Ariensz Venis, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1680, † ald. nov. 1740, tr. Wijngaarden (zh)* omstr. 1701
2031. Willempje Willems, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1683, † ald. nov. 1740.
2034. Pieter van der Haage, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1665, † ald. omstr. 1730, tr. ?
2035. Grietje Jans Venloo, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1665, † ald. omstr. 1720.
2036. Tilmannus Theodorusz Roucourt, geb. Halen, Belgie 1631, † Leuven, Belgie 26 mei 1684, tr. Halen, Belgie omstr. 1658
2037. Joanna Glaude, geb. Belgie* omstr. 1635, † Halen, Belgie.
2038. Thomas Jansz van den Blieck, geb. Dordrecht (zh) sept. 1625, † ald. okt. 1695, tr. Dordrecht (zh) 21 juni 1654
2039. Neeltje Cornelis de Pater, geb. Dordrecht (zh) 1636, † ald. juni 1690.
2042. Gijsbert [nn], geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1640.
2044. Arie Pietersz den Houting, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1645, † ald. na 1692, tr. Dubbeldam (zh) 3 juli 1667
2045. Anneke Willemsen, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1650, † ald..

Generatie XII

2052. Casparus Grone, geb. Heek, Münsterland omstr. 1625.
2064. Huybert Henrick Strijbos, geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1615, † ald. vóór 3 juni 1653, tr.
2065. Yken Jans van der Spoiren, geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1620.
2066. Peter Aert Roeffen, geb. omstr. 1615.
2068. Lambertus van Hertroij, geb. Valkenswaard (nb)* omstr. 1635.
2070. Godefridus Leonardus van Luijtelaer, geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1620, tr.
2071. Anna Joannes Burchouts, geb. Woensel (Eindhoven nb)* omstr. 1625.
2072. Hendrick Anthonij Bedix, geb. Megen, Haren en Macharen (nb) omstr. 1625, tr.
2073. Magdalena [nn], geb. omstr. 1625.
2112. Jacob* van Trijffel, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1635, † Dordrecht (zh)*, tr. omstr. 1665
2113. Anna* [nn], geb. omstr. 1640, † Dordrecht (zh)*.
2114. Wijnant van Kamen, geb. Nijmegen (Gld)* omstr. 1645, † Dordrecht (zh)*, tr.
2115. Anna [nn].
2116. Isaac Claessen van de Wal, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1650, tr.
2117. Susanna Gans, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1651.
2118. Gilles [nn].
2128. Lucas Hendriksz Grondhout, geb. Dordrecht (zh) sept. 1629, tr. Dordrecht (zh) 20 febr. 1656
2129. Aaltje Ariens van Dijk, geb. Dordrecht (zh) 1635.
2132. Jacob van Megen, tr.
2133. Cornelia [nn].
2144. Johannes van der Loo, geb. Breda (nb) omstr. 1610, tr. vóór 1635
2145. Catharina Jansen.
2148. Johannes Arnoldusz van Raeck, geb. Hilvarenbeek (nb) 1607, ged. Hilvarenbeek (nb), rk okt. 1607, † Hilvarenbeek (nb) dec. 1681, begr. Hilvarenbeek (nb), ng 21 dec. 1681, tr. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1640
2149. Helwigis Johannes van Dun, geb. Hilvarenbeek (nb) 1618.
2150. Cornelius Petrusz Leemans, geb. Hilvarenbeek (nb) 1610, † ald. 7 febr. 1701, tr. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1642
2151. Maria Nicolaus Woestenburch, geb. Hilvarenbeek (nb) 1610.
2154. Wilhelmus Rombouts, geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1620, tr. Etten-Leur (nb) vóór 1642
2155. Maria Joannes, geb. omstr. 1620.
2156. Leonardus Gommertsz van Osta, geb. Roosendaal (nb) 1605, † ald. 1677, tr.
2157. Wilmken Willen, geb. omstr. 1605, † omstr. 1648.
2158. Johannes Pauwels Clerck, geb. omstr. 1620, † Nispen-Essen (nb) 7 nov. 1678, tr. vóór 1650
2159. Catharina Pauwels, geb. omstr. 1620, † Nispen-Essen (nb) 1678.
2160. Jan Bastiaansz Crael, geb. Meerkerk (zh) 1638, † ald. omstr. 1680, tr. Meerkerk (zh) 17 juni 1663
2161. Anna Bastiaans Vermeer, geb. Meerkerk (zh)* omstr. 1645, † Meerkerk (zh).
2162. Aert Jansz van Vianen, geb. omstr. 1640, tr. Gorinchem (zh) 26 aug. 1668
2163. Marijken van Aelst, geb. omstr. 1645.
2172. Aart Petersz van Vught, geb. Uitwijk (nb) omstr. 1645, † Rijswijk (nb) vóór 2 maart 1713, tr. 1e Rijswijk (nb) 24 mei 1665 Teuntje Vink, geb. omstr. 1648, † vóór 1674; tr. 2e Woudrichem (nb) 16 dec. 1674
2173. Geertruij Aerts van Neer.
2174. Arie Pietersz Emmikhoven, geb. omstr. 1650, † Woudrichem (nb) 1719, tr.
2175. Aaltje Wouters de Goeij, geb. omstr. 1650, † Woudrichem (nb) 1723.
2224. Andries Pouwelsz Morang, geb. Dordrecht (zh) 1664, † ald. juni 1716, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 30 juni 1716, tr. Dordrecht (zh) 31 maart 1687
2225. Jenneke Jans, geb. Dordrecht (zh) 1662, † ald. dec. 1718, begr. Dordrecht (zh), Nieuwkerk 29 dec. 1718.
2226. Gerrit Hardie, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1655, † Dordrecht (zh) vóór okt. 1715, tr. Dordrecht (zh) omstr. 1677
2227. Walborg de Groen, geb. omstr. 1660, † Dordrecht (zh) na 1716.
2228. Gerrit Steenbus, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1650.
2230. Johannes van Stralen, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1660, tr. Hardinxveld (zh) omstr. 1674
2231. Barber Matthijs, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1660.
2232. Reijnier Janssen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1630, tr. Dordrecht (zh) april 1661
2233. Elizabeth Willems Fontein, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1630, tr. 1e Dordrecht (zh) omstr. 1654 Dirck Simonsz, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1625, † ald. vóór 1661.
2234. Gerrit [nn], geb. omstr. 1630, † Dordrecht (zh)*.
2240. Michiel Jacobs Braxhoofden, geb. Den Haag (zh) omstr. 1630, tr. Den Haag (zh) 5 mei 1656
2241. Agnieta Jans van Eegum, geb. Den Haag (zh)* 1635.
2260. Anthonij Engelen van Tongeren, geb. Rotterdam (zh) 1652, † ald. aug. 1719, tr. Rotterdam (zh) 6 april 1676
2261. Aeltie Willems Tangenaer, geb. Rotterdam (zh) omstr. 1655, † ald. 1719.
2266. Andries Joosten van der Leeuw, geb. Den Haag (zh) 1640, † ald. 7 juli 1679, tr. Den Haag (zh) 13 sept. 1676
2267. Catarina Trijntje Rocus Boudesteijn, geb. Den Haag (zh) 1642, † ald. 1 sept. 1705.
2268. Jan Besseling, geb. Didam (Gld) omstr. 1653.
2280. Jan van Malen, geb. Rotterdam (zh)* omstr. 1650, † ald..
2282. Jacob van Meijde, geb. Rotterdam (zh)* omstr. 1655, † ald..
2284. Pieter Fransz in ’t Hout, geb. Bergschenhoek (zh), tr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 19 april 1682
2285. Trijntje Pieters Tas, geb. Kralingen-Rotterdam (zh) 1659, † Hillegersberg-Rotterdam (zh) 26 aug. 1718.
2286. Corstiaan Cornelisz Stolck, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1650, † ald. 6 nov. 1717, tr.
2287. Marijtje Jacobs Michielen, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1655, † ald. 4 dec. 1720.
2300. Gerrit de Jong, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1645, tr.
2301. Grietje Cornelis Cleijn, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1645.
2302. Dirk Jansz Volbrecht, geb. Bergschenhoek (zh) omstr. 1645, tr. Hillegersberg-Rotterdam (zh) 7 maart 1666
2303. Aaltje Cornelis, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1646.
2336. Frans Thomasz van Helmond, geb. Helmond (nb) omstr. 1623, † Dordrecht (zh), tr. 1e Dordrecht (zh) 13 dec. 1648 Anneke Jacobs, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1625, † ald. vóór 1653; tr. 2e Dordrecht (zh) 28 sept. 1653 Stijntje Claas, † Dordrecht (zh) omstr. 1654; tr. 3e Dordrecht (zh) 15 maart 1654
2337. Jenneke Dirks, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1633.
2340. Matthius Rozenkrans, geb. Dordrecht (zh) 1627, † ald. omstr. 1690, tr. Dordrecht (zh) 15 dec. 1652
2341. Lijsbeth Philipsen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1630.
2368. Nicolaas Pottaar, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1611, tr. Dordrecht (zh) 29 juni 1636
2369. Catalijntje Bartholomeus Michiel, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1615.
2370. Gerrit Hermans, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1630.
2416. Jan Jansz Roos, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1603, † ald., tr. Dordrecht (zh) 11 juni 1628
2417. Willemke Martens, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1607, † ald..
2418. Wessel Gideons Backs, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1605, † ald., tr. Dordrecht (zh) 26 jan. 1631
2419. Hendricksje Pieters, geb. omstr. 1610.
2560. Teunis Cornelisz Blom, geb. Streefkerk (zh) 1597, † ald. vóór 1680, tr. 2e Streefkerk (zh) na 1634 Bastiaantje Ariens, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1607; tr. 1e Streefkerk (zh) omstr. 1625
2561. Willempje Doeyen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1600, † ald. na 1634.
2564. Adriaan Adriaansz de Bes, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1575, tr. vóór 4 jan. 1604
2565. Marytgen Gysbrechts (Van Langerack), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1580.
2568. Huijg Maertensen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1605, † ald. na 9 nov. 1670, tr. 2e Streefkerk (zh) 18 juli 1665 Magteltje Jans; tr. 1e Alblasserdam (zh) 27 okt. 1630
2569. Rookje Ariaens, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1605.
2592. Arijen Dirckse, geb. Streefkerk (zh) 1623, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1653
2593. Annigje Gijsberts Mes, geb. Streefkerk (zh) 1622.
2594. Claes (Boer), geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1630, tr.
2595. Marrigje [nn], geb. omstr. 1633.
2596. Cornelis Bedee, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1615.
2598. Arijen Dirckse (dezelfde als 2592), tr. Streefkerk (zh) omstr. 1653
2599. Annigje Gijsberts Mes (dezelfde als 2593).
2600. Aert Pieter Jan Theunen, geb. omstr. 1620.
2604. Gerrit Jorisz van der Wolff, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1605, † ald. vóór 14 maart 1673, tr. 1e Meerkerk (zh)* omstr. 1625 Machteltje Pieters, geb. Meerkerk (zh)* omstr. 1605, † Meerkerk (zh) vóór 16 dec. 1632; tr. 2e Meerkerk (zh) 16 dec. 1632
2605. Lysgen Jans, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1605, † ald. 1656, begr. Noordeloos (zh), kerk 22 juli 1656.
2606. Pieter Gerritsz van den Dool, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1620, schepen Noordeloos, † Noordeloos (zh) 1688, begr. Noordeloos (zh), grafzerk 10 sept. 1688, tr. Meerkerk (zh) 28 mei 1643
2607. Hilleken Aries, geb. Noordeloos (zh)* omstr. 1620, † Noordeloos (zh) 1662, begr. Noordeloos (zh), grafzerk 15 maart 1662.
2616. Arien Jansz de Bes, geb. Streefkerk (zh) 1619, † ald. na 1667, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1650
2617. Grietje Rokus, geb. Streefkerk (zh) 1617, † ald. na 1671.
2618. Egbert Bastiaensz, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1638, † na 1699, tr. 2e Streefkerk (zh) 1 juni 1669 Beligje Cornelis, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1645, † Streefkerk (zh)*; tr. 3e Oud-Alblas (zh) 4 febr. 1691 Maritje Claes van der Kooij, geb. Oud-Alblas (zh)* omstr. 1660; tr. 1e Streefkerk (zh) 17 nov. 1663
2619. Pietertie Laurens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1640, † Streefkerk (zh)* vóór 1 juni 1669.
2620. Pieter Ariensz (Van Gouwerak), geb. Gouderak (zh) omstr. 1640, tr. Stolwijk (zh) 11 juli 1665
2621. Sara Cornelis in ’t Hout, geb. Moordrecht (zh) omstr. 1645.
2624. Aart Ingensz (Van Berck), geb. Berkenwoude (zh) 1616, † Lekkerkerk (zh) na 1670, tr. Gouda (zh), huw. voorwaarden 10 dec. 1648
2625. Neeltje Cornelis, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1627, † ald. 16 mei 1707.
2626. Pieter Pieters de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1618, † ald. omstr. 1690, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1655
2627. Sijgje Lauwen Crom, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1635, † ald. na 1669.
2628. Melis Simonsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1630, † ald. na 1681.
2630. Gerrit Leendertsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1635, † ald. vóór 2 maart 1671, tr.
2631. Grietje Teunis.
2632. Jan Gerritsz Kersbergen, geb. Lexmond (zh) omstr. 1615, tr. omstr. 1648 Neeltje Cornelis, geb. omstr. 1622, † Lexmond (zh) vóór 27 okt. 1653.
2636. Cent Burgen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1640, † ald..
2640. Jan Bastiaansz Deelen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1610, † 1674, tr. Gouda (zh), huw. voorwaarden 31 maart 1640
2641. Marrigje Foppen, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1615, † Lekkerkerk (zh) na 1674.
2644. Cornelis Pouwelsz Capteijn, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1615, † ald. na 5 sept. 1676, tr. Berkenwoude (zh) omstr. 1650
2645. Marijtje Dircks Pronck, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1623, † ald. na 14 sept. 1681.
2646. Adriaen Huygensz Schoonder, geb. Zevenhuizen (zh) mei 1632, † Nieuwerkerk a/d IJssel (zh)* 1688, tr. Capelle a/d IJssel (zh) 22 jan. 1653
2647. Geertje Jans Louwens, geb. Zevenhuizen (zh) omstr. 1630, † Nieuwerkerk a/d IJssel (zh) 15 febr. 1709.
2648. Dirk Jansz Boon, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1635, † Lekkerkerk (zh), aangifte 6 jan. 1706, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1658
2649. Bastiaantje Maartens Crom, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1635, † ald..
2650. Pieter Pieters de Jong (dezelfde als 2626), tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1655
2651. Sijgje Lauwen Crom (dezelfde als 2627).
2652. Claas Huijgen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1635, † ald. 23 nov. 1709, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1660
2653. Annigje Gerrits Boon, geb. Lekkerkerk (zh) na 1635, † ald..
2654. Huig Pietersz Schenk, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1620, † ald. na 1695, tr. 1e 1643 Neeltje Pieters, geb. omstr. 1623, † omstr. 1655; tr. 2e Lekkerkerk (zh) omstr. 1662
2655. Teuntje Theunis Vaandrager, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1640, † Lekkerkerk (zh), aangifte 24 maart 1717.
2656. Claes Claesz van Nes, geb. Nieuw-Lekkerland (zh)* omstr. 1595, ged. Streefkerk (zh) 23 febr. 1596, † april 1659, tr. vóór 1618
2657. Aaltje Heijndericx, geb. omstr. 1595, † vóór 1659.
2658. Cornelis Herbertsz van Houwelingen, geb. omstr. 1605, † Peursum (zh) vóór 31 okt. 1672, tr.
2659. Hilligje Antonis Aalst, geb. omstr. 1610.
2660. Jan Paulusz Sterrenburgh, geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1609, † Ottoland (zh) 23 mei 1679, tr. omstr. 1640
2661. Geertruij Adriaens Casteleijn, geb. omstr. 1615, † Ottoland (zh) 25 juli 1706.
2672. Dirck Wouters van der Woude, geb. Berkenwoude (zh) 1580, † Berkenwoude (zh)* 1638, tr. Berkenwoude (zh) omstr. 1620
2673. Grietje Pieters, geb. Berkenwoude (zh)* omstr. 1595, † Berkenwoude (zh) na 1641.
2674. Cornelis Willemsz Vrienden, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1600, † ald. na 1640, tr. omstr. 1627
2675. Leentje Pleunen, geb. omstr. 1604.
2676. Gielis Willemsz (De) Vries, geb. Lekkerkerk-Opperduit (zh) omstr. 1610, † Lekkerkerk (zh) na 1672, tr. omstr. 1635
2677. Annigje Ariens, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1614.
2678. Huych Pietersz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1615
2679. Dirckje Cnelis, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1595.
2680. Huig Jansz de Jonge, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1595, tr.
2681. Aaltje Leenderts, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1600.
2682. Cornelis Boerman, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1610, † ald..
2684. Jan Huijgensz de Jong, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1618, † ald., tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1642
2685. Marchje Hendriks Nobel, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1620, † ald..
2688. Herbert Jansz (Sprong), geb. Leerdam (zh) vóór 1582, † ald. vóór 1649, tr.
2689. Jantien Bastiaans van den Burggraaf, geb. omstr. 1590, † 1660.
2690. Hubert Aelbertsz, geb. Leerdam (zh) omstr. 1590, tr. vóór 1622
2691. Geertgen Claes, geb. omstr. 1595.
2692. Jan Willemsz, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1599, tr. omstr. 1630
2693. Aeltje Herberts, geb. omstr. 1600.
2694. Jan Hermansz van Munster, geb. Lakerveld (zh) omstr. 1610, tr. Culemborg (gld) 8 sept. 1631
2695. Styntje Peters (Van Heyst), geb. Meerkerk-Burggraaf (zh) omstr. 1610, † na 1645.
2696. Pieter Pietersz “de Oude” Pelt, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1600, † Giessendam (zh) omstr. 1671, tr.
2697. Marrichje Pieters, geb. omstr. 1605, † na 16 mei 1677.
2698. Bastiaen Hendricksz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1605, † Molenaarsgraaf (zh)* na 1 dec. 1675, tr. Molenaarsgraaf (zh)* omstr. 1630
2699. Neeltje Jacobs, geb. Molenaarsgraaf (zh)* omstr. 1605, † Molenaarsgraaf (zh) vóór 1681.
2700. Jan Jacobsz de Ruijter, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1610, tr. Hoornaar (zh) 3 mei 1626
2701. Grietje Huijgs, geb. omstr. 1610.
2704. Dirck Pietersz Brandwijk, geb. Peursum-Giessenburg (zh)* omstr. 1615, † Hardinxveld (zh)* na 1664, tr. omstr. 1642
2705. Jannigje Ariens, geb. omstr. 1620, † na 30 maart 1669.
2706. Bastiaen [nn], geb. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1630.
2726. Leendert Leendertsz “de Oude” van der Waal, geb. Heinenoord (zh) 1570, tr. Heinenoord (zh) 15 mei 1616
2727. Beatrix Pieters van der Schoor, geb. Ooltgensplaat (zh) 1597, † Heinenoord (zh) 1651.
2736. Laurens Gerritsz Brand, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1585, † na 25 juni 1658, tr. Gijbeland (zh) omstr. 1620
2737. Neeltje Cornelis, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1595.
2738. Arien van de Bergh, geb. omstr. 1610.
2740. Pieter Aartsz van der Wal, geb. Haastrecht (zh) 1600, tr.
2741. Marijtje Jans Coelen, geb. 1597, † 1648.
2742. Jacob Bastiaans Boonstoppel, geb. Polsbroek (ut) omstr. 1594, † na maart 1671, tr. Polsbroek (ut)* omstr. 1625
2743. Aaltje Willems, geb. Polsbroek (ut) omstr. 1600, † Goudriaan (zh) april 1674.
2744. Goossen Cornelisz, geb. Nieuwpoort (zh)* omstr. 1580, † Molenaarsgraaf (zh)* vóór 2 juni 1639, tr. Nieuwpoort (zh)* vóór 1615
2745. Lijsken Jans, geb. Nieuwpoort (zh)* omstr. 1590, † Molenaarsgraaf (zh)* na 1672.
2746. Cornelis Adriaensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1580.
2748. Anthonis Willemsz Trompert, geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1610, † Ottoland (zh)* na 1669, tr. Ottoland (zh) 29 okt. 1634
2749. Marrigje Adriaens (Verheul), geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1612.
2750. Huijbert Barendsz, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1605, † ald. omstr. 1668, tr. omstr. 1635
2751. Neeltje Cornelis, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1610, † ald. vóór 1667.
2752. Frederick Jansz, geb. Streefkerk (zh) 1593, tr. Streefkerk (zh) 28 febr. 1619
2753. Nijsgen Teunis, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1595.
2754. Bastiaen Jaspersz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1578, † ald. na 1 sept. 1658, tr. Streefkerk (zh) vóór 19 juni 1611
2755. Aechgen Lenaerts, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1580.
2756. Jan Lambertsz Brunen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1580, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1605
2757. Aechtken Adriaens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1582.
2758. Huijg Maertensen (dezelfde als 2568), tr. 1e Alblasserdam (zh) 27 okt. 1630
2759. Rookje Ariaens (dezelfde als 2569).
2764. Jan Jacobsz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1617, tr.
2765. Marrigje Segers, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1618.
2766. Fop Meesz, geb. Streefkerk (zh) 1615, tr.
2767. Neeltje Theunis, geb. omstr. 1630.
2768. Arien Ariensz (Broer) Maurits, geb. Goudriaan (zh) 1618, † Ottoland (zh) omstr. 1693, tr. Goudriaan (zh) 24 febr. 1641
2769. Barber Jans, geb. omstr. 1620, † na 30 nov. 1683.
2770. Cornelis Gerritsz (Meelhooft), geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1615, † ald. omstr. 1672, tr. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1637
2771. Marrigje Aerts, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1618, † ald. vóór 15 sept. 1674.
2772. Claes Maertensz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1620, † ald. 1674, tr. Molenaarsgraaf (zh) 5 jan. 1642
2773. Neeltgen Ariens Boer, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1620, † ald. na 1675.
2774. Pieter Geerlofsz Donk, geb. Meerkerk (zh) aug. 1624, † ald. vóór 1683, tr. 2e omstr. 1662 Arichje Cornelis, geb. omstr. 1635, † Meerkerk (zh) na 7 nov. 1683; tr. 1e Meerkerk (zh) 25 juli 1647
2775. Maijken Aalberts, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1625.
2780. Claes Gerrits van den Dool, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1610, † Noordeloos (zh) vóór 1674, tr. Meerkerk (zh) 1640
2781. Lijsken Ariens, geb. Hofwegen (zh) omstr. 1615.
2784. Dirck Petersz de With, geb. Lopik (Ut) omstr. 1600, tr. Lopikerkapel (ut) 26 dec. 1625
2785. Neeltgen Aerts, geb. Lopik (Ut) omstr. 1600, † omstr. 1644.
2786. Adriaan Pietersz Verhoef, geb. omstr. 1590, tr.
2787. Barbara Daamen, geb. omstr. 1590.
2792. Jacob Bastiaans Boonstoppel (dezelfde als 2742), tr. Polsbroek (ut)* omstr. 1625
2793. Aaltje Willems (dezelfde als 2743).
2794. Cornelis Maartensz, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1610, † ald., tr. Goudriaan (zh) vóór 1635
2795. Neeltje Cornelis (Van Hippel), geb. Goudriaan (zh) omstr. 1610.
2796. Floris Gerritsz de Ruijter, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1570, † ald. vóór 1645, tr. Goudriaan (zh) omstr. 1614
2797. Ariaentje Cornelis (Brouwer), geb. Goudriaan (zh) omstr. 1580, † Goudriaan (zh)* omstr. 1660.
2816. Dirck Pellen, geb. Everdingen (zh)* omstr. 1588, † ald..
2818. Wouter Adriaensz Vries, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1578, † ald. vóór 1641, tr. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1600
2819. Gertgen Willems, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1580, † ald. omstr. 1641.
2820. Cornelis de Groot, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1600, † ald..
2822. Adriaan Jaspersz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1590, † Bleskensgraaf (zh)* vóór 1660, tr. omstr. 1618
2823. Anneken Jans, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1590, † Bleskensgraaf (zh) vóór 1 febr. 1664.
2824. Jan Bastiaensz Corporaal, geb. Ottoland (zh) omstr. 1580, † ald., tr. Ottoland (zh)* omstr. 1605
2825. Metgen Jans, geb. Ottoland (zh)* omstr. 1588, † ald..
2826. Dirck [nn], geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1585.
2828. Jacob Cornelisz Vries, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1575.
2848. Gijsbert de Jong, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1610, schoolmeester, tr. Giessendam (zh)* omstr. 1630
2849. Neeltje Dircxs, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1615.
2852. Thonis Aryensz Stolk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1599, tr. Giessendam (zh)* omstr. 1630
2853. Aagje Pieters, geb. omstr. 1605.
2854. Claes Ariensz Stolk, geb. Giessendam (zh) omstr. 1610, † vóór 1679, tr. omstr. 1645
2855. Ariaentje Willems van Houwelingh, geb. omstr. 1618, † na 1679.
2856. Fop Gerritsz, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) 1598.
2858. Jan Cornelisz Huijsman, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1592, † ald. vóór 1667, tr. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1622
2859. Marigjen Fops, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1598, † ald..
2860. Adriaen Sijmonsz Houtcoper, geb. Bleskensgraaf (zh) 1588, † ald. na 1645, tr.
2861. Sychje Gielis, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1590.
2864. Cornelis Willemsz Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1618, † Giessendam (zh) na 1674, tr. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1640
2865. Aerjaantje Willems Swager, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1618, † Giessendam (zh)* vóór 1674.
2868. Arien Willemsz Crauwaet, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1630, tr.
2869. Lijsbeth Leenderts de Heck, geb. omstr. 1640.
2872. Cornelis Jansz van de Giessen, geb. Giessendam (zh) omstr. 1568, † Giessen-Oudekerk (zh) 10 febr. 1657, begr. Giessen-Oudekerk (zh), graf in de kerk 1657, tr. omstr. 1612
2873. Neeltje Cornelis, geb. Giessendam (zh) omstr. 1590, † na 18 febr. 1672.
2874. Cornelis Huygen, geb. Brandwijk (zh) 1600, † Gijbeland (zh)* na 1676, tr. Brandwijk (zh)* omstr. 1626
2875. Mayken Cornelis Schouten, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1610, † Gijbeland (zh)* omstr. 1700.
2876. Arien “den Oude” Ariensz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1605, † Oud-Alblas (zh)* na 1688, tr. Oud-Alblas (zh) 17 april 1639
2877. Janneken Maertens, geb. Oud-Alblas (zh) 1602, tr. 1e Oud-Alblas (zh) 21 mei 1634 Jacob Aryensz, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1603.
2878. Laurens Woutersz (Bras), geb. Oud-Alblas (zh) 1618, † vóór 1660, tr. Oud-Alblas (zh) 25 maart 1646
2879. Beatrix Cornelis Sterrenburgh, geb. Oud-Alblas (zh) 1621, † ald. na 5 jan. 1686, tr. 2e Oud-Alblas (zh) 1660 Gerrit Willemsz Stuij, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1610, † Oud-Alblas (zh) 1691, zn. van Willem Gerritsz (zie 6084) en Wijntje Jacobs (zie 6085).
2880. Jan Aertsz Verleck, geb. Nieuw-Lekkerland (zh)* omstr. 1582, † Streefkerk (zh)* vóór 1664, tr. Streefkerk (zh) 11 nov. 1606
2881. Ariaentge Claes (Van Es), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1585, † na 1664.
2888. Bastiaen Hendricksz Tuijtel (dezelfde als 2698), tr. Molenaarsgraaf (zh)* omstr. 1630
2889. Neeltje Jacobs (dezelfde als 2699).
2890. Cornelis Cornelis Pietersz, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1605, tr. Alblasserdam (zh) 14 april 1630
2891. Cundertie Cornelis Bouwman, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1608, † omstr. 1685.
2896. Leendert Beerentsz van Asperen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1566, schout, † 12 mei 1643, tr.
2897. Bastiaantje Jans, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1581.
2898. Pieter Cornelis Muys, geb. Alblasserdam (zh)* 1611, † ald. 1671, tr.
2899. Ariaentgen Leenaerts de Guylicker, geb. Alblasserdam (zh)* 1610, † ald. 1669.
2908. Arien “den Oude” Ariensz (dezelfde als 2876), tr. Oud-Alblas (zh) 17 april 1639
2909. Janneken Maertens (dezelfde als 2877).
2910. Willem Woutersz Bras, geb. Oud-Alblas (zh) 1616, tr. Oud-Alblas (zh) 25 jan. 1637
2911. Nelleken Ariens Brand, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1615.
2912. Jan Cornelisz Cuyper, geb. Meerkerk (zh) 1562, † Bleskensgraaf (zh) omstr. 1620, tr. 1e Bleskensgraaf (zh) omstr. 1595 [nn] Aerts, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1570, † ald. vóór 1606; tr. 2e vóór 1606
2913. Marijke Wouters, geb. omstr. 1585, † vóór 1618.
2914. Aert Cornelisz van der Graaf, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1605, † ald. 25 nov. 1652, begr. Bleskensgraaf (zh), grafzerk na 25 nov. 1652, tr. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1628
2915. Grietje Pieters, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1605, † ald. vóór 20 aug. 1676.
2916. Maes Wouters Schoonrewoerd, geb. omstr. 1595, tr. vóór 1620
2917. Metgen Sebastiaans.
2918. Willem Lenartsz, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1595, tr. Hoornaar (zh) 2 maart 1618
2919. Marijke Jans, geb. Lakerveld (zh) omstr. 1595.
2930. Jurriaan Michielsz, geb. omstr. 1612, tr.
2931. Stijntje Thomas Quantis, geb. omstr. 1613.
2932. Jan de Backer, geb. omstr. 1610, tr.
2933. Eeltje Cornelissen.
2936. Govert Hendriksz van Holt, geb. Holten, Duitsland omstr. 1610, † vóór 1674, tr. Deil (Gld) omstr. 1635
2937. Maria Rosa, geb. Herwijnen (Gld) omstr. 1615.
2938. Willem Willemsz van Straesburg, geb. omstr. 1620, tr.
2939. Catharina Simons van Weert, geb. omstr. 1623.
2952. Cornelis Arien Dircks, geb. Bleskensgraaf (zh), † 1676, tr.
2953. Niesje Ariens.
2960. Crijn Pauwels, geb. Giessendam (zh)* omstr. 1602, tr.
2961. Ariaentgen Ariens Gillis*, geb. omstr. 1608, † vóór 1649.
2962. Adriaen Gerritsz de Jong*, geb. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) omstr. 1600.
2968. Thonnis Kon, geb. Goudriaan (zh) 1630, † Ottoland (zh) 2 dec. 1695, tr. Goudriaan (zh) 22 jan. 1653
2969. Ingetje Ariens Verhoef, geb. Lopik (Ut) 1628, † Ottoland (zh).
2970. Jan Pietersz Vasen, geb. Ottoland (zh) omstr. 1620, † ald. 11 aug. 1702, tr.
2971. Teuntje Cornelis, geb. Ottoland (zh) omstr. 1615, † ald. 12 nov. 1696.
2972. Cornelis Poulussen Sterrenburg, geb. Peursum (zh) omstr. 1620, † omstr. 1673, tr. Nieuwpoort (zh) 4 maart 1649
2973. Gerritgen Jacobs, geb. Peursum (zh) omstr. 1620.
2974. Willem Jansz Oberg, geb. omstr. 1630, † Brandwijk (zh) omstr. 1685, tr. omstr. 1655
2975. Jaapje Jacomijntje Dinghemans, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1635, † ald. omstr. 1701.
2984. Meerten Willemsz Bronkhorst, geb. Hagestein (ut) 1606, † Zijderveld-Everdingen (zh) 28 juli 1682, tr. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1650
2985. Maria (Maeycken) Peters, geb. Zijderveld-Everdingen (zh)* omstr. 1620, † ald. 24 juni 1686.
2986. Jan Hermansz Bronckhorst, geb. Lexmond (zh) 1615, † ald. omstr. 1673, begr. Lexmond (zh), Herv. Kerk omstr. 1673, tr. 2e Lexmond (zh) 10 nov. 1655 Aertje Adriaens van der Kleij, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1631, dr. van Adriaen Willemsz van de Cleij en Anneke Sweren; tr. 1e Lexmond (zh) 12 okt. 1641
2987. Jenneke Hermens Bijl, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1615, † ald. vóór 1655.
2988. Cornelis Dirckx Sterk, geb. Zijderveld-Everdingen (zh), † ald., tr. omstr. 1630
2989. Jannetje Gerrits, geb. Zijderveld-Everdingen (zh), † vóór 25 mei 1655.
2990. Roelof Cornelisz Sterk, geb. Zijderveld-Everdingen (zh), † ald., tr.
2991. Bastiaentje Ariens, † vóór 1698.
2992. Melis Coenen Tucker, geb. Hagestein (ut) omstr. 1625, † ald. 7 febr. 1685, tr. Hagestein (ut) 14 nov. 1649
2993. Jannichen Claes Uijttewaal, geb. Hagestein (ut)* omstr. 1625, † ald. 1663.
2994. Willem Harmensz Buijser, geb. Utrecht* omstr. 1620, † Utrecht 28 sept. 1692, tr. Utrecht 17 sept. 1650
2995. Marija Merrigjen van Putten, geb. Utrecht* omstr. 1625.
2996. Floris Dircksz Cool, geb. omstr. 1621, † omstr. 1667, tr. omstr. 1645
2997. Neeltje Geerlofs Hartigh, geb. Leerdam (zh), Graafschap omstr. 1625, † vóór 1667.
2998. Leendert Jansz Damme (Smittie), geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1626, tr.
2999. Neeltge Jans Stout, geb. Alblasserdam (zh) 1626.
3000. Willem Woutersz Slob, geb. Meerkerk (zh) 1646, † Hoornaar (zh) 1690, tr. Hoornaar (zh) omstr. 1668
3001. Teuntje Willems, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1650, † ald..
3002. Govert Cornelisz Stichter, geb. omstr. 1650, tr. Hoornaar (zh) febr. 1668
3003. Metje Leenderts, geb. omstr. 1645.
3004. Gijsbert Gerritsz Stek, geb. Everdingen (zh)* omstr. 1625, tr.
3005. Pleuntje [nn], geb. omstr. 1650.
3006. Eymert Huijbertse van de Griend, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1655, tr. Hoornaar (zh) 13 april 1681
3007. Ariaantje Gerrits van Beusekom, geb. Hoornaar (zh) 1660.
3008. Anthony Cornelis Bons, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1615, † ald., tr. omstr. 1641
3009. Neeltje Dircks de Leeuw, geb. omstr. 1618.
3010. Jan Janse de Bruijn, tr.
3011. Teuntje Ariens Casteleijn.
3012. Arien Ariensz (De Jonge) Brouwer, geb. Goudriaan (zh) 1615, † Hoornaar (zh) na 5 maart 1651, tr. Goudriaan (zh) (ondertr. 4) jan. 1642
3013. Catalijntje Ghijsberts van Muijlwijck, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) 1615, ged. Hoornaar (zh) 21 juni 1615, † ald. jan. 1665.
3014. Bastiaen Pietersz, geb. Slingeland (Giessenburg, zh) omstr. 1620, bouwman.
3016. Adriaen Gerritsz Beusekom, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1597, † ald. vóór 17 nov. 1664, tr. 2e Hoornaar (zh) 23 sept. 1629 Janneke Hendricks Tuijtel, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1600, † ald. na 17 nov. 1664, dr. van Hendrick Maertensz (zie 5396) en Geertje Tonis (zie 5397); tr. 1e Hoornaar (zh) omstr. 1625
3017. Lijntgen Jans, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1600, † ald. 30 sept. 1628.
3018. Jacob Pietersz, geb. Slingeland (Giessenburg, zh) omstr. 1602, † Hoornaar (zh) 18 dec. 1661, tr. 1e Hoornaar (zh) omstr. 1618 Adriaentgen Joris, geb. Slingeland (Giessenburg, zh) omstr. 1598, † Hoornaar (zh) vóór 1628; tr. 2e Hoornaar (zh) 22 okt. 1628
3019. Maertgen Leenderts, geb. omstr. 1605, † Hoornaar (zh) 21 okt. 1662.
3020. Jan Nijssen de Vries, geb. Hoornaar (zh) mei 1607, † ald. 8 dec. 1662, tr. Hoornaar (zh) 17 maart 1630
3021. Marrigjen Jans, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1608.
3022. Pieter Ariensz de Groot, geb. Minkeloos (zh) omstr. 1615, † Hoogblokland (zh) 6 jan. 1662, begr. Hoogblokland (zh), grafsteen 12 jan. 1662, tr. Hoogblokland (zh) omstr. 1640
3023. Engelken Ariens van Bloklant, geb. Hoogblokland (zh) omstr. 1615, † ald. 19 april 1645, begr. Hoogblokland (zh), grafsteen omstr. 23 april 1645.
3028. Gerrit Hendriksz de Kluijt, geb. Noordeloos (zh)* omstr. 1640, † Noordeloos (zh) 1711, tr.
3029. Adriaantje Ockers, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1625.
3030. Thijs de Rooij, geb. omstr. 1620, tr.
3031. Jannigje Lodewijks, geb. Noordeloos (zh)* omstr. 1630, † ald. 1712, begr. Noordeloos (zh) 3 april 1712.
3032. Abraham Claasz van Rees, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1643, † Sliedrecht (zh)* vóór 24 mei 1692, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1668
3033. Neeltje Bastiaens Heuvel, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1645, † ald. na 6 juni 1699.
3036. Leendert Ariensz Baat, geb. Sliedrecht (zh) 1660, † ald..
3038. Pieter Jansz Hofwegen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1632, † ald. na 1676, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1660
3039. Crijntje Jacobs Stabij, geb. Sliedrecht (zh) 1636, † ald. na 21 dec. 1719.
3040. Laurens Jacobsz, geb. Streefkerk (zh) 1614, tr. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1642
3041. Niesje Cornelis, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1620, † na 2 okt. 1678.
3042. Cornelis Willemsz Stuij, geb. Bleskensgraaf (zh) 1619, † ald. na 29 maart 1679, tr. Oud-Alblas (zh) 15 maart 1643
3043. Neeltgen Cornelis Sterrenburgh, geb. Oud-Alblas (zh) sept. 1616, † Bleskensgraaf (zh)* na dec. 1691.
3046. Teunis Cornelisz Boer, geb. Oud-Alblas (zh) dec. 1631, † ald. vóór 1699, tr. Wijngaarden (zh) 27 juni 1660
3047. Annitje Ariens, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1631, † na 1699.
3052. Joost Cornelisse, geb. Minkeloos (zh)* omstr. 1615, † Hoornaar (zh)* vóór 20 mei 1640, tr. Hoornaar (zh) 17 april 1639
3053. Maijken Huberts, geb. Hoornaar (zh) 1616, † na 23 sept. 1650.
3054. Gerard Dionijsz van Muijlwijck, geb. Slingeland (Giessenburg, zh)* na 1600, † Hoornaar (zh) vóór 4 okt. 1666, tr. omstr. 1640
3055. Aechtge Pieters Woesten, geb. omstr. 1605, † vóór 4 april 1667.
3064. Claes Dirksz van Crimpen, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1600, † ald. vóór 1679, tr. Ottoland (zh) 2 sept. 1634
3065. Anneke Jans Corporaal, geb. Ottoland (zh) omstr. 1612, † vóór 1679.
3066. Cornelis Jansz van Dam, geb. Alblasserdam (zh) sept. 1626, † Alblasserdam (zh)* 1683, tr. Alblasserdam (zh)* omstr. 1651
3067. Heiltje Joppen van Oort, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1626, † Alblasserdam (zh) dec. 1704.
3072. Wessel Claesz van Dalen, geb. Dordrecht (zh) 1636, tr. Hendrik Ido Ambacht (zh) 18 mei 1659
3073. Claertje Carels, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1638.
3136. Frederick van Son, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1595, tr. Dordrecht (zh) omstr. 1616
3137. Maayke [nn], geb. Dordrecht (zh) omstr. 1590, † ald..
3139. Soetje [nn], geb. Dordrecht (zh) omstr. 1590, † ald..
3154. Cornelis Ockersz Groeneveld, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1590, † ald. 1656, tr. Oud-Alblas (zh) 9 sept. 1618
3155. Mariken Ewouts, geb. Oud-Alblas (zh) 1602, † ald. vóór 15 juni 1672.
3168. Luit Ariensz, geb. 1600, † na 1687.
3172. Cornelis Ariensz (Eijckelboom), geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1585, † ald. na 1650, tr.
3173. Bijchien Willems, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1585.
3174. Vastert Huijgensz van Ardennen, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1590, † ald. 7 febr. 1636, tr. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1615
3175. Dingena Huijgen, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1590.
3200. Anthonie Bertho, geb. Houtain St. Simeon, België 1575, † Dordrecht (zh) 22 mei 1635, tr. omstr. 1605
3201. Catherina Matthijsen, geb. Belgie* omstr. 1580.
3216. Lambert Jansz van Ramon, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1628, tr. Dordrecht (zh) omstr. 1653
3217. Geertruijd Jillis de Vale, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1622, tr. 1e Dordrecht (zh) 9 aug. 1643 Cornelis van de Graaf, geb. omstr. 1615, † Dordrecht (zh) omstr. 1651.
3228. Pieter de Leng, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1620, † ald., tr. Dordrecht (zh) 1 maart 1643
3229. Adriaantje de Vries, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1622, † ald..
3232. Francois Jacobsz Swancken, geb. omstr. 1605, † Dordrecht (zh)* omstr. 1638, tr. Dordrecht (zh)* omstr. 1628
3233. Sara Maartens, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1605, † ald. omstr. 1630.
3264. Huibert van Meppelen, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1615, tr.
3265. Engeltje Mattheus, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1616.
3266. Jan (Borst), geb. omstr. 1625.
3288. Dirck Janssen, geb. Dordrecht (zh) okt. 1610, tr. Lindt (zh) 7 aug. (kerkelijk Dordrecht (zh) omstr. (dag en mnd. onb.)) 1639
3289. Maayke Melis, geb. omstr. 1610.
3290. Willem Keijzers, geb. omstr. 1620.
3304. Hendrik van den Lusdonk, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1630, † ald..
3324. Jacobus van der Bosch.
3326. Jan Scherlijn, geb. Dordrecht (zh) 1630, tr. Dordrecht (zh) 8 sept. 1656
3327. Heiltje Cornelissen, geb. Dordrecht (zh) 1630, † Dordrecht (zh)*.
3330. Jan van Duyts.
3332. Mathijs Baerthoutsz Sterk, geb. Dordrecht (zh) okt. 1617, † ald. sept. 1672, begr. Dordrecht (zh), Augustijnenkerk 2 okt. 1672, tr. Dordrecht (zh) 13 febr. 1639
3333. Maaike Jacob Cornelisz, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1618, † ald. omstr. aug. 1685, begr. Dordrecht (zh), Augustijnenkerk 3 sept. 1685.
3334. Gijsbert Vlijm, geb. Papendrecht (zh) omstr. 1620.
3336. Johan van Galen, geb. Utrecht 1562, † ald. 18 aug. 1639, tr. Utrecht* omstr. 1610
3337. Maria Verweij, geb. Utrecht 1580, † ald. 1650.
3344. Gerrit Westervoort, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1624, † ald..
3368. Adriaen Jansz Naaijen, geb. Andel (nb) 1605, † ald. vóór 1673, tr. ? 1630
3369. Huybertien Hendriks, geb. Andel (nb)* omstr. 1610, † ald. 1698.
3370. Jan Heijmensz Rosa, geb. Andel (nb) omstr. 1613, † ald. vóór 1676.
3394. Hendrick Dirxsz van der Sluys, geb. Beesd (Gld) omstr. 1580, † Dordrecht (zh) 1649, tr. Dordrecht (zh) 5 okt. 1610
3395. Adriaentjen Aerts, geb. Zwijndrecht (zh) omstr. 1580, † Dordrecht (zh) 1640.
3412. Cornelis Evertsz van Immerseel, geb. Katwijk aan Zee (zh) omstr. 1616, tr. (ondertr. Dordrecht (zh) 25 april) 1638
3413. Janneken Gijsbrechts, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1617.
3414. Claes Cornelisz van Hoogeveen, geb. Leiden (zh)* omstr. 1605, tr. Leiden (ondertr. 14 febr.) 1631
3415. Claertgen Pouwels, geb. Leiden omstr. 1610.
3416. Thonis Theunissen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1600, † Dordrecht (zh) na 1648, tr.
3417. Geertruijd Hermens van Nuyssenburg, geb. Raamsdonk (nb) omstr. 1600, † Dordrecht (zh) na 1671.
3420. Jacob Teunisz* Cumsius, geb. omstr. 1615, † Dordrecht (zh).
3446. Huijbert Petersz Zeijlmans, geb. Waspik (nb) omstr. 1610, tr.
3447. Adriaentje Jans Buijs, geb. Noord-Brabant omstr. 1610.
3468. Jan Jansz “de Oude” van Arckelens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1617, † Oud-Alblas (zh) 25 dec. 1682, tr. 2e Oud-Alblas (zh) 7 dec. 1653 Neeltge Cornelis, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1619, † ald. vóór 7 mei 1679; tr. 3e Streefkerk (zh) 7 mei 1679 Iefje Pleuns, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1640, † na 11 febr. 1685; tr. 1e Oud-Alblas (zh) 31 jan. 1638
3469. Marijke Claes, geb. Oud-Alblas (zh) 1608, † ald. 16 juni 1652.
3470. Jan Maertensz, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1610, † ald. na 1644, tr. omstr. 1635
3471. Ariaentje Cornelis, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1610, † ald. na 1674, tr. 2e Wijngaarden (zh) na 1644 Arien Woutersz, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1610, † Wijngaarden (zh) na 1686, zn. van Wouter Jansz.
3476. Dirk Hendriksen Pous, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1630, tr.
3477. Geertje Bastiaens, geb. omstr. 1630.
3480. Cornelis Adriaensz van de Graaf, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1580, † ald. vóór 3 maart 1639, tr.
3481. Barentje Pieters, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1600, † Bleskensgraaf (zh) na 23 okt. 1655.
3482. Dirck Claesz Calis, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1590, † ald. 1656, tr. Oud-Alblas (zh) 6 nov. 1614
3483. Mariken Ockers, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1590, † ald. na 1633.
3484. Bastiaen Hendricksz Tuijtel (dezelfde als 2698), tr. Molenaarsgraaf (zh)* omstr. 1630
3485. Neeltje Jacobs (dezelfde als 2699).
3486. Cornelis Cornelis Pietersz (dezelfde als 2890), tr. Alblasserdam (zh) 14 april 1630
3487. Cundertie Cornelis Bouwman (dezelfde als 2891).
3488. Arien Herbertsz Grootenboer, geb. Willemstad (nb) omstr. 1620, † Fijnaart (nb) 1654, tr. 2e Fijnaart (nb) omstr. 1652 Adriaantje Jans, geb. omstr. 1625; tr. 1e Fijnaart (nb) 5 juni 1645
3489. Adriaantje Leenderts de Man, geb. Fijnaart (nb) 1627, † ald. 1651.
3490. Michiel Abrahamsz van der Muijden, geb. omstr. 1620, tr.
3491. Lijntje Michiels, geb. omstr. 1625.
3492. Gerrit Langeweg, geb. Klundert (nb) omstr. 1620.
3496. Arien Cornelissen, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh), tr. Hoornaar (zh) 4 sept. 1642
3497. Mariken Teunis, geb. Hoornaar (zh).
3499. Heiltje Willems, † Groot-Ammers (zh)* na 1695.
3500. Hendrik Andriesz, geb. Hardinxveld (zh)* omstr. 1608, tr.
3501. Ariaentje Ponse, geb. omstr. 1611.
3504. Jan Pietersz de Waert, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1620, † ald. vóór 1 maart 1655, tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1648
3505. Marigje Teunis Schoor, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1620.
3508. Arien Ariensz Guijs, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1614, tr. Sliedrecht (zh) vóór 1642
3509. Neeltie Leenderts Visser, geb. Sliedrecht (zh) vóór 1616.
3510. Jan Reijnen Boer, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1586, tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1642
3511. Annigje Ariens Boer, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1620.
3512. Cornelis Cornelisz van den Donk, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1625, † ald. na 1679, tr.
3513. Ariaentje Jaspers, † Sliedrecht (zh) na 1679.
3514. Pieter Ariensz Visser, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1632, † ald. vóór 1708, tr.
3515. Geertje Ariens, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1635.
3532. Cornelis [nn], geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1610.
3534. Claes Bouwensz, geb. Streefkerk (zh) 1594, tr. omstr. 1623
3535. Jannetje Claes, geb. omstr. 1600, † Streefkerk (zh) 1640.
3584. Cornelis Michielsz Naaktgeboren, geb. Barendrecht (zh) mei 1608, † Dubbeldam (zh)*, tr. ? (kerkelijk Barendrecht (zh)* na 5 juni 1633)
3585. Lijntien Engels, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1610, † Dubbeldam (zh)*.
3586. Cornelis [nn], geb. omstr. 1620.
3588. Arij Abrahams ’t Hoertje, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1628, † ald. vóór 2 juni 1679, tr. ? (kerkelijk ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1655)
3589. Lijntje Jaspers Leenheer, geb. omstr. 1630, vroedvrouw, † na 5 april 1691.
3590. Jan Melsse Aertoom, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1630, † ald. omstr. 1695, tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1660
3591. Bastiaantje Hendricx van der Linden, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1626, † ’s-Gravendeel (zh) na 1714.
3592. Arij Smael, geb. Numansdorp (zh)* omstr. 1610, † ald..
3596. Teunis Jansz Meijdam, geb. ’s-Gravendeel (zh)* vóór 1627, † ald. vóór 1689, tr. ? omstr. 1650
3597. Lijntje Pieters, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1635, † ald., tr. 2e omstr. 1690 Reijn Hendricks van der Linden, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1638, † ’s-Gravendeel (zh) febr. 1712, zn. van Hendrik Reijne (zie 7182) en Neeltje Bastiaans (zie 7183) en wedr. van Maeijcken Coenen in ’t Veld.
3598. Pieter Coenen in ’t Veld, geb. Barendrecht (zh) 1610, tr. vóór 4 mei 1639
3599. Maycken Meeus, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1618.
3604. Gerrit Aertsz Croon, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1595, † ald. na 6 dec. 1673, tr. omstr. 1625
3605. Pietertje Dircks, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1600, † ald..
3606. Leendert Ariensz ’t Jong, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1597, † ald. vóór 1643, tr. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1620
3607. Joosje Ariens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1605, † ’s-Gravendeel (zh) april 1681.
3608. Cornelis Jacobsz Cleynendorst, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1620, † St. Anthoniepolder (zh)*, tr. Cillaarshoek (zh) 2 juni 1641
3609. Pieterken Theunis, geb. Cillaarshoek (zh).
3610. Jan Gijsbertsz Steenhoek, geb. Westmaas (zh) omstr. 1626, † St. Anthoniepolder (zh) vóór 1671, tr. Westmaas (zh) 2 (kerkelijk St. Anthoniepolder (zh) na 2) maart 1652
3611. Ariaantje Gerrits Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1637, † ald. 1678, tr. 2e St. Anthoniepolder (zh) 13 jan. 1675 Jan Teeuwen van Chaam, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1640, zn. van Teeuw Claesz (zie 4038).
3612. Jan Cornelisse Jabaaij, geb. Strijen (zh) omstr. 1635, landbouwer, † Strijen (zh) vóór 1711, tr. Strijen (zh) omstr. 1660
3613. Maijke Pieters, geb. omstr. 1638, † Cillaarshoek (zh)* vóór 14 maart 1711.
3614. Teunis Jacobsz Coppen, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1635, † ald., tr. omstr. 1681
3615. Barber Aarts, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1635, † ald..
3664. Paulus Jansz de Haan, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1620, † ald. na 1657, tr. Heerjansdam (zh) omstr. 1643
3665. Sijgje Cornelis, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1623, † ald..
3666. Adriaen Joosten de Pee, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1600, † Barendrecht (zh) 1655.
3668. Pieter Bos, geb. omstr. 1630.
3672. Jacob Ariensz Nooteboom, geb. Maasdam (zh) omstr. 1610, † omstr. 1653, tr. Maasdam (zh) 27 mei 1629
3673. Ariaentgen Dircken, geb. Maasdam (zh) 1612, † ald. 17 mei 1688.
3674. Jan Jansz (Barendrecht), geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1615, † na 1680, tr. Maasdam (zh) 13 nov. 1639
3675. Marichie Jacobs (Coppe), geb. omstr. 1618.
3676. Jacob Heijmans Capiteijn, geb. Maasdam (zh) 1629, † ald. 4 aug. 1695, tr. 2e Dordrecht (zh) (ondertr. Maasdam (zh) 14 dec.) 1664 Pietertje Pieters, geb. Puttershoek (zh); tr. 3e Dordrecht (zh) 15 mei 1668 Neeltje Hendricks Casteleijn, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1633, † Maasdam (zh) 24 okt. 1709, dr. van Stijntje Cornelis Sneukelaar; zij hertr. na 1695 Michiel Cornelisz Bestebroer (zie 8080) en tr. 3e Maasdam (zh) 20 nov. 1701 Cornelis Gielen Bestebroer (zie 4040); tr. 1e Maasdam (zh) 1654
3677. Lijntje Isaaks van der Stichel, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1635, † vóór 18 mei 1664.
3678. Jacob Woutersz van der Stel, geb. omstr. 1630, † Maasdam (zh) 5 nov. 1677, tr.
3679. Geertje Jans, geb. omstr. 1630, † Maasdam (zh) 1689.
3712. Willem Pietersz Visser, geb. Ridderkerk (zh) 1599, tr. Hendrik Ido Ambacht (zh) 2 dec. 1629
3713. Sijgje Arijens, geb. Ridderkerk (zh) omstr. 1601.
3714. Pieter Hendriks, geb. omstr. 1600, tr.
3715. Leentje Hendriks, geb. omstr. 1600.
3720. Arien Ariensz Salij, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1590, † Heerjansdam (zh) vóór 13 dec. 1666, tr. Barendrecht (zh) omstr. 1631 Lijsbeth Ariens, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1600, † Heerjansdam (zh) na 13 dec. 1666.
3728. Leendert Cornelisz in ’t Velt, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1590, † Mijnsheerenland (zh) 26 april 1673, tr. 1e omstr. 1627 Neeltje Bastiaans Stoutge (zie 3877); tr. 3e Heinenoord (zh) 9 juli 1634 Aefke Michiels, geb. Heinenoord (zh)* omstr. 1610, † Mijnsheerenland (zh)* na 1653; tr. 4e Mijnsheerenland (zh) omstr. 20 juni 1653 Neeltje Dirks Laensloot, geb. na 1600; tr. 2e Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1630
3729. Marietje Gerrits van Aken, geb. Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1605, † ald. omstr. 1632.
3730. Pieter Huijgensz Cranendonck, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1577, † ald. 1633, begr. IJsselmonde (zh), graf in de kerk 1 juli 1633, tr. IJsselmonde (zh) omstr. 1609
3731. Lijsbeth Pleunen Verschoor, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1584, † ald. omstr. 1624, tr. 1e vóór 3 april 1597 Quirijn Ariens Huijser, geb. Charlois-Rotterdam (zh) 1569, † Ridderkerk (zh) na 22 dec. 1649; hij hertr. IJsselmonde (zh) sept. 1625 Neeltgen Gerrits Cranendonck.
3732. Willem Pieter IJmertsz, geb. Strijen (zh) omstr. 1593, † ald. na 2 nov. 1660, tr. omstr. 1625
3733. Liedewij Ingens Burger, geb. omstr. 1600.
3734. Cornelis Gijsbertsz Bosman, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1610, † ald. na 17 mei 1681, tr. vóór 1 jan. 1632
3735. Maritge Pieters, geb. Puttershoek (zh)* omstr. 1610, † ald. vóór 17 mei 1681.
3736. Pieter Moerkerken, geb. Strijen (zh) omstr. 1610, † Strijen (zh)*, tr. Oud-Beijerland (zh) 2 maart 1636
3737. Annetje Jacobs, geb. Oud-Beijerland (zh) omstr. 1615, † Strijen (zh)*.
3740. Jan Ghijsz Hooijmaaijer, geb. Strijen (zh) omstr. 1600.
3748. Heijndrick Pietersz (Barendregt), geb. Barendrecht (zh) mei 1622, † Cillaarshoek (zh) omstr. 1695, tr. Westmaas (zh) omstr. mei 1650
3749. Hadewij Pieterse Velsenaar, geb. Westmaas (zh) omstr. 1625.
3750. Teunis Bastiaans Schilperoort, geb. Strijen (zh) omstr. 1625, † vóór 1 aug. 1676, tr. Strijen (zh) omstr. 1650
3751. Marycken Goverts Gortdijck, geb. Strijen (zh) omstr. 1625, † Strijen (zh)*.
3752. Sijmon Gijsberts Smits, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1636, † St. Anthoniepolder (zh)* na 21 april 1697, tr. St. Anthoniepolder (zh) 6 jan. 1669
3753. Neeltje Jacobs, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1640, † na 21 april 1687.
3754. Jan Ariensz Blaak, geb. Heinenoord (zh) 1639, † ’s-Gravendeel (zh) 6 febr. 1702, tr. Heinenoord (zh)* omstr. 1664
3755. Maggeltje Teunisse Kruithof, geb. Heinenoord (zh) dec. 1634.
3808. Pieter Jansz (Jongeneeff) Saarloos, geb. omstr. 1580, † ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1615, tr. 1e (door echtsch. ontbonden vóór 1606) Fijtje Barends, geb. omstr. 1580; tr. 2e omstr. 1606
3809. Lieventge Dircx, geb. omstr. 1580, † ’s-Gravendeel (zh)*, tr. 2e omstr. 1616 Joris Bastiaens, geb. omstr. 1580, † vóór 13 febr. 1625. tr. 3e na 1625 Hendrick Ariens de Jonge, geb. omstr. 1580.
3812. Wouter Claesse (Mol), geb. omstr. 1570.
3816. Fleuris Dircks, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1580, tr. Puttershoek (zh) omstr. 1605
3817. Grietje Jans, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1585.
3820. Pieter Adriaansz Houck, geb. omstr. 1595, † vóór 5 febr. 1656, tr. vóór 1616
3821. Neeltje Joachims, † vóór 28 juni 1630.
3822. Willem Ariens van Gempel, geb. Klaaswaal (zh)* omstr. 1595, † ald. omstr. 1650, tr. Klaaswaal (zh)* omstr. 1620
3823. Ariaentie Claes Spruijt, geb. Klaaswaal (zh)* omstr. 1600, † ald. na 17 dec. 1657.
3824. Arie Ariens Stam, geb. Strijen (zh)* omstr. 1607, † ’s-Gravendeel (zh) vóór 1642, tr.
3825. Sijtgen Pieters Verdonck, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1610, † ald. omstr. 1654.
3826. Cors Cornelis Hertogh, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1615, † ald., tr. ?
3827. Jaapje Sibbens, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1615, † ald..
3828. Frans Dircx Buitendijk, geb. Strijen (zh) omstr. 1590, † ald. vóór 1651, tr. omstr. 1615 (kerkelijk ?)
3829. Huijgie Huijgens, geb. omstr. 1595, † Strijen (zh)* vóór 1651.
3830. Cornelis [nn].
3848. Anthonie Ariens Kruithof, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1606, † Heinenoord (zh)* na 1683, tr. 1e omstr. 1628 Lijsbeth Willems, geb. omstr. 1606, † vóór 1633; tr. 3e Heinenoord (zh) 1655 Margien Jacobs Troost, geb. Heinenoord (zh) omstr. 1615; tr. 4e Mijnsheerenland (zh) 14 juni 1682 Lijsbeth Jans, geb. omstr. 1610; tr. 2e Mijnsheerenland (zh) 2 okt. 1633
3849. Grietje Andries Snijder, geb. Heinenoord (zh) jan. 1614, † ald. okt. 1652.
3852. Cornelis de Graauw, geb. omstr. 1610.
3854. Bastiaan Boei, geb. omstr. 1610.
3864. Arien Lenertse van Maesdam, geb. Maasdam (zh) omstr. 1565, † ald. 29 juli 1644, tr. 2e Maasdam (zh) 29 maart 1615 Marijken Wijten van den Nes (zie 14705); tr. 1e Maasdam (zh) omstr. 1600
3865. Maggelt Pieters, geb. Maasdam (zh) omstr. 1575, † ald. vóór 29 maart 1615.
3866. Hendrik Paulus Weeda, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1575, † ald. na 3 aug. 1639, tr. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1595
3867. Barber Gerrits, geb. Hoeksche Waard (zh) omstr. 1575, † ald..
3872. Cornelis Pietersz Nieuwenboer, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1570, † Mijnsheerenland (zh), grafzerk 25 nov. 1640, tr. omstr. 1604
3873. Nelligje Gijsberts Pieters, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1584, † ald. omstr. 1649.
3876. Leendert Cornelisz in ’t Velt (dezelfde als 3728), tr. 1e omstr. 1627
3877. Neeltje Bastiaans Stoutge, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1590, † Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1630.
3878. Jan Jacobsz Meijnaert, geb. Klaaswaal (zh) omstr. 1600, † vóór 20 april 1641, tr. omstr. 1627 (kerkelijk ?)
3879. Sijtgen Ariens Montfoort, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1600, † ald. na 1670, tr. 2e? vóór 1649 Jochem Cornelisz in ’t Velt, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1600, † Kromstrijen-Numansdorp (zh) na 1655, zn. van Cornelis Leendertsz (zie 7456) en Adriaentje Leenderts Verschoor (zie 7457).
3882. Guillaume Barbeverde, geb. omstr. 1608, tr.
3883. Trijntje [nn], geb. omstr. 1610.
3884. Leendert Cornelisz Mijs, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1585, † ald. vóór 20 okt. 1638, tr. Cillaarshoek (zh) omstr. 1610
3885. Leentje Jans, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1585, † ald. na 1638.
3904. Gerrit Gillisz, geb. Ridderkerk (zh) 1555, † ald. vóór 18 maart 1616, tr. 2e Ridderkerk (zh) 11 mei 1598 Steijn Wijten, geb. Ridderkerk (zh)* omstr. 1560, † ald.; tr. 1e Ridderkerk (zh)* vóór 1590
3905. Lidewij Reijmburch, geb. Ridderkerk (zh)* omstr. 1560, † ald. vóór 1598.
3908. Jan Pietersz de Raet, geb. Rhoon (zh), † ald. 24 jan. 1624, begr. Rhoon (zh), in de kerk 1624, tr. omstr. 1581
3909. Neeltje Willems van Gaesbeeck, geb. Rhoon (zh) omstr. 1560, † ald. 7 maart 1645.
3910. Wouter Hendriksz Verduijn, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1550, † ald. 9 juli 1626, tr. Charlois-Rotterdam (zh) 1579
3911. Lijntje Ewouts Verschoor, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1550, † ald. 10 dec. 1624, begr. Charlois-Rotterdam (zh), grafzerk dec. 1624.
3912. Bastiaan Adriaansz Gelder, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1565, † ald. vóór 1635, tr. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1588
3913. Leentge Bastiaans, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1568, † ald. vóór 28 okt. 1634.
3914. Jacob Jacobsz van Cleef, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1580, † ald. 10 aug. 1652, tr. Barendrecht (zh)* omstr. 1625
3915. Adriaantje Adriaans Kloe, geb. Barendrecht (zh).
3920. Rochus Cornelisz, geb. omstr. 1525.
3922. Sebastiaan Ariensz Saentgen (Aryswager), geb. Ridderkerk (zh)* omstr. 1556, † ald., tr. vóór 1586
3923. Elisabeth Jans, geb. Ridderkerk (zh)* omstr. 1560, † ald..
3936. Claes Brandsz, geb. Bleskensgraaf (zh), † ald. vóór 1593, tr. omstr. 1550
3937. Nelleken Ariens, geb. Bleskensgraaf (zh)*, † Bleskensgraaf (zh) na 1593.
3938. Gerrit Adriaensz Brandwijker, geb. omstr. 1550, tr. vóór 1580
3939. Aertgen Willems.
3944. Arijen Jacobsz, geb. omstr. 1585.
3946. Gillis Cornelisz, geb. Bleskensgraaf (zh) 1581, † ald. 1626, tr. 1612
3947. Trijntje Jans Kreukniet, geb. Krimpen a/d IJssel (zh)* omstr. 1590, † Bleskensgraaf (zh) 1637.
3948. Adriaen Cornelis Jansz, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1592, † omstr. 1640, tr. omstr. 1618
3949. Annigje Dircks Vink, geb. omstr. 1595.
3950. Cornelis Jordaensz, geb. Brandwijk (zh) 1580, † ald. 15 mei 1646, tr. omstr. 1608
3951. Ariaentgen Cornelis, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1585, † Brandwijk (zh) omstr. 1670.
3968. Jan Dubbeldam, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1635, tr. Ammerstol (zh) omstr. 1660
3969. Toontje Cornelis, geb. Ammerstol (zh)* omstr. 1636.
3970. Cornelis [nn], geb. omstr. 1635.
3984. Pieter Ariens de Jager, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1615, † ald..
3988. Wouter Pleunen Thoen, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1609, tr. Alblasserdam (zh) 9 jan. 1633
3989. Ariaantje Arijens, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1610, † ald..
3992. Jean Cherat, geb. Luik, Belgie omstr. 1624, tr. (ondertr. Leiden (zh) 1 april) 1645
3993. Catharine le Noble, geb. Leiden (zh) omstr. 1625.
3994. Claes Jansz van Rees, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1614, Kleermaker, † Sliedrecht (zh) na 1686, tr. omstr. 1640
3995. Josijna Abrahams, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1619, † ald. na 1679.
3996. Cornelis IJsbrantsz, geb. omstr. 1628, tr. omstr. 1660
3997. Aeltgen Foppen, geb. Oud-Alblas (zh) 1634.
4000. Adriaen Andriesz Munter, geb. Charlois-Rotterdam (zh), † ald. 1662, tr.
4001. Ariaantje [nn], geb. Charlois-Rotterdam (zh)*.
4002. Arien Cornelisz (De Lange), geb. omstr. 1610, tr. omstr. 1635
4003. Janneke Rase, geb. omstr. 1615.
4016. Jan van Valen, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1615.
4018. Pleun Jans Vink, geb. Rijsoord (nb) dec. 1615, † Rijsoord (nb)* na 1669, tr. Rijsoord (nb) 18 april 1638
4019. Grietje Damis, geb. Rijsoord (nb) febr. 1615, † ald. 15 maart 1643.
4024. Cornelis Pietersz Bravenboer, geb. Barendrecht (zh) 1580, † Barendrecht (zh)* na 1649, tr. Barendrecht (zh) 29 okt. 1606
4025. Adriaantje Heijndrix, geb. IJsselmonde (zh), † na 1649.
4026. Geen Jacobs, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1610, Kleermaker, † Barendrecht (zh) vóór 1658, tr. 1634
4027. Machteld Hermans, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1610, † ald. vóór 1669.
4032. Hendrik Jansz Monster, geb. Wijk bij Heusden (nb) omstr. 1610, † St. Anthoniepolder (zh) 1657, tr. St. Anthoniepolder (zh) 26 dec. 1632
4033. Marichje Jacobs uyt de Linde, geb. Grote Lindt (zh)* omstr. 1614, † St. Anthoniepolder (zh), tr. 2e St. Anthoniepolder (zh) (ondertr. 2 nov.) 1658 Joost Cornelisz.
4034. Andries Ariensz Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1609, † ald. na 18 aug. 1677, tr. 2e omstr. 1647 Jannichien Willems Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1625, † ald. 1682, dr. van Willem Leendertsz en Neeltje Jans; tr. 1e St. Anthoniepolder (zh) 3 okt. 1629
4035. Neeltje Pieters (Stooker), geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1608, † St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1646.
4036. Cornelis Dirksz Boertje, geb. West-Barendrecht (zh) omstr. 1565, † Barendrecht (zh) vóór 20 nov. 1613, tr. vóór 1591
4037. Maritge Cornelis, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1570, † ald. vóór 15 mei 1639.
4038. Teeuw Claesz, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1610, † ald. na 14 aug. 1670.
4040. Cornelis Gielen Bestebroer, geb. Puttershoek (zh) 1642, † Maasdam (zh) 19 sept. 1704, tr. 2e Puttershoek (zh) 5 aug. 1663 Francijntje Frans, geb. Puttershoek (zh)* omstr. 1642, † Maasdam (zh) vóór 1701; tr. 3e Maasdam (zh) 20 nov. 1701 Neeltje Hendricks Casteleijn, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1633, † Maasdam (zh) 24 okt. 1709, dr. van Stijntje Cornelis Sneukelaar en wed. van 1e Jacob Heijmans Capiteijn (zie 3676) en 2e Michiel Cornelisz Bestebroer (zie 8080); tr. 1e Barendrecht (zh) 12 maart 1662
4041. Marijgien Ariens Rietveld, geb. Benschop (ut) omstr. 1643, † Puttershoek (zh) maart 1663.
4042. Arien Andriesz Polderdijk, ged. St. Anthoniepolder (zh) 18 jan. 1632, † ald. vóór 20 jan. 1669, tr. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 24 okt. 1654
4043. Joosie Gerrits, geb. Oostdam omstr. 1633, † St. Anthoniepolder (zh) 23 nov. 1676.
4044. Jan Meeuwsz Roos, geb. 1648, ged. St Antonipolder, Zuid Holland, Nederland 3 mei 1648, † St. Anthoniepolder (zh) vóór 16 febr. 1686, tr. St Antonipolder, Zuid Holland, Nederland 30 dec. 1668
4045. Aryaentie Teunis, geb. Maasdam omstr. 1644.
4046. Pieter Jansz Hartigsveld (Alias De Munnick), ged. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 18 jan. 1643, Schepen van Puttershoek, schipper van puttershoek op rotterdam, schipper van puttershoek op rotterdam, schepen puttershoek 1689, † Puttershoek vóór 22 juni 1690, tr. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 15 maart 1665
4047. Geertruy Cornelis Barendrecht, geb. 1640, ged. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 14 okt. 1640, † Puttershoek (Zh district III) Nl omstr. 1679.
4052. Aert Cornelisz Stavast, geb. Lexmond (zh) omstr. 1640.
4056. Dirk Ariensz van Wijngaarden, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1655, † Sliedrecht (zh) na 15 aug. 1706, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1680
4057. Leentje Teunis, geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1655, † ald. na 15 aug. 1706.
4058. Aert Gerritsz Tuijtel, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1630, † Bleskensgraaf (zh) 22 aug. 1691, tr. Bleskensgraaf (zh)* 1666
4059. Pietertje Jans, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1640, † ald. 15 aug. 1692.
4060. Aryen Cornelisz Venis, geb. Sliedrecht (zh), † ald. omstr. 1690, tr. Sliedrecht (zh) omstr. 1663
4061. Neeltje Ariens Visser, geb. Sliedrecht (zh), † ald..
4070. Jan Venloo, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1640, † ald. omstr. 1700.
4072. Theodorus Rokoert, geb. Halen, Belgie omstr. 1600, † Leuven, Belgie 7 maart 1684, tr. Halen, Belgie 20 maart 1623
4073. Maria Claes, geb. Halen, Belgie* omstr. 1600.
4076. Jan Jansz Blieck, geb. Mark (?) omstr. 1610, tr. Rotterdam (zh) 27 maart 1633
4077. Maria van Leeuwen, geb. Rotterdam (zh) omstr. 1608.
4078. Cornelis Adriaensz de Pater, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1605, † Dordrecht (zh)*, tr. Dordrecht (zh) 30 juli 1628
4079. Ariaentgen Adriaens, geb. Papendrecht (zh) omstr. 1610.
4088. Pieter Ariens den Houting, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1620, † ald., tr. Dubbeldam (zh) omstr. 1645
4089. Stijntje Cornelis, geb. Dubbeldam (zh) omstr. 1620, † ald..

Generatie XIII

4128. Henrick Jansz Strijbosch, geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1570, † ald. vóór 18 dec. 1649, tr.
4129. Clara van der Wee, † Woensel (Eindhoven nb) vóór 17 aug. 1655.
4142. Joannes Burchouts, geb. omstr. 1600.
4224. Jeroun Trijffel, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1595, † ald. omstr. 1650, tr. Dordrecht (zh)* omstr. 1619
4225. Elisabeth [nn], geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1600, † ald. omstr. 1660.
4256. Hendrik Grondhout, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1602, † ald., tr. Dordrecht (zh) 9 mei 1627
4257. Lijntje Jans, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1605.
4296. Arnoldus Johannesz van Raeck, geb. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1578, tr.
4297. Gerarda [nn], geb. Hilvarenbeek (nb)* omstr. 1580.
4298. Joannes Joannesz van Dun, geb. Hilvarenbeek (nb)* omstr. 1580, † Hilvarenbeek (nb), rk 26 aug. 1625, tr.
4299. Joanna [nn], geb. Hilvarenbeek (nb)* omstr. 1583.
4300. Petrus Arnoldusz Leemans, geb. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1565, tr. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1605
4301. Heylwich [nn], geb. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1565.
4302. Nicolaus Cornelisz Woestenburch, geb. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1580, tr.
4303. Margareta Petrus Schellekens, geb. omstr. 1585.
4308. Marinus Johannes Rombouts, geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1595, tr.
4309. Catharina Hubertus Rovers, geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1596.
4312. Gommarus Leonardi van Osta, geb. Roosendaal (nb) omstr. 1575, tr. vóór 1605
4313. Cornelia Arnoldi.
4320. Bastiaen Krael, geb. Vrijhoeve-Hazerswoude (zh) omstr. 1620, † Schoonrewoerd (zh) 1680.
4322. Bastiaan van der Meer, geb. Meerkerk (zh)* 1613, tr. Meerkerk (zh)* omstr. 1642
4323. Stijntje Dirks Wildschut, geb. Meerkerk (zh)* 1619.
4344. Pieter Aartsz van Vught, geb. Rijswijk (nb) omstr. 1614, † ald. vóór 3 dec. 1696, tr. Rijswijk (nb) 4 mei 1659 Neeltje Cornelis Teulings, geb. Ippel omstr. 1615, † 23 dec. 1663.
4348. Peter van Emmikhoven.
4448. Paulus Andriesz Morang, geb. Luik, Belgie* omstr. 1635, † Dordrecht (zh) omstr. 1700, tr. Dordrecht (zh) 24 jan. 1661
4449. Grietje Jacobs, geb. Leiden (zh) omstr. 1640, † Dordrecht (zh)*.
4450. Jan Mosij, tr.
4451. Francijna Francoijse Morijn, geb. 1638.
4452. Joris Gregorij Gillis Hardie, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1620, ged. Dordrecht (zh), Waals omstr. 1620, tr.
4453. Maria Jans, geb. omstr. 1620.
4464. Jan Reijers, geb. Dordrecht (zh) 1607.
4480. Jacob Michielsz Braxhoofden, geb. Den Haag (zh) omstr. 1590, tr.
4481. Maartje Gerrits, geb. Den Haag (zh) omstr. 1595.
4522. Willem Michielsen Tangenaer, geb. Rotterdam (zh) omstr. 1619, † ald. nov. 1692, tr. Overschie-Rotterdam (zh) 17 april 1644
4523. Jannetie Daniels Bavijer, geb. 1620, † 1686.
4534. Rochus Jacobse van Boudesteijn, geb. 1585, † Den Haag (zh)* 1 nov. 1648, tr. Den Haag (zh) 10 okt. 1638
4535. Maria Andriesse, geb. 1614, † 1 nov. 1648.
4568. Frans Lourisse in ’t Hout, geb. Hillegersberg (zh)* omstr. 1630, tr.
4569. Leentje Pieters, geb. Hillegersberg (zh)* omstr. 1635.
4570. Pieter Claaszn Tas, geb. Hillegersberg (zh)* omstr. 1634, † Kralingen-Rotterdam (zh) 2 juni 1719, tr.
4571. Grietje Pieters.
4572. Cornelis Jansz Stolck, geb. Kralingen-Rotterdam (zh) omstr. 1584, † ald. vóór 21 mei 1671, tr. 1e Neeltje Fransdr Vrancken, geb. omstr. 1590, † vóór 1637; tr. 2e Kralingen-Rotterdam (zh) 14 febr. 1637
4573. Neeltje Claasdr de Groot, geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh)* omstr. 1600, † ald. vóór 30 jan. 1668.
4604. Jan Volbrecht, geb. Bergschenhoek (zh) omstr. 1620.
4606. Cornelis [nn], geb. Hillegersberg-Rotterdam (zh) omstr. 1620.
4672. Thomas Jansz van Helmond, geb. Helmond (nb) 1583.
4680. Jan Dircksz Rozenkrans, geb. Dordrecht (zh)* 1602, † Dordrecht (zh) 1690.
4738. Bartholomeus Michiel, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1589, tr.
4739. Ca 1590 [nn].
4832. Jan Roos, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1580, † ald..
5120. Cornelis Jansen Blom, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1573.
5128. Adriaan de Bes, geb. Oud-Alblas (zh)* omstr. 1540.
5130. Gijsbrecht [nn], geb. Streefkerk (zh) omstr. 1550.
5136. Maerten Foppen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1580, † ald. na 18 juli 1660, tr. Streefkerk (zh) (ondertr. 16 aug.) 1603
5137. Janneken Huijgen, geb. Streefkerk (zh).
5184. Dirck Andriesz, geb. Polsbroek (ut) omstr. 1595, tr. Streefkerk (zh) 23 mei 1621
5185. Ariaentgen Ariens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1599.
5186. Gijsbert Pietersz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1590, tr. Streefkerk (zh) 9 maart 1614
5187. Maritge Cornelis, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1590.
5208. Joris Gerritsz van der Wolff, geb. omstr. 1564, † vóór 1620.
5210. Jan Dirck Franckensz, tr.
5211. Marichien [nn].
5212. Gerrit Cornelisz van den Dool, geb. omstr. 1572, tr.
5213. Geertje [nn], † vóór 1645.
5232. Jan Adriaensz de Bes, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1572, tr. omstr. 1595
5233. Anneke Maertens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1577.
5234. Rochus Jacobsz van Es, geb. Streefkerk (zh) 1587, † ald. 31 dec. 1669, tr. Nieuw-Lekkerland (zh) 11 dec. 1616
5235. Ariaentge Aerts (Verleck), geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1590, † vóór 16 febr. 1643.
5236. Bastiaen Egbertsz, geb. Streefkerk (zh) 1604, † Oud-Alblas (zh)* na 1676, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1635
5237. Ariaentje Pieters, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1610, † na 1669.
5242. Cornelis Kersz in ’t Hout, geb. Moordrecht (zh) 1603, tr.
5243. Eechgen Jans.
5248. Ingen Jansz, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1590, † ald. vóór 17 jan. 1632, tr. Stolwijk (zh) 4 jan. 1618
5249. Lijsbeth Aarts, geb. Stolwijk (zh) omstr. 1595, † Berkenwoude (zh) na 16 jan. 1632.
5250. Cornelis Jacob Aertsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1600, † ald. na 1637, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1625
5251. Pietertje Pieter Heijnen, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1602.
5252. Pieter Pietersz van Crimpen, geb. Krimpen a/d Lek (zh) omstr. 1590, † Lekkerkerk (zh) vóór 4 nov. 1650, tr. Krimpen a/d Lek (zh) omstr. 1615
5253. Ariaentje Cornelis, geb. omstr. 1595, † vóór 4 nov. 1650.
5254. Laurens Andries Crom, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1585, † ald. vóór 1640, tr. Rotterdam (zh) 9 maart 1621
5255. Jannigje Jans den Ouden, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1585, † ald. vóór 1666.
5256. Simon Claesz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1600.
5264. Gerrit Jansz Kersbergh, geb. Lexmond (zh) 1573, † ald. 1643, tr. Lexmond (zh) 1600
5265. Hilligje Jans, geb. Lexmond (zh) omstr. 1580, † ald. 1665.
5280. Bastiaan Sijbrantsz, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 5 april 1620, tr. Bergambacht (zh) omstr. 1605
5281. Deliaantje Jans, geb. Lekkerkerk-Zuidbroek (zh) omstr. 1585, † Berkenwoude (zh) na 14 okt. 1661.
5282. Fop Arie Goossens, geb. Berkenwoude (zh)* omstr. 1590, tr. Berkenwoude (zh)* omstr. 1615
5283. Wijntje Huigen, geb. Berkenwoude (zh)* omstr. 1593.
5288. Pauwel Cornelisz Weggeman, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1590, † ald. na 3 jan. 1637, tr. Bergambacht (zh) omstr. 1615
5289. Geertje Jans, geb. Zevenhuizen (zh) omstr. 1595, † Berkenwoude (zh).
5290. Dirk Jansz Pronck, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1576, † ald. na 26 mei 1642, tr. Berkenwoude (zh) 1610
5291. Fijgje Jacobs, geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1590, † Berkenwoude (zh).
5292. Huijgh Adriaensz Schoonder, geb. Capelle a/d IJssel (zh) omstr. 1605, † na 1648, tr. vóór 1632
5293. Neeltje Adriaens Jongebreur, geb. omstr. 1605, † Capelle a/d IJssel (zh) 7 dec. 1647.
5294. Jan Laurensz, geb. Zevenhuizen (zh) omstr. 1600, † ald. vóór 19 nov. 1645, tr. Zevenhuizen (zh) 3 dec. 1628
5295. Ariaentje Adriaens Gorisneel, geb. Zevenhuizen (zh) omstr. 1605, tr. 2e Zevenhuizen (zh) 3 dec. 1645 Willem Ariensz Jongebreur, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1605, zn. van Adriaen (zie 10586).
5296. Jan Jansz Boon, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1605.
5298. Maerten Andriesz Crom, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1590, † ald. vóór 1674, tr. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1622
5299. Adriaantje Jacobs, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1600, † Lekkerkerk (zh) na 1676.
5304. Huijgh Andriesz, geb. omstr. 1605, tr. vóór 1635
5305. Nn Pieters Lijsse, geb. omstr. 1610, †?.
5306. Gerrit Jansz Boon, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1610, † ald. na 1653, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1635
5307. Annigje Huigen de Oude, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1615, † ald..
5308. Pieter Jacob Maertensz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1595, † ald. na 1674, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1615
5309. Pietertje Pieters Schencken, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1590, † ald. vóór 4 jan. 1663.
5310. Teunis Pietersz Lijssen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1610, † ald. omstr. 1682, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1640
5311. [nn] Sijmonsdr, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1615.
5312. Claes Schalckensz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1556, † ald. vóór 2 maart 1595, tr. omstr. 1592 Erkje Symons (zie 5763).
5316. Herbert Willemsz van Houwelingen, geb. omstr. 1570, † 1625.
5320. Paulus Ariensz Sterrenburgh, geb. Peursum (zh) 1590, † ald. 1637.
5322. Adriaen Claes Casteleijn, geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1590, † vóór 1667, tr.
5323. Teuntje [nn].
5344. Wouter Andriesz (Van Der Woude), geb. Berkenwoude (zh)* 1545, † ald. 1625, tr. Stolwijk (zh) omstr. 1570
5345. [nn] Dirks (Tromper), geb. Stolwijk (zh)* omstr. 1550, † Berkenwoude (zh) vóór 1612.
5352. Willem Leendert Gielen, geb. Lekkerkerk-Schuwacht (zh) omstr. 1580, † ald. na 1637, tr. na 1610 Leentje Huigen.
5354. Arien Thijsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580, † ald. vóór 1639, tr. Ammerstol (zh)* omstr. 1605
5355. Grietje Jans, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1585, † ald. na 1639.
5368. Huig Jansz de Jonge (dezelfde als 2680 in generatie XII), tr.
5369. Aaltje Leenderts (dezelfde als 2681 in generatie XII).
5370. Hendrik Maartens Nobel, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1595, † ald., tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1615
5371. Crijntje Centen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1595, † ald..
5376. Jan Willem Herbertsz, geb. Leerdam (zh) omstr. 1520, † ald. vóór 1582, tr. omstr. 1550
5377. Bastiaentje Roelofs, geb. 1526, † na 1600, tr. 2e na 1582 Herbert Florisz.
5378. Sebastiaan Ariensz van den Burggraaf, geb. Lexmond (zh) 1551, † ald. omstr. 24 febr. 1614, tr.
5379. Maria Floris, geb. omstr. 1555, † vóór 1592.
5380. Aelbert Jan Aelbertsz, geb. Leerdam (zh) omstr. 1545, tr.
5381. Marij Huijbert “de Jonge” Hendricks, geb. Leerdam (zh)* 1547, † na 1612.
5382. Claes Florisz, geb. Middelkoop (zh) omstr. 1560, † vóór 1623, tr.
5383. Lijsken Bernts, geb. Middelkoop (zh) omstr. 1560, † vóór 1623.
5386. Herbert Willemsz, geb. Lakerveld (zh) omstr. 1565, † 23 maart 1605, tr. 1586
5387. Celiken Gerrits, geb. omstr. 1565, † vóór 1625.
5388. Herman Hermansz van Munster, geb. Lakerveld (zh), † ald. na 1630, tr.
5389. Maeycke Lamberts.
5390. Peter Petersz van Heyst, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1580, † vóór 1613, tr. vóór 1610
5391. Elisabeth Jans.
5394. Pieter Pietersz.
5396. Hendrick Maertensz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1560, † ald. 1625, tr. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1584
5397. Geertje Tonis, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1560, † Molenaarsgraaf (zh) vóór 12 april 1614.
5408. Pieter Claesz Brandwijker, geb. Giessen-Oudekerk (zh)* omstr. 1576, † Giessen-Oudekerk (zh) 28 aug. 1661, tr. omstr. 1610
5409. Geertje [nn], geb. Giessen-Oudekerk (zh)* omstr. 1581, † ald. vóór 1630.
5452. Leendert Leendertsz van der Waal, geb. 1535, † vóór 1606, kreeg rel.
5453. Marigje Huijgen, geb. 1540.
5454. Pieter Cornelisz Verschoor, geb. 1574, † 1616, tr.
5455. Lijntje Pieters Kranendonk, geb. Cromstrijen (zh)* 1570, † na 1616.
5472. Gerrit Brandsz, geb. Gijbeland (zh)* omstr. 1565, † vóór mei 1622.
5488. Cornelis Jansz (Toet), geb. Nieuwpoort (zh)* omstr. 1550, † Nieuwpoort (zh) 12 nov. 1625, tr. Nieuwpoort (zh) omstr. 1580
5489. Jannetje Goossen, geb. Nieuwpoort (zh)* omstr. 1560, † Nieuwpoort (zh) omstr. 1636.
5492. Adriaen Corsz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1556, † ald. na 1620, tr.
5493. Grietje Willems, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1555, † ald. omstr. 1620.
5496. Willem Trompert, geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1580.
5498. Adriaen Lenaerts Verheul, geb. Laag-Blokland (zh) omstr. 1589, Wethouder Laag-Blokland, † Ottoland (zh) mei 1631, tr. Laag-Blokland (zh) (kerkelijk 1610)
5499. Lijntgen Huygen van Ardennen, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1590, † na 22 okt. 1645, tr. 2e Ottoland (zh) 14 mei 1631 Cornelis Pieters.
5500. Barend Adriaen Gerritsz, geb. omstr. 1559, † na 1638, tr. omstr. 1605
5501. Dirkje Theunis, geb. omstr. 1580.
5502. Cornelis Jansz van de Giessen, geb. Giessendam (zh) omstr. 1567, † ald. 10 febr. 1657, begr. Giessen-Oudekerk (zh), graf in de kerk 1657, tr. omstr. 1590
5503. Neeltje Cornelis, geb. omstr. 1570.
5504. Jan Cornelis, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560, † ald. na 28 febr. 1619, tr. Streefkerk (zh) 17 maart 1585
5505. Burchken Tonis, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560.
5506. Teunis Simonsz, geb. omstr. 1570, † Streefkerk (zh) na 20 juli 1621.
5508. Jasper Segersz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1550, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1575
5509. Barbera [nn], geb. Streefkerk (zh) omstr. 1550, † ald. na 17 febr. 1591.
5532. Meeus Adriaensz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1584, † Streefkerk (zh)* 1650, tr. Streefkerk (zh) 10 aug. 1608
5533. Adriaentgen Philips, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1586, † Streefkerk (zh)* na 1642.
5536. Arien Maurits, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1595, † ald. na 1647, tr.
5537. Neeltje Cornelis (Broer).
5538. Jan Claesz, geb. Ottoland (zh) omstr. 1590, † ald. vóór 1638, tr.
5539. Maritgen Schalcken, geb. omstr. 1595, † Ottoland (zh) na 1638.
5540. Gerrit Leendertsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1590, † Hoogblokland (zh) omstr. 1640, tr. 2e Lekkerkerk (zh) 27 juni 1625 Maritge Jacobs, geb. Schoonhoven (zh) omstr. 1590; tr. 1e omstr. 1615
5541. Meynsje Frans, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1590, † Lekkerkerk (zh)* vóór 24 mei 1625.
5544. Maerten Hendricksz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1586, † ald. 1633, tr. Molenaarsgraaf (zh) 1612
5545. Marichjen Huyberts, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1587, † ald..
5546. Aert Cornelis Aertsz Boer, geb. Molenaarsgraaf (zh)* omstr. 1600.
5548. Geerlof Petersz Donk, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1600, † ald. vóór 10 juni 1667, tr. Meerkerk (zh) omstr. 1623
5549. Gloria Hendriks, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1600, † ald. vóór 31 maart 1662.
5550. Aalbert Geerlofs, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1585.
5560. Gerrit Cornelisz van den Dool (dezelfde als 5212), tr.
5561. Geertje [nn] (dezelfde als 5213).
5590. Cornelis Corssen, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1585, tr. Goudriaan (zh) omstr. 1610
5591. Heijltgen Pleunen, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1585.
5592. Gerrit Cornelisz de Ruijter, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1540, † Goudriaan (zh)* vóór 1604, tr.
5593. Hendrikje Ariens (Den Ouden), geb. Goudriaan (zh)* 1540, † Goudriaan (zh) na 1618.
5594. Cornelis Hendriksz, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1560, † ald. na 1626, tr. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1590
5595. Ariaentgen Jans, geb. Nieuw-Lekkerland (zh), † ald. vóór 1616.
5632. Pelt [nn], geb. Everdingen (zh)* omstr. 1558, † ald..
5636. Adriaen Woutersz de Vries, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1555, † ald..
5644. Jasper Adriaensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1560, † ald. na 1611, tr. Bleskensgraaf (zh)* vóór 1590
5645. [nn] Leenderts*, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1560.
5646. Jan Ariensz, geb. omstr. 1560.
5656. Cornelis Jacobsz, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1530.
5704. Aryen Neel Stolk, geb. Giessendam (zh) omstr. 1563, † Giessendam (zh)* na 1626, tr. Giessendam (zh)* omstr. 1590
5705. Leentje [nn], geb. Giessendam (zh)* omstr. 1570.
5708. Aryen Neel Stolk (dezelfde als 5704), tr. Giessendam (zh)* omstr. 1590
5709. Leentje [nn] (dezelfde als 5705).
5710. Willem van Houwelingh, geb. omstr. 1590.
5712. Gerrit Foppen, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1566, † ald..
5716. Cornelis Hendriksz (dezelfde als 5594), tr. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1590
5717. Ariaentgen Jans (dezelfde als 5595).
5720. Simon Baerten, geb. Bleskensgraaf (zh) 1552, † ald. 1596, tr.
5721. Neeltje Cornelis, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1570, † ald. na 1626.
5728. Willem Claesz Brandwijk, geb. Peursum-Giessenburg (zh) omstr. 1586, † Giessendam (zh) omstr. 1667.
5730. Willem Pietersz, geb. Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1585, † Giessen-Oudekerk (zh)* na 1638, tr.
5731. Swaantgen [nn], geb. Giessen-Oudekerk (zh)* omstr. 1588.
5736. Willem Ariensz Crauwaet, geb. Giessen-Nieuwkerk (zh)* omstr. 1600, † ald. na 1663.
5748. Huych Cornelisz, geb. omstr. 1582, † na 1638.
5750. Cornelis Jordaensz (dezelfde als 3950 in generatie XII), tr. omstr. 1608
5751. Ariaentgen Cornelis (dezelfde als 3951 in generatie XII).
5752. Arien Jansz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580, † na 22 april 1643.
5754. Maerten Bastiaensz, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1561, tr. Oud-Alblas (zh) omstr. 1590
5755. Barbera [nn], geb. omstr. 1565, † Oud-Alblas (zh)*.
5756. Wouter Willemsz (Bras), geb. Oud-Alblas (zh) 1584, † ald. na 1641, tr. Oud-Alblas (zh) 22 febr. 1615
5757. Mariken Jans (Kort), geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1594.
5758. Cornelis Lenaertsz Sterrenburgh, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1580, † ald. omstr. 1642, tr. Oud-Alblas (zh) omstr. 1608
5759. Ariaentje Heijmens (Ottolander), geb. Oud-Alblas (zh) vóór 1594, † ald. na dec. 1658.
5760. Aert Jansz (Verleck), geb. Lekkerkerk (zh) 1558, † Nieuw-Lekkerland (zh) 28 febr. 1629, begr. Nieuw-Lekkerland (zh), kerk 1629, tr.
5761. Grietje Willems, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560.
5762. Claes Schalckensz (dezelfde als 5312), tr. omstr. 1592
5763. Erkje Symons, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560, † ald. omstr. 1608.
5780. Cornelis Pietersz, geb. omstr. 1575.
5782. Cornelis Adriaensz Bouwman, geb. Alblasserdam (zh)* omstr. 1584, † vóór 21 maart 1674, tr. vóór 1608
5783. Ariaentgen Adriaens, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1582, † Alblasserdam (zh)* vóór 1625.
5794. Jan Pietersz, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1529, schout, † Alblasserdam (zh) vóór 6 mei 1618.
5820. Wouter Willemsz (Bras) (dezelfde als 5756), tr. Oud-Alblas (zh) 22 febr. 1615
5821. Mariken Jans (Kort) (dezelfde als 5757).
5822. Arien Claesz (Brand) (dezelfde als 1968 in generatie XI), tr. omstr. 1605
5823. Haesjen Gerrits Braencker (dezelfde als 1969 in generatie XI).
5828. Cornelis Adriaensz van de Graaf (dezelfde als 3480 in generatie XII).
5832. Wouter Maesz Schoonderwoerd, geb. omstr. 1560, † vóór 7 maart 1629, tr. vóór 1595
5833. [nn] Gerrits Creijt, geb. omstr. 1560.
5836. Lenert [nn], geb. Hoornaar (zh) omstr. 1560, kreeg rel.
5837. Dirksje [nn], geb. omstr. 1560.
5864. Adriaan de Backer, geb. 1571, † 24 dec. 1624, tr.
5865. Aagje Willems Praat, geb. omstr. 1580.
5866. Cornelis Thomassen, geb. omstr. 1590.
5872. Hendrick Janssen van Holt, geb. Holten, Duitsland omstr. 1580.
5874. Alert [nn], geb. omstr. 1590, tr. omstr. 1614
5875. Metken [nn], geb. omstr. 1592.
5906. Adriaan Jacobs, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1585, tr. Streefkerk (zh) 18 april 1610
5907. Annetge Gerrits Stuij, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1586.
5922. Adriaen Cornelis Gillisz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1568, † ald. vóór 1616, tr. 1e omstr. 1599 [nn] Vink, geb. omstr. 1570, † omstr. 1605; tr. 2e omstr. 1605
5923. Cunder Rochus, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1580, † ald. vóór 1616.
5936. Aert Jansz Kon, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1590, † ald., tr. Goudriaan (zh) 2 nov. 1614
5937. Krijtje Ariens de Soij, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1590.
5938. Arien Peters, geb. Lopik (Ut)* omstr. 1600.
5944. Poulis Sterrenburg, geb. Peursum (zh) omstr. 1590, † ald. 19 aug. 1637, tr.
5945. Adriaentje Jans Backer, geb. Peursum (zh) omstr. 1590, † Giessen-Oudekerk (zh) omstr. 1657.
5950. Dingeman Jacobsz Groeneveld, geb. Vuilendam (zh) omstr. 1605, tr.
5951. Jannigje Jacobs Hollaar, geb. omstr. 1605.
5968. Willem Claessen Bronchorst, geb. Zutphen (Gld) 1571, † Hagestein (ut) 1636, tr.
5969. Marije Cornelis, geb. Hagestein (ut) 1573, † ald. 1641.
5970. Peter Janse, geb. Everdingen (zh)* omstr. 1600, † ald..
5972. Herman Bronkhorst.
5974. Herman Egbertsz Bijl, geb. Lexmond (zh) omstr. 1580, † ald. 15 sept. 1651, tr. Lexmond (zh) vóór 1603
5975. Mariken Hoven Verhooven, geb. Lexmond (zh) omstr. 1580, † ald..
5976. Dirck Petersz Sterk, geb. Oosterwijk-Leerdam (zh)* omstr. 1565, † Leerdam (zh) na 23 jan. 1640, tr. omstr. 1600
5977. Sijke Claes, geb. omstr. 1565, † Leerdam (zh) 1632, begr. Leerdam (zh), grafzerk 2 juli 1632.
5978. Gerrit Roelofs, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1575, † ald. vóór 14 sept. 1637, tr. omstr. 1600
5979. Adriana Roelofs, geb. omstr. 1580.
5980. Cornelis Dirckx Sterk (dezelfde als 2988 in generatie XII), tr. omstr. 1630
5981. Jannetje Gerrits (dezelfde als 2989 in generatie XII).
5984. Coen Jansz Tucker, geb. Hagestein (ut) omstr. 1590, † ald. omstr. 1662, tr.
5985. Jannichje Bastiaens.
5988. Hermen Willemsoon Buijser, geb. Utrecht* 1595, † ald., tr. Utrecht 9 juni 1619
5989. Mechtelt Jacobs van Herwijck, geb. Utrecht* omstr. 1598.
5992. Dirck Teunisz Cool, geb. Leerdam (zh) omstr. 1576, † ald. vóór 5 maart 1642, tr. omstr. 1605
5993. Peterken Claes Deventer, geb. omstr. 1579, † vóór 17 febr. 1631.
5994. Geerlof Ariensz den Hertogh, geb. Schoonrewoerd (zh) 1589, † ald. 20 mei 1665, begr. Schoonrewoerd (zh), kerk 1665, tr. omstr. 1623
5995. Neeltje Hendriks, geb. Schoonrewoerd (zh) 1586, † ald. 22 nov. 1666, begr. Schoonrewoerd (zh), kerk 1666.
6000. Wouter Willemsz Slob, geb. Hoornaar (zh) 1617, † ald., tr. Meerkerk (zh) 14 mei 1643
6001. Neeltgen Bastiaens, geb. Leerbroek (zh) 1615.
6008. Gerrit Aelbertsz Stek, geb. Beesd (Gld)* omstr. 1580, tr. omstr. 1610
6009. Elysabeth Bernt Jans van Benthem, geb. omstr. 1585.
6012. Huijbert Claesz van der Griend, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1619, tr.
6013. Maaijcke Leenderts de Seeuw, geb. omstr. 1625.
6014. Gerrit Ariensz Beuzekom (dezelfde als 1508 in generatie XI), tr. Hoornaar (zh) 20 april 1653
6015. Ariaentje Jakobs (dezelfde als 1509 in generatie XI).
6016. Cornelis Jansz Bons, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1590, tr. Noordeloos (zh) omstr. 1610
6017. Neeltje Jans de Roy, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1592, † ald. omstr. 1616.
6018. Dirck de Leeuw, geb. omstr. 1585.
6024. Arien Ariensz “de Oude” Brouwer, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1579, † ald. aug. 1669, tr. 2e Noordeloos (zh) 18 okt. 1620 Mariken Willems, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1590; tr. 1e Noordeloos (zh)* omstr. 1612
6025. Dorothea Cornelis Jongeneel, geb. Ottoland (zh) omstr. 1590, † Goudriaan (zh) vóór 7 jan. 1670.
6026. Gijsbert Dionijsse van Muijlwijck, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1585, † Noordeloos (zh) 1 sept. 1620, tr. Hoornaar (zh)* omstr. 1614
6027. Janneke Gerrits Verkerk, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1585.
6032. Gerrit Gijsbertsz van Beusecom, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1565, † ald. 14 sept. 1625, tr. Hoornaar (zh) omstr. 1585
6033. Cunera Huberts, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1565, † ald. 30 okt. 1618.
6040. Dionijs Matthijsz de Vries, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1578, † ald. 1613, tr. Hoornaar (zh) 29 aug. 1604
6041. Geertgen Peyen, geb. Slingeland (Giessenburg, zh) omstr. 1586, † Hoornaar (zh) 1613.
6042. Jan Jacobsz, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1540, † ald., tr. 1e Marijke Cornelis, † Hoornaar (zh) vóór 9 aug. 1593; tr. 2e Hoornaar (zh) omstr. 1598
6043. Marijke Gerrits, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1580.
6044. Arie de Groot, geb. Minkeloos (zh)* omstr. 1580.
6046. Adriaen Rutgersz van Bloklant, geb. Hoogblokland (zh) omstr. 1580, † ald. 31 okt. 1630, tr. Hoogblokland (zh) omstr. 1600
6047. Anneke Cornelis, geb. Hoogblokland (zh) omstr. 1580, † ald. 1651.
6064. Claes Jansz van Rees (dezelfde als 3994 in generatie XII), tr. omstr. 1640
6065. Josijna Abrahams (dezelfde als 3995 in generatie XII).
6066. Bastiaen Baertsz Heuvel, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1617, † ald. na 1674, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1640
6067. Aaltje Corssen, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1618, † ald. na 1674.
6072. Arijen Leenderts Baet, geb. Sliedrecht (zh) 1636, † ald..
6076. Jan Jacobsz, geb. Goudriaan (zh)* omstr. 1595, † Bleskensgraaf-Hofwegen (zh)* na 16 mei 1658, tr. 1e omstr. 1621 Lijske (Lijssie) Jan Melsz, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1600, † ald. na 14 maart 1656; tr. 2e omstr. 1632
6077. Mariken Jacobs, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1612.
6078. Jacob Pieters Stabij, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1607, Visser, † Sliedrecht (zh) omstr. 1661, tr. vóór 19 jan. 1642
6079. Crijntje Pieters Gelder, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1613, † ald. omstr. 1708.
6080. Jacob Adriaansz (Aeldijck), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1585, † na 1636, tr. Streefkerk (zh) 29 april 1612
6081. Teuntgen Andriesse, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1590, † Streefkerk (zh)*.
6082. Cornelis Jacobsz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1585, tr. omstr. 1610
6083. Maritje Otten, geb. omstr. 1587, † Bleskensgraaf (zh)*.
6084. Willem Gerritsz Stuij, geb. Streefkerk (zh) 22 jan. 1580, Schepen\Heemraad van Bleskensgraaf in 1615 en Bouwman, † Oud-Alblas (zh) 2 juni 1669, tr. Streefkerk (zh) 24 dec. 1605
6085. Wijntje Jacobs, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1587.
6086. Cornelis Lenaertsz Sterrenburgh (dezelfde als 5758), tr. Oud-Alblas (zh) omstr. 1608
6087. Ariaentje Heijmens (Ottolander) (dezelfde als 5759).
6092. Cornelis Maerten Laurisz Kwakernaeck, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1588, † ald. 16 mei 1654, tr. Oud-Alblas (zh) maart 1620
6093. Lijsbeth Huijgens Jongbloet, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1595, † na 1639.
6106. Hubert Gerrits Beusecom, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1585, † Minkeloos (zh) 30 okt. 1636, tr. 2e Gorinchem (zh) juni 1622 Hubertjen Willems, geb. Minkeloos (zh) omstr. 1595; tr. 1e Hoornaar (zh) 3 nov. 1613
6107. Geertjen Lenerts, geb. Hoogblokland (zh) omstr. 1590.
6108. Dionijs Jansz van Muijlwijck, geb. Hoog-Blokland (zh) omstr. 1575, † Hoornaar (zh) vóór 18 okt. 1645, tr. Gorinchem (zh) 1 jan. 1600
6109. Geertruyd Gerrits, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1580, † Slingeland (Giessenburg, zh) 1617, begr. Hoornaar (zh) 4 sept. 1617.
6128. Dirck Claesz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1566, † ald. vóór 1618, tr. Streefkerk (zh) 29 okt. 1589
6129. Maritgen Cornelis Louwen, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1567, † ald. vóór 1638.
6130. Jan Bastiaensz Corporaal (dezelfde als 2824 in generatie XII), tr. Ottoland (zh)* omstr. 1605
6131. Metgen Jans (dezelfde als 2825 in generatie XII).
6132. Jan Jansz Damme, geb. omstr. 1586, Metselaar, smid, † vóór 11 april 1638, tr. omstr. 1619
6133. Marijken Leenderts Pijl, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1599.
6134. Jop Adriaensz van Oort, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1591, † Bleskensgraaf (zh) 19 juni 1638, tr. 1e omstr. 1613 Maria Cornelis Broer, geb. Noordeloos (zh)* omstr. 1595, † Bleskensgraaf (zh) omstr. 1617; tr. 2e Bleskensgraaf (zh) 1618
6135. Marijke Cornelis van den Donk, geb. Brandwijk (zh) 1591, † Bleskensgraaf (zh).
6144. Claes Jansz, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1610, tr.
6145. Gertruij Claes, geb. Dordrecht (zh)* omstr. 1612.
6308. Ocker Arnouts, geb. Oud-Alblas (zh) 1539, † ald. vóór 17 aug. 1601, tr.
6309. Margriet Ariens, geb. Oud-Alblas (zh) 1550, † ald. na 1625.
6310. Ewout Jacobsz, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1559, tr. omstr. 1590
6311. Barber Foppen, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1564.
6344. Arien Cornelisz (Eijckelboom), geb. Gijbeland (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 1618.
6346. Willem Claesz, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1555, † ald. vóór 1627, tr.
6347. Crijntje Egberts, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1560, † vóór 1638.
6348. Huych Vasterts van Ardennen, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1560, Gezworene van Molenaarsgraaf [= beedigd vertegenwoordiger], † Molenaarsgraaf (zh) 22 april 1612, tr. Molenaarsgraaf (zh) 1575
6349. Annegen Claes, geb. Molenaarsgraaf (zh)* 1555, † Molenaarsgraaf (zh) vóór 1610.
6432. Jan Ramon, geb. omstr. 1600.
6456. Adriaan de Leng, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1590, † ald..
6458. Jan de Vries, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1598, † ald..
6576. Jan Cornelisz Stoel, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1580, † ald. 1623, tr. Dordrecht (zh) 7 (kerkelijk omstr. ) okt. 1605
6577. Trijntje Diericx, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1580, † Dordrecht (zh)*.
6578. Johannes Melis, geb. omstr. 1580, † Dordrecht (zh), tr. Dordrecht (zh) omstr. 1605
6579. Elisabeth [nn], geb. omstr. 1580, † Dordrecht (zh).
6652. Augustijn Scherlijn, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1610, † Dordrecht (zh)*.
6664. Baerthout Pietersz Sterk, geb. Gouda (zh) omstr. 1590, † Dordrecht (zh)*, tr. Dordrecht (zh) 8 mei 1611
6665. Aaltje Tijsz Pieters, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1590.
6666. Jacob Cornelis, geb. omstr. 1590.
6672. Henricus van Galen, geb. Zaltbommel (Gld)* omstr. 1530, † Utrecht* vóór 1620.
6736. Jan Adriaansz Naaijen, geb. Andel (nb) 1580, † ald. omstr. 1642.
6740. Heyman Ghysbertsz (Rosa), geb. Herwijnen (Gld) omstr. 1582, † Andel (nb) vóór 1651, tr. Andel (nb) omstr. 1608
6741. Yken Jans Kuysten, geb. Andel (nb) omstr. 1585.
6824. Evert van Immerseel, geb. Katwijk aan Zee (zh)* omstr. 1590.
6826. Gijsbrecht [nn], geb. Leiden (zh)* omstr. 1590.
6828. Cornelis van Hoogeveen, geb. Leiden (zh) omstr. 1580.
6834. Herman van Nuyssenburg, geb. omstr. 1570, † omstr. 1620, tr.
6835. Ariaentge Willems, geb. Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland omstr. 1565.
6892. Peter Woutersz Zeijlmans, geb. Waspik (nb) omstr. 1580, tr. 1e Huijbertje Hendriks, geb. Waspik (nb) omstr. 1580; tr. 2e
6893. Willeken Huijben, geb. Waspik (nb) omstr. 1585.
6936. Jan Jansz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1590, † ald. omstr. 1625, tr. omstr. 1616
6937. Ariaentge Gerrits, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1595, † na 29 juni 1651.
6938. Claes Heyndrix, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1580.
6942. Cornelis Teunisz, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1580.
6960. Arien Cornelisz (Van De Graeff), geb. Bleskensgraaf (zh) 1557, † ald. vóór 1595, tr. omstr. 1580
6961. Anneke Bastiaens, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1555, † ald..
6962. Pieter Barentsz, geb. Ammerstol (zh)* omstr. 1575, † ald. omstr. 1651, tr. Ammerstol (zh)* omstr. 1600
6963. Geertje Leenderts, geb. Ammerstol (zh)* omstr. 1580, † ald. vóór 1651.
6964. Claes Cornelisz Calis, geb. Oud-Alblas (zh) 1565, † ald. 1653, tr. Oud-Alblas (zh) omstr. 1590
6965. Marijke Dircks Foppe, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1570, † ald..
6976. Herbert Cornelisz Grootenboer, geb. Noord-Brabant 1591, † ald. na 1642, tr. Leur (nb) 10 sept. 1616
6977. Maria Adriaens (Beenhacker), geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1592, † Noord-Brabant.
6978. Lenaert Aerts de Man, geb. Fijnaart (nb)* omstr. 1590, † ald., tr. Fijnaart (nb)* vóór 12 nov. 1612
6979. Neeltje Jans van der Ameijde, geb. Fijnaart (nb)* omstr. 1590.
7008. Pieter Aertsz de Waert, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1590, tr.
7009. Geertje Leenderts Vormer, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1595.
7010. Teunis Cornelisz Schoor, geb. Hardinxveld (zh) omstr. 1577, † Giessen-Nieuwkerk (zh) na 7 juni 1631.
7016. Arij Ariensz Guijs, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1586, † ald..
7022. Arien Dircksz (Boer), geb. omstr. 1580.
7024. Cornelis Pouwelsz van den Donk, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1600, † ald. vóór 1662.
7068. Boudewijn “de Metselaar” Huygen, geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1564, † Streefkerk (zh) vóór 1609, tr. Streefkerk (zh) aug. 1586
7069. Ariaentgen Bastiaens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1565, † na 5 aug. 1642.
7168. Michiel Lenaertsz, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1570, † ald. omstr. 1650, tr. ?
7169. Willemke Jans, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1570, † ald..
7170. Engel [nn], geb. omstr. 1580, † IJsselmonde (zh)*.
7176. Abraham Heyndricx ’t Hoertje, geb. Ridderkerk (zh) nov. 1593, † Ridderkerk (zh)* vóór 7 nov. 1653, tr. Ridderkerk (zh) 1616
7177. Janneken Joosten Tuck, geb. Ridderkerk (zh) 1597, † omstr. 1654.
7178. Jasper Leenheer, geb. omstr. 1605.
7180. Mels Jansz Aertoom, geb. ’s-Gravendeel (zh) 1608, † ald. jan. 1651, tr. 1e? (kerkelijk vóór 1631) Maertgen Ariens, geb. omstr. 1612; tr. 2e ? (kerkelijk na 1631)
7181. Lijsbeth Coenen in ’t Veld, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1615, † ’s-Gravendeel (zh) 8 nov. 1707, tr. 2e vóór 26 juni 1663 Jan Ariensz Verdonck, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1628, † Dordrecht (zh) 26 aug. 1678, zn. van Arien Pietersz en Ariaentgen Reyns van der Linden.
7182. Hendrik Reijne van der Linden, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1590, † ald. omstr. 1668, tr. 2e? (kerkelijk ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1618) Neeltje Jans Sneep, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1592, † ’s-Gravendeel (zh)* vóór 14 okt. 1625; tr. 1e ? (kerkelijk omstr. 1626)
7183. Neeltje Bastiaans, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1600, † ald..
7192. Jan Pietersz Meijdam, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1595, † ald. vóór 8 juni 1647, tr. ? (kerkelijk vóór 1627)
7193. Neeltge Ariens van der Giessen, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1600, † ald. vóór 8 juni 1647.
7196. Coenraad Pietersz in ’t Veld, geb. West-Barendrecht (zh) omstr. 1585, † ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1635, tr. Barendrecht (zh) 27 mei 1610
7197. Wijntje Ariens Hordijk, geb. Oost-Barendrecht (zh)* omstr. 1581, † ’s-Gravendeel (zh) 22 maart 1656.
7208. Aert Croon, geb. omstr. 1575.
7212. Arie Joosten Stooker, geb. ’s-Gravendeel (zh) vóór 1576, schepen van ’s-Gravendeel 1596, 1616-1619, † ’s-Gravendeel (zh) na 1619, tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1597
7213. Maergen Ariens, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1575, † ald..
7214. Arie [nn], geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1580.
7216. Jacob Cornelisz Cleynendorst, geb. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1595, † St. Anthoniepolder (zh) vóór 1625, tr. (ondertr. ?
7217. Lijsbeth Cornelis (Jans), geb. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1595.
7220. Gijsbrecht Jansz Steenhoek, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1590, † Westmaas (zh) na 6 juni 1639, tr. omstr. 1625
7221. Bastiaentje Cornelis Mijs, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1600.
7222. Gerrit Ariens Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1608, tr. Heinenoord (zh) 20 mei 1629
7223. Maritke Dirkse, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1608, † vóór 1651.
7224. Cornelis Aertsz Jabaaij, geb. Strijen (zh) 1607, landbouwer, † Strijen (zh) vóór 3 febr. 1641, tr. Strijen (zh) omstr. 1630
7225. Maritgen Jans, geb. Strijen (zh) omstr. 1610, † ald..
7228. Jacob Coppen, geb. Cillaarshoek (zh) omstr. 1610, † ald..
7332. Joost Adriaenz de Pee, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1570, † ald. na 11 febr. 1625, tr. Heerjansdam (zh)
7333. Ploentgen Claes, geb. Heerjansdam (zh) omstr. 1570, † na 19 juni 1619.
7344. Adriaen Maertensz (Nooteboom), geb. Maasdam (zh) omstr. 1575, † ald. vóór 29 aug. 1610, tr. Maasdam (zh) omstr. 1608
7345. Bastiaentje Staes, geb. omstr. 1580, † Maasdam (zh) vóór 21 jan. 1654, begr. Maasdam (zh), kerk 1654, tr. 2e Maasdam (zh) 27 okt. 1613 Jacob Cornelisz Sneukelaar, geb. Ridderkerk (zh) 1590, † Maasdam (zh) omstr. 1651.
7346. Dirck Maertensz, geb. omstr. 1585, † Maasdam (zh) na 1627, tr.
7347. Bastiaentge Cornelis (Wijten), geb. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1585, † Maasdam (zh) vóór 14 febr. 1627.
7348. Jan Jansz van Barendrecht, † Cillaarshoek (zh) 8 juni 1625.
7350. Jacob Jacobsz Coppe, tr.
7351. Marichie Leenderts.
7352. Heijman Jacobsz Capiteijn, geb. Maasdam (zh) omstr. 1601, † omstr. 1665, tr. Maasdam (zh) 5 dec. 1627
7353. Berber Gelven, geb. Maasdam (zh) omstr. 1603, † ald. vóór 26 sept. 1663.
7354. Isaak Lievensz Schipper, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1605, † ald. vóór 5 nov. 1655, tr.
7355. Maertgen Aerts Gelder, geb. Maasdam (zh) omstr. 1596, † ’s-Gravendeel (zh) na 4 nov. 1655.
7424. Pieter Willemsz Visser, geb. 1575, † Hendrik Ido Ambacht (zh) 1 jan. 1625, tr.
7425. Leendertjen Gerrits, geb. omstr. 1573, † Hendrik Ido Ambacht (zh) omstr. 1625.
7440. Arien Ariensz Salij, geb. omstr. 1565, † Barendrecht (zh), tr. omstr. 1590
7441. Volckje (Geertge) Salij, geb. omstr. 1570, † Barendrecht (zh).
7456. Cornelis Leendertsz in ’t Velt, geb. Charlois-Rotterdam (zh) vóór 1576, † ald. vóór 25 juni 1639, tr. ?
7457. Adriaentje Leenderts Verschoor, geb. Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1576, † ald. na 13 mei 1613.
7458. Gerrit Sijmonsz Aken, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1575, † omstr. 1627, tr. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1603
7459. Maritgen Pauwels (Blaeck), geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1580, † ald. vóór 12 dec. 1650.
7460. Huijg Pietersz “den Bootser” Cranendonck, geb. Oost-IJsselmonde (zh) omstr. 1545, † IJsselmonde (zh) 28 aug. 1615, begr. IJsselmonde (zh), graf in de kerk 1615, tr. IJsselmonde (zh) omstr. 1575
7461. Margrieta Gerrits, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1550, † ald. na 18 juli 1625, begr. IJsselmonde (zh), kerk omstr. 1626.
7462. Pleun Dirksz Verschoor, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1540, † ald. na 26 juni 1624, tr. 1e omstr. 1575 Aechtje Gerrits Cranendonck, geb. omstr. 1540, † vóór 1587; tr. 2e IJsselmonde (zh)* omstr. 1587
7463. Maria Adriaens Kort, geb. IJsselmonde (zh)* omstr. 1550, † IJsselmonde (zh) vóór 15 dec. 1600.
7464. Pieter Ijmertsz van der Haven, geb. Strijen (zh) omstr. 1570, tr.
7465. Grietje Tonis, geb. Strijen (zh) omstr. 1570.
7466. Ingen Cornelisz Burger, geb. Strijen (zh) omstr. 1565.
7468. Gijsbert Gerritsz, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1580, † ald. vóór 1630, tr.
7469. Vincentje Vincents, geb. Puttershoek (zh), † vóór 2 juni 1644.
7480. Gijs Jansz Hooijmaaijer, geb. Strijen (zh) omstr. 1580, † ald., tr. Strijen (zh) vóór 15 nov. 1609
7481. Jannetje Ariens Jabaaij, geb. Strijen (zh) omstr. 1580, † ald..
7496. Pieter Heijndricksz (Barendregt), geb. Barendrecht (zh) omstr. 1594, † St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1666, tr. Barendrecht (zh) 2 nov. 1614
7497. Leentge Heijndricks Prins, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1595, † St. Anthoniepolder (zh) vóór 1667.
7498. Pieter Pieters “de Jonge” Pierneef, geb. omstr. 1585, † Westmaas (zh)* na 1658, tr. ?
7499. Lijntje* Anthonisse Velsenaar, geb. Goidschalxoord (zh)* omstr. 1590, † Westmaas (zh)*.
7500. Bastiaen Lauwerens Schilperoort, geb. Strijen (zh)* omstr. 1588, † Strijen (zh) na 5 okt. 1645, tr. Barendrecht (zh) 9 april 1609
7501. Maritgen Crijns, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1590, † ald..
7502. Govert Ariens Gortdijck, geb. Strijen (zh) omstr. 1600, † ald. omstr. 1666, tr. Strijen (zh) omstr. 1625
7503. Neeltje Dirks Cranenburgh, geb. Strijen (zh) omstr. 1600, † ald. omstr. 1666.
7504. Gijsbert Simonsz Smits, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1610, † St. Anthoniepolder (zh)* na 21 nov. 1675, tr. 2e St. Anthoniepolder (zh) 19 juli 1671 Trijntje Paulus, geb. West-Barendrecht (zh) omstr. 1625, † St. Anthoniepolder (zh) 23 maart 1677; tr. 1e St. Anthoniepolder (zh) 12 aug. 1635
7505. Aagje Dirks Verhouck, geb. omstr. 1616, † vóór 9 juli 1671.
7509. Arijaenken Jans, geb. Westmaas (zh) omstr. 1618, † Heinenoord (zh)* vóór 4 april 1683.
7510. Anthonie Ariens Kruithof (dezelfde als 3848 in generatie XII), tr. 2e Mijnsheerenland (zh) 2 okt. 1633
7511. Grietje Andries Snijder (dezelfde als 3849 in generatie XII).
7616. Jan Saarloos, geb. omstr. 1550.
7624. Claes (Mol), geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1540.
7640. Adriaan Gielsz, geb. Klaaswaal (zh) omstr. 1560.
7644. Adriaan Cornelisz van Gempel, geb. omstr. 1560, † Barendrecht (zh)* vóór 1610, tr. vóór 1599
7645. Geertje Lenerts, geb. omstr. 1565, † Klaaswaal (zh)* vóór 4 dec. 1644.
7646. Claes Louwerens Spruijt, † vóór 1647, tr.
7647. Haesje [nn].
7648. Arij Bastiaan Vogelaar, geb. Maasdam (zh) omstr. 1579, † Strijen (zh) vóór 11 maart 1652, tr. Strijen (zh) omstr. 1602
7649. Jaepje Jacobs, geb. Strijen (zh) omstr. 1581, † ald. na 1652.
7650. Pieter Pietersz Verdonck, geb. omstr. 1565, † ’s-Gravendeel (zh)* vóór 1635, tr. omstr. 1590
7651. Neeltje Pieters.
7652. Cornelis Hertogh, geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1580, † ald..
7696. Adriaan Dirksz Cruijthof, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1564, † ald. 6 aug. 1647, begr. Mijnsheerenland, Laurentiuskerk (zh) aug. 1647, tr. Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1605
7697. Lijntje Cornelis van den Broek, geb. Heinenoord (zh) omstr. 1585, ged. Heinenoord (zh), volwassendoop? 30 aug. 1615, † Mijnsheerenland (zh) 9 febr. 1658.
7698. Andries Cornelisz Snijder, geb. Heinenoord (zh) omstr. 1575, † ald. na 1644, tr. Heinenoord (zh)* omstr. 1612
7699. Grietje Cornelis (Loopicker), geb. Heinenoord (zh) omstr. 1576.
7728. Leendert Jansz, geb. Maasdam (zh) omstr. 1540, † ald. na 1600, tr. Maasdam (zh)* omstr. 1570
7729. Ingen Jacobs Staes, geb. Maasdam (zh)* omstr. 1550.
7730. Pieter Joosten Coomen, geb. Strijen (zh)* omstr. 1540, tr.
7731. Jopjen Ariens, geb. Strijen (zh)* omstr. 1545.
7732. Paulus Hendricx Weeda, geb. Hoeksche Waard (zh) omstr. 1540, † ald..
7754. Bastiaan Cornelisz, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1565, tr. omstr. 1589
7755. Marigje Cornelis, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1565.
7756. Jacob Cornelisz Meijnaert, geb. Klaaswaal (zh) omstr. 1555, † ald. 1614, tr. omstr. 1590
7757. Sijtge Bastiaans, geb. omstr. 1560.
7758. Adriaen Adriaensz Nieuwenboer, geb. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1570.
7768. Cornelis Lievensz Mijs, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1560, † vóór 8 april 1604, tr. omstr. 1600
7769. Marichje Sebastiaens, geb. Westmaas (zh)* omstr. 1570, † ald..
7808. Gilles Baerntsz (Van Gameren), geb. Zuid-Holland omstr. 1523, † ald. omstr. 1561, tr. Zuid-Holland vóór 1555
7809. Adriaantje Adriaans Jacobs, geb. Zuid-Holland omstr. 1525, † ald. na 1561.
7816. Pieter Jansz de Raadt, geb. Rhoon (zh) omstr. 1500, † ald. omstr. 1561, tr. omstr. 1530
7817. Aagje Willems van Driel, geb. Rhoon (zh) omstr. 1508.
7818. Willem Gabrielsz van Gaesbeeck, geb. Rhoon (zh)* omstr. 1530, tr. Rhoon (zh)* vóór 1560
7819. Neeltje Florisse, geb. Rhoon (zh)* omstr. 1535.
7820. Hendrik Woutersz Verduijn, geb. omstr. 1520, † Charlois-Rotterdam (zh).
7822. Eeuwout Dirksz Verschoor, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1525, † ald. vóór 1578, tr. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1550
7823. Hadewij Aerts, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1530, † ald. 1598.
7830. Adriaen Leendertsz Klou, geb. Carnisse-Barendrecht (zh) omstr. 1570, † Smitshoek (zh) omstr. 1635, tr. omstr. 1586
7831. Pleuntje Ariens, geb. omstr. 1571, † vóór 5 febr. 1637.
7840. Cornelis Beerntsz, geb. omstr. 1500, tr. omstr. 1521
7841. Neeltje Cornelis, geb. omstr. 1500.
7874. Arien Cornelisz Loeys, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1490.
7876. Arien Ariensz, geb. omstr. 1520.
7892. Cornelis Giellisz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1540, † ald. 1587, tr. 1562
7893. Sycken Adriaens, geb. omstr. 1540, † Bleskensgraaf (zh) 1599.
7894. Jan Willemsz Creuck, geb. Krimpen a/d IJssel (zh) omstr. 1560, † ald. na 1626.
7896. Cornelis Jansz van de Giessen (dezelfde als 5502), tr. omstr. 1590
7897. Neeltje Cornelis (dezelfde als 5503).
7900. Jordaen Jacobsz, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1550, † ald. vóór 1631, tr. Brandwijk (zh) omstr. 1580
7901. Maritgen Adriaens, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1560, † ald. omstr. 1600.
7902. Cornelis Sybrantsz, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1555, † omstr. 1610, tr. omstr. 1585
7903. Ytgen Jans, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1560, † Bergambacht (zh)* na 30 aug. 1620, tr. 2e Schoonhoven (zh) 16 mei 1613 Cornelis Barentsz de Goelicke, geb. omstr. 1560.
7976. Pleun Ariensz Thoen, geb. Kinderdijk (zh) omstr. 1585, † na 27 juli 1647, tr. ?
7977. Marijke Wouters, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1590, † na 27 juli 1647.
7984. Gerard de Cheratte, geb. Luik, Belgie* omstr. 1590, † vóór 1 april 1645, tr. Luik, Belgie* omstr. 1614
7985. Frederique Damien, geb. Luik, Belgie* omstr. 1591.
7988. Jan Andriesz, geb. Hardinxveld (zh)* omstr. 1585.
7990. Abraham [nn], geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1585, † ald..
7992. IJsbrant Cornelisse, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1599, † ald. 28 juni 1666, tr.
7993. Lijntje Meertens, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1604.
7994. Foppe Ewoutsen, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1590, tr. 1e Oud-Alblas (zh) okt. 1619 Marike Mertensdr Kwakernaeck, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1591, † vóór 22 febr. 1632, dr. van Maerten Laurisz (Kwakernaeck) (zie 12184) en Maertgen Cornelis (zie 12185); tr. 2e Oud-Alblas (zh) 22 febr. 1632
7995. Neeltken Jans, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1605.
8004. Cornelis (De Lange), geb. omstr. 1585.
8036. Vinck Janssen, geb. Rijsoord (nb) omstr. 1580, † Rijsoord (nb)* omstr. 1660, tr. Rijsoord (nb) 14 juli 1598
8037. Anneken Ellaerts, geb. Rijsoord (nb) vóór 1580, † Rijsoord (nb)*.
8038. Damas Dircxz, geb. omstr. 1590, tr. ?
8039. Theuntien Cornelis, geb. vóór 1595, † Rijsoord (nb)*.
8048. Pieter Bravenboer, geb. omstr. 1550.
8052. Jacob Cornelis, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1588, Kleermaker, tr. omstr. 1610
8053. Maertgen Pieters, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1588, † vóór 1651.
8054. Harmen Jans, geb. IJsselmonde (zh)* omstr. 1585, † ald. vóór 1634, tr. IJsselmonde (zh)*
8055. Aagje Geenen, geb. omstr. 1590, † na 1634.
8064. Jan Gijsbertsz Monster, geb. Wijck bij Heusden (nb) omstr. 1585, † Aalst (nb) omstr. 1650, tr. Noord-Brabant omstr. 1605
8065. Anneke [nn].
8066. Jacob uyt de Linde, geb. Grote Lindt (zh)* omstr. 1590.
8068. Arie Polderdijk, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1580, † ald., tr. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1605 (kerkelijk ?)
8069. Pleuntje [nn], geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1580, † ald..
8070. Pieter Joosten Stooker, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1572, landbouwer, † ’s-Gravendeel (zh) vóór 16 juni 1617, tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1595
8071. Willemken Bastiaens, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1572, † ald. omstr. 1620.
8072. Dirk Adriaansz (Boertje), geb. West-Barendrecht (zh) omstr. 1538, tr. West-Barendrecht (zh) omstr. 1565
8073. Neeltje Huigen, geb. West-Barendrecht (zh) omstr. 1545.
8080. Michiel Cornelisz Bestebroer, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1613, † Puttershoek (zh)* vóór 1701, tr. 2e Puttershoek (zh) 11 dec. 1657 Maijken Joosten, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1618, † vóór 1695; tr. 3e na 1695 Neeltje Hendricks Casteleijn, geb. St. Anthoniepolder (zh) 1633, † Maasdam (zh) 24 okt. 1709, dr. van Stijntje Cornelis Sneukelaar en echtg. van Jacob Heijmans Capiteijn (zie 3676); zij hertr. Maasdam (zh) 20 nov. 1701 Cornelis Gielen Bestebroer (zie 4040); tr. 1e Puttershoek (zh) 14 maart 1638
8081. Grietje Hendriks, geb. Puttershoek (zh) omstr. 1608, † ald. vóór 11 dec. 1657, tr. 1e Puttershoek (zh) 3 sept. 1628 Jan Cornelis Vredenburgh, geb. omstr. 1605, † Puttershoek (zh) vóór 1638.
8082. Arie Gerritsz van Rietveld, geb. Benschop (ut)* omstr. 1618, † ald., tr. Benschop (ut)* omstr. 1642
8083. Maria Jacobs, geb. Benschop (ut)* omstr. 1620, † Barendrecht (zh)* 23 maart 1663.
8084. Andries Ariens Polderdijck, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1600, † ald. na 18 aug. 1677, tr. St Antoniepolder 3 okt. 1629
8085. Neeltje Pieters Stoocker, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1608, † St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1646.
8088. Meeuwes Pietersz Uijtterlinden, geb. Grote Lindt, Zuid Holland, Nederland 1622, † omstr. 1676, tr. St Antonipolder, Zuid Holland, Nederland 31 juli 1644
8089. Mary Jans Kieboom, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1623, † St Antoniepolder 1682.
8090. Theunis Theunissen, tr.
8091. N.N. Nn.
8092. Jan Pieters Hartigsveld, geb. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland omstr. 1620, tr. Heinenoord, Zuid Holland, Nederland 14 okt. 1640
8093. Lijsbeth Ingens Reedijck, geb. Heinenoord, Zuid Holland, Nederland omstr. 1620.
8094. Cornelis Jans Barendregt, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1605, † heemraad 1644, tr. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 7 febr. 1638
8095. Anna Hermansdr van Nuijssenburg, geb. Raamsdonkveer omstr. 1605, † Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 1679, tr. 2e Puttershoek, Zuid Holland, Nederland 13 nov. 1644 Leendert Willems Veerman, geb. omstr. 1615, voerde het wapen Van Driel, † vóór 27 aug. 1678.
8104. Cornelis Aertsz Stavast, geb. Lexmond (zh) omstr. 1617.
8116. Gerrit Hendriksz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf (zh)* omstr. 1595, † ald., tr. omstr. 1620
8117. [nn] Aerts*, geb. omstr. 1605.
8118. Jan Jacobsz de Vries, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1605, † ald. omstr. 1652, tr. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1630
8119. Suzanna Willems Bruijn, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1610, tr. 2e Bleskensgraaf (zh) omstr. 1653 Cornelis Jansz Cuijper, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1605.
8120. Cornelis Vincenten, geb. Streefkerk (zh)* 1604, † Sliedrecht (zh) 1652, tr. Hoornaar (zh) 23 nov. 1636
8121. Ariaentje Ericks van den Herick, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1615, † Sliedrecht (zh)*.
8144. Theodorus Roucourt, geb. Halen, Belgie omstr. 1580, † ald. 14 juli 1637, tr. Halen, Belgie* omstr. 1600
8145. Anna Staes, geb. Leuven, Belgie* omstr. 1580, † Halen, Belgie*.

Generatie XIV

8256. Jan Jansz Strijbosch, geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1527, † ald. na 6 febr. 1602, tr.
8257. Anneke [nn], geb. Woensel (Eindhoven nb) omstr. 1535.
8512. Lucas Grondhout, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1575, † ald., tr. Dordrecht (zh) omstr. 1601
8513. Jannigje* [nn], geb. Dordrecht (zh) omstr. 1575, † ald..
8592. Johannes Aerts “de Jonge” van Raeck, geb. Hilvarenbeek (nb) omstr. 1535, tr.
8593. Jaexken Jan Sijmons Moonen, geb. omstr. 1530.
8600. Arnoldus Leemans, geb. omstr. 1550.
8604. Cornelis Adriaansz Woestenburch, geb. Noord-Brabant omstr. 1530, † na 1595, tr.
8605. Dingena Jan Michiels, geb. Noord-Brabant omstr. 1540.
8616. Joannes Rombouts, geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1570, tr.
8617. Digna Gerardus, geb. Noord-Brabant omstr. 1570.
8640. Tonis Adriaensz Crael, geb. Oisterwijk (nb) omstr. 1588.
8646. Dirk Wildschut, geb. Meerkerk (zh)* omstr. 1590.
8688. Arend van Vught, geb. omstr. 1575, † Woudrichem (nb) 29 maart 1647.
8896. Andries Morang, geb. Namen, Belgie omstr. 1610, † Dordrecht (zh) vóór 1700.
8898. Jacob [nn], geb. omstr. 1610, † Dordrecht (zh), tr. omstr. 1640
8899. Jenneke [nn], geb. omstr. 1615, † Dordrecht (zh).
8904. Gregoire Hardij, geb. Frankrijk* omstr. 1590, tr.
8905. Marie Gregoir, geb. Frankrijk* omstr. 1592.
8928. Reijer Jansz, geb. Dordrecht (zh) 1581, tr. (ondertr. Dordrecht (zh) 20 april) 1603
8929. Catalijntje Paschiers, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1581.
9044. Michiel Tangenaer, geb. omstr. 1585.
9046. Daniel Bavijer, geb. omstr. 1590.
9068. Jacob Cornelisz Boutesteijn, geb. 1560, † ’s-Gravenzande (zh) 6 nov. 1642, tr.
9069. Beatrix Dirks van Engelen, geb. Naaldwijk (zh) 1562.
9136. Louris Janszn in ’t Hout, geb. Hillegersberg (zh)* omstr. 1600, † ald. na 1662.
9144. Jan Anthonisz Stolck (Stolckman), geb. Stolwijk (zh) 1555, † Zevenhuizen (zh) 16 maart 1641, tr. 1580
9145. Neeltje Cornelisdr Stolck, geb. Hilligersberg omstr. 1560, † vóór 1637.
9146. Claes Pleunen de Groot, geb. omstr. 1570, tr.
9147. Cuniertgen Michielen, geb. omstr. 1570.
9360. Dirk Jacobsz Rozenkrans, geb. Dordrecht (zh)* 30 mei 1555, † Amsterdam (nh) 3 april 1610, tr. Amsterdam (nh) omstr. 1593
9361. Catherina Bayes, geb. Amsterdam (nh)* omstr. 1560.
10370. Ariaen Cornelisse, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1563, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1584
10371. Anneke Cornelis, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1565.
10372. Pieter Heijndericx, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560.
10374. Cornelis Pietersen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1564, tr. Streefkerk (zh) 28 juni 1585
10375. Emmerens Pieters, geb. Maasdam (zh) omstr. 1565, † Streefkerk (zh) vóór 1603.
10416. Gherrit Jorisz, † vóór 1581.
10420. Dirck Franckensz, † vóór 1565, tr.
10421. Sophia Willem Dircksdr, † na 1555.
10424. Cornelis Jansz, geb. omstr. 1541.
10464. Adriaan de Bes (dezelfde als 5128 in generatie XIII).
10468. Jacob Schalckensz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1558, † ald. 1636, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1585
10469. Marijtge Rochus, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1565, † ald. vóór 1609.
10470. Aert Jansz (Verleck) (dezelfde als 5760 in generatie XIII), tr.
10471. Grietje Willems (dezelfde als 5761 in generatie XIII).
10472. Egbert Bastiaensz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1575, † Oud-Alblas (zh)* na 1628, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1600
10473. Hermken Hubrechts, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1580, † Oud-Alblas (zh)*.
10474. Pieter Aertsz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1580, † ald. na 1614, tr.
10475. Lijsgen Ewouts, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1585.
10484. Kers Jansz Houter, geb. Moordrecht (zh) omstr. 1575, † na 1622, tr.
10485. Marrichgen Willems, geb. Moordrecht (zh)* omstr. 1580.
10486. Jan [nn], tr.
10487. Maritge Cornelis Boon, geb. Moordrecht (zh), † ald. vóór 1638.
10496. Jan Willemsz, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1555, † ald. jan. 1611, tr. Berkenwoude (zh) omstr. 1580
10497. Geertje Floren, geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1560, † Berkenwoude (zh) na maart 1632.
10498. Aart Jan Ellertsz, geb. Stolwijk-Bovenkerk (zh) omstr. 1560, † Stolwijk (zh) vóór 2 febr. 1616, tr.
10499. Neeltje Jans Schouten, geb. omstr. 1563, † omstr. 1628.
10500. Jacob Aertsz, geb. omstr. 1570.
10502. Pieter Heijnen, geb. omstr. 1572.
10504. Pieter Huig Willems, geb. Krimpen a/d IJssel (zh) omstr. 1560, tr. Krimpen a/d IJssel (zh) omstr. 1588
10505. Pleuntje Ewout Pieter Jans, geb. Krimpen a/d IJssel (zh) omstr. 1565, † ald..
10506. Cornelis Jan Gielisz, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1570, tr.
10507. Ariaantje Cornelis, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1570.
10508. Andries Lauwen Crom, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1555, † ald. na 1604, tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580
10509. Bastiaentje [nn], geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1555.
10510. Jan Ariensz Ouwejan, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1560, † ald. na 1621, tr. omstr. 1585
10511. Niesje [nn].
10528. Jan Kersbergh, geb. Lexmond (zh) omstr. 1550, † 1604, tr. omstr. 1569
10529. Metgen [nn], geb. omstr. 1549.
10560. Sijbrant Foppensz, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1520, † ald. omstr. 1565, tr. Bergambacht (zh) omstr. 1550
10561. Lijsje Foppen, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1535.
10576. Cornelis Gerritsz Weggeman, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1565.
10578. Jan Jacobsz Elberts, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1565.
10580. Jan Thonis Pronck, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1550, † ald. omstr. 1590, tr. Berkenwoude (zh) omstr. 1575
10581. Pleuntje Brands, geb. omstr. 1550, † omstr. 1595.
10582. Jacob Cornelisz, geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1560, † ald., tr. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1585
10583. Marrigje Leenderts, geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1565, † ald..
10584. Adriaen Adriaensz Schoonder, geb. Capelle a/d IJssel (zh) omstr. 1570, † ald. 1626, tr.
10585. Niesje Wiggerts, geb. omstr. 1570, † na 1650.
10586. Adriaen Jongebreur, geb. omstr. 1580.
10590. Adriaen Cornelisz Gorisneel, geb. Zevenhuizen (zh) omstr. 1580, † vóór 1648, tr. omstr. 1605
10591. Dirckje Jans, geb. omstr. 1580, † vóór 1647.
10592. Jan Dirksz Boon, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1575, † ald., tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1600
10593. Jannigje* [nn], geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580, † ald..
10596. Andries Lauwen Crom (dezelfde als 10508), tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580
10597. Bastiaentje [nn] (dezelfde als 10509).
10598. Jacob Aarts, geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1575, tr. Lekkerkerk (zh)*
10599. Martijntje [nn], geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1575, † ald..
10612. Jan Dirksz Boon (dezelfde als 10592), tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1600
10613. Jannigje* [nn] (dezelfde als 10593).
10614. Huig Jansz de Oude, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580, tr.
10615. Commetje Pieters, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1585.
10616. Jacob Maartens, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1565, † ald. vóór 1617, tr. omstr. 1590
10617. Meijnsje Pieters, geb. omstr. 1570.
10618. Pieter Huigensz Schenk, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1560, † ald., tr. Lekkerkerk (zh) omstr. 1585
10619. Machteltje Willems, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1560, † ald..
10620. Pieter Lijssen, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1580.
10622. Sijmon [nn], geb. Lekkerkerk (zh)* omstr. 1580.
10624. Schalck Schalcksz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1525, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1552
10625. [nn] Claessen, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1530, † Streefkerk (zh) omstr. 1563.
10688. Andries Cornelisz, geb. Berkenwoude (zh) omstr. 1515, † ald. na 1561, tr. Berkenwoude (zh)* omstr. 1540
10689. Lijsbeth Dirks, geb. Berkenwoude (zh)* omstr. 1520, † ald..
10690. Dirk Dirksz Tromper, geb. Stolwijk-Benedenheul (zh) omstr. 1530, † vóór 1602, tr. Stolwijk (zh)* omstr. 1550
10691. Marytgen Geerlofs, geb. Stolwijk (zh)* omstr. 1530, † ald. na 1602.
10740. Maarten Hendriks (Nobel), geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1555, † ald..
10742. Cent Willems, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1560, † ald..
10752. Willem Herberen, geb. Leerdam (zh) omstr. 1490, tr. omstr. 1515
10753. Geertruyd Jans, geb. omstr. 1495, † na 1560.
10756. Adriaen Hendricksz (Van Den Burghgraeff), geb. Lakerveld (zh) vóór 1525, † vóór 1583, tr.
10757. Barbera Dircks, geb. omstr. 1530, † vóór 1605.
10758. Floris Gerritsz, geb. Oisterwijk (zh) omstr. 1525, † na 1563, tr. vóór 1555
10759. Anneke Claes, geb. omstr. 1530.
10760. Jan Aelbertsz, geb. Leerdam (zh)* omstr. 1520, † Leerdam (zh) na 1589.
10762. Huijbert Hendriksz, geb. omstr. 1520, † Schoonrewoerd (zh) vóór 1590, tr. omstr. 1542
10763. Mary Huygens, † Schoonrewoerd (zh) vóór 1593.
10764. Floris Claesz, geb. Middelkoop (zh) omstr. 1530, tr. omstr. 1555
10765. Barbara Meus, geb. Middelkoop (zh) omstr. 1535, † vóór 1618.
10766. Bernt Evertsz, geb. Middelkoop (zh) omstr. 1520, † na 1563, tr. 3 sept. 1544
10767. Margriet Thymans, geb. Middelkoop (zh) omstr. 1520, † ald..
10792. Meerten Heijnrickssonne (Tuytel), geb. Brandwijk (zh) omstr. 1530, † Molenaarsgraaf (zh).
10794. Thonis Adriaensz, geb. omstr. 1535.
10816. Claes Pietersz Brandwijk, geb. Peursum-Giessenburg (zh) omstr. 1550, † ald. na 1631.
10908. Cornelis Willemsz Verschoor, geb. Charlois (zh) 1540, † Klaaswaal (zh) dec. 1632, tr. 2e 1576 Ariaentje Teunis Coijman (zie 14021); tr. 1e 1571
10909. Baaltje Jacobs Stoep, geb. 1540, † 1604.
10910. Pieter Cors Pieters Kranendonk, geb. Mijnsheerenland (zh) 1525, † ald. vóór 1570, tr.
10911. Elisabeth Claes, geb. Mijnsheerenland (zh) 1525, † ald. na 24 juni 1572.
10944. Brand Joosten, geb. Gijbeland (zh)* omstr. 1535, tr. Gijbeland (zh)* omstr. 1565
10945. Aefken [nn], geb. omstr. 1540.
10984. Cornelis Adriaensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1534.
11000. Adriaen Gerritsz, geb. omstr. 1530.
11002. Teunis Cornelisz, geb. 1530, tr. omstr. 1580
11003. Grietje Aerts.
11004. Jan Cornelisz van de Giessen, geb. omstr. 1540.
11012. Simon [nn], geb. omstr. 1540.
11016. Segher Jansz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1520, † ald. na 1561.
11066. Philip Pietersz, geb. Nieuw-Lekkerland (zh)* omstr. 1560, † Nieuw-Lekkerland (zh) vóór 1642, tr. Nieuw-Lekkerland (zh)* omstr. 1585
11067. Merychien Foppens, geb. Nieuw-Lekkerland (zh)* omstr. 1565, † ald. vóór 1647.
11072. Mourits Jansz, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1570, † ald. vóór 1626, tr. vóór 1595
11073. Janneke Louwrens, geb. omstr. 1573, † Goudriaan (zh) vóór 1638.
11074. Cornelis Adriaensz Broer, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 1620.
11082. Frans Ewoutsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1560, † ald. na 30 juli 1625.
11088. Hendrick Maertensz Tuijtel (dezelfde als 5396 in generatie XIII), tr. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1584
11089. Geertje Tonis (dezelfde als 5397 in generatie XIII).
11090. Huybert Reyers, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1560, † ald., tr. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1582
11091. Annegen Sebastiaens, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1560, † ald..
11092. Cornelis Aertsz Boer, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1570.
11096. Peter Dirck Geerlofs, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1561, † ald. vóór 29 juli 1630.
11098. Henrick Cornelisz van Hoff, geb. Meerkerk (zh)* omstr. 1570, † na 1629, tr.
11099. Marichge Symons, geb. Meerkerk (zh)* omstr. 1575.
11100. Geerlof Aalbertsz, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1540.
11184. Cornelis Gerritsz de Ruijter, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1515.
11186. Adriaen Hendricksz (Den Ouden), geb. Goudriaan (zh) omstr. 1515, † 1583.
11188. Hendrik Dircksz, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1528, † ald..
11190. Jan Jacob Simonsz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1540, † ald. vóór 1624, tr. vóór 1570
11191. Neeltje [nn], geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1545, † ald. na 1624.
11272. Wouter Adriaensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1532, † ald..
11292. Arien Jansz, geb. Ruibroek-Wijngaarden (zh) omstr. 1530, † ald., tr. vóór 1590
11293. Ariaentje Arien Simons, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1530, † Ruibroek-Wijngaarden (zh).
11424. Fop [nn], geb. Nieuw-Lekkerland (zh), † ald..
11440. Baert Pietersz, geb. Bleskensgraaf-Hofwegen (zh) omstr. 1520, † 1595.
11456. Claes Pietersz Brandwijk (dezelfde als 10816).
11496. Cornelis Huygen, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1540, † ald. omstr. 1627, tr. Dordrecht (zh) 29 aug. 1581
11497. Neeltje Aarts Jans.
11508. Sebastiaen Maertensz, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1533, † ald..
11512. Willem Pietersz Bras, geb. Oud-Alblas (zh) 1550, † ald. omstr. 1591, tr. Oud-Alblas (zh) 1580
11513. Marijgje Willem Aerts, geb. Oud-Alblas (zh) 1554, † ald. 8 jan. 1632.
11514. Jan Jansz Cort, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1560, † na 10 mei 1608, tr. Oud-Alblas (zh) omstr. 1592
11515. Liedewij Laurens (Kwakernaeck), geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1560, † na 1600.
11516. Leendert Cornelisz Sterrenburgh, geb. Oud-Alblas (zh) 1552, tr. Oud-Alblas (zh) 1579
11517. Sijke (Lucia) Cornelis Besemer, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1555, † ald. vóór 1626.
11518. Heijman Vassensz (Ottolander), geb. Meerkerk (zh) omstr. 1555, † Oud-Alblas (zh)* na 18 sept. 1622, tr. ?
11519. Beatrix Adriaens Molenaar, geb. Meerkerk (zh) omstr. 1562.
11520. Jan Pietersz, geb. Krimpen a/d Lek (zh) 1524.
11522. Willem Pietersz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1530.
11526. Simon Huibertsz, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1530, † ald..
11566. Adriaen Geleynsz, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1555, † na 1636, tr. omstr. 1585
11567. Aaltje Pieters Bras, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 1600.
11664. Maes Heijmans Schoonrewoerd.
11666. Gerrit Gerritsz Creijt, geb. omstr. 1533, † na 1606, tr. omstr. 1560
11667. Lijsken Dirks, † na 1617.
11812. Jacob Cornelisz de Groote, geb. omstr. 1558, † vóór dec. 1608, tr. omstr. 1580
11813. Anneke Ariens, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560, † vóór 1592.
11814. Gerrit Cornelisz Stuij, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1555, Schepen/Heemraad 1578 en Bouwman, † Streefkerk (zh) vóór 28 mei 1595, tr. Streefkerk (zh) omstr. 1578
11815. Volckje Willems, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1555, † ald. na 25 mei 1600.
11844. Cornelis Giellisz (dezelfde als 7892 in generatie XIII), tr. 1562
11845. Sycken Adriaens (dezelfde als 7893 in generatie XIII).
11846. Rochus Woutersz, geb. omstr. 1550.
11888. Arien Gijssensz Sterrenburg, geb. Peursum (zh) omstr. 1560, † ald. 22 juni 1632, tr.
11889. Haesken Pauwels, geb. Peursum (zh) omstr. 1565, † ald. omstr. 1640.
11900. Jacob Willems, geb. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1580, tr.
11901. Merrichien Jordaans, geb. omstr. 1580.
11936. Claes Gerritsz Bronchorst.
11952. Peter Jansz Sterk, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1545, † vóór 1 maart 1605, tr.
11953. Alite [nn], † na 1 maart 1605.
11954. Claes Jansz, geb. omstr. 1550, tr.
11955. Geertge Willems.
11956. Roelof Gerritsz, geb. Zijderveld-Everdingen (zh) omstr. 1545, † na 1613, tr.
11957. Anna Cornelis, geb. omstr. 1550, † na 1613.
11968. Jan Coenen Tucker, geb. Hagestein (ut) omstr. 1548, † ald. omstr. 1626.
11976. Willem Jansz Buijser, geb. Utrecht* omstr. 1570, † Utrecht 1615, tr.
11977. Cunera Harmans van Valckenborch, geb. Utrecht* omstr. 1570, † 1639.
11984. Teunis Teunisz Cool, geb. Culemborg (gld) 1546, † Leerdam (zh) omstr. 1612, tr. omstr. 1575
11985. Mary Thonis Cool, geb. Culemborg (gld) omstr. 1540, † Leerdam (zh) na 28 sept. 1615.
11986. Claes Willemsz Deventer, geb. Leerdam (zh) omstr. 1552, † vóór 17 febr. 1631, tr. omstr. 1575
11987. Adriana Joosten, geb. omstr. 1555.
11988. Arien Willemsz Deventer, geb. omstr. 1563, † Leerdam (zh), Diefdijk omstr. 1630, tr. omstr. 1586
11989. Neeltje Geerlofs, geb. omstr. 1562, † omstr. 1600.
11990. Hendrick Thonisz, geb. Schoonrewoerd (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 1630, tr. omstr. 1585
11991. Neeltje Roelofs, geb. omstr. 1560, † Schoonrewoerd (zh) vóór 1630.
12018. Bernt Jansz van Benthem, geb. omstr. 1555.
12032. Jan Bons, geb. Noordeloos (zh) omstr. 1565.
12034. Jan de Roy, geb. omstr. 1565, † Noordeloos (zh)*.
12048. Arien Ariens Brouwer, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1550, † Alblasserwaard (zh) na 9 aug. 1598, tr. Goudriaan (zh) omstr. 1562
12049. Nieske Jans de Wit, geb. Goudriaan (zh) omstr. 1540, † na 1598.
12050. Cornelis Cornelisz Jongeneel, geb. Ottoland (zh) omstr. 1565, † ald. omstr. 1638, tr. Ottoland (zh)* omstr. 1588
12051. Marycken Teunis, geb. Ottoland (zh)* omstr. 1570, † Ottoland (zh) 1636.
12052. Dionijs Adriaensz van Muijlwijck, geb. Noordeloos (zh)* omstr. 1540, † Hoornaar (zh) april 1604, tr. Hoornaar (zh)* omstr. 1565
12053. Lijnke Willems Dirks, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1542, † Hoornaar (zh) vóór 21 maart 1612.
12054. Gerrit Verkerk, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1555, † ald..
12064. Gijsbert van Beusecom, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1545.
12066. Hubert Woutersz Cat, geb. omstr. 1530, tr.
12067. Digna Adriaens, geb. omstr. 1535.
12080. Matthijs Adriaensz de Vries, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1540, † ald. 1 dec. 1625, tr. Hoornaar (zh) omstr. 1570
12081. Geertgen Lenarts, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1540, † ald. vóór 3 maart 1614.
12082. Pey Jansz, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1558, † Noordeloos (zh) 19 dec. 1617, begr. Noordeloos (zh), kerk omstr. 22 dec. 1617, tr. Overslingeland-Noordeloos (zh)* omstr. 1584
12083. Adriaantje [nn], geb. Overslingeland-Noordeloos (zh)* omstr. 1560, † Noordeloos (zh)*.
12084. Jacob Jansz, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1510, † ald., tr. Hoornaar (zh) omstr. 1540
12085. Anna Jans, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1510, † ald. vóór 5 april 1546.
12086. Gerrit [nn], geb. omstr. 1550.
12092. Rutger Aertsz van Bloklant, geb. Hoogblokland (zh) omstr. dec. 1531, † ald. 1584, tr. Hoogblokland (zh)* omstr. 1554
12093. Sijke Jans van Muijlwijck, geb. omstr. 1533, † Hoogblokland (zh)* na 19 april 1599.
12094. Cornelis Hendriks, geb. Hoogblokland (zh)* omstr. 1560, † ald., tr.
12095. Engelke Frederick Dircxs, geb. Hoogblokland (zh)* omstr. 1540.
12132. Baert Bastiaensz den Heuvel, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1580, † ald. omstr. 1648.
12144. Leendert Ariens Baet, geb. Nieuw-Lekkerland (zh) omstr. 1610, tr. omstr. 1636
12145. Marigje Jans, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1610.
12152. Jacob Jans, geb. Goudriaan (zh)* omstr. 1565, † ald. omstr. 1627, tr. Goudriaan (zh)* omstr. 1587
12153. [nn] Laurens, geb. Goudriaan (zh)* omstr. 1565, † ald..
12154. Jacob Lauwen, geb. Wijngaarden (zh)* omstr. 1570, † ald. na 1615, tr. omstr. 1610
12155. Mariken Mels, geb. Wijngaarden (zh) omstr. 1570, † ald. vóór 1 april 1615.
12156. Pieter Ariensz Stabij, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1585, † ald. omstr. 1642, tr. Sliedrecht (zh)* omstr. 1605
12157. Crijntje [nn], geb. Sliedrecht (zh)* omstr. 1588, † ald..
12158. Pieter Ariensz Gelder, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1580.
12160. Adriaan Jacobsz (Aeldijck), geb. Streefkerk (zh) omstr. 1558, † ald. omstr. 1604, tr. Streefkerk (zh) 1585
12161. Maritgen Berten van Asperen, geb. Streefkerk (zh) omstr. 1560, † ald. na 1616, tr. 2e 1604 Laurens Aertsz, geb. omstr. 1560. tr. 3e 1616 Laurens Egbertsz, geb. omstr. 1560.
12162. Andries Mathijsz, geb. omstr. 1560, tr. vóór 1590
12163. Anneke Cornelis, geb. omstr. 1560.
12164. Jacob Cornelisz de Groote (dezelfde als 11812), tr. omstr. 1580
12165. Anneke Ariens (dezelfde als 11813).
12168. Gerrit Cornelisz Stuij (dezelfde als 11814), tr. Streefkerk (zh) omstr. 1578
12169. Volckje Willems (dezelfde als 11815).
12170. Jacob Cornelisz de Groote (dezelfde als 11812), tr. omstr. 1580
12171. Anneke Ariens (dezelfde als 11813).
12184. Maerten Laurisz (Kwakernaeck), geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1556, † ald. vóór 1626, tr. omstr. 1585
12185. Maertgen Cornelis, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 1639.
12186. Huijg Cornelis (Jongbloet), geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1563, † ald. 1616, tr. omstr. 1600
12187. Leentje Willems, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1580, † Oud-Alblas (zh) na 1616.
12212. Gerrit Gijsbertsz van Beusecom (dezelfde als 6032 in generatie XIII), tr. Hoornaar (zh) omstr. 1585
12213. Cunera Huberts (dezelfde als 6033 in generatie XIII).
12214. Lenert [nn] (dezelfde als 5836 in generatie XIII), kreeg rel.
12215. Dirksje [nn] (dezelfde als 5837 in generatie XIII).
12216. Jan Matthijsz van Muijlwijck, geb. Hoogblokland (zh) omstr. 1538, † vóór 1612, tr. vóór 1574
12217. Digna Dionijs Jans, geb. Hoornaar (zh) omstr. 1541, † na 16 april 1575.
12218. Gerrit Jansz, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1555, † ald. vóór 9 jan. 1597, tr.
12219. Marieke Jan Hugens, geb. Overslingeland-Noordeloos (zh) omstr. 1560, † ald. na 9 jan. 1597.
12256. Claes Dircks, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1540, † ald. na 31 mei 1618.
12264. Jan Dam, geb. omstr. 1550, † vóór 9 juni 1640.
12266. Leendert Hermansz Pijl, geb. Alblasserdam (zh) omstr. 1551.
12268. Adriaen Fransz van Oort, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1560, † vóór 1605, tr. Gorinchem (zh) maart 1591
12269. Anthonia Joppen, geb. Gorinchem (zh) omstr. 1565.
12270. Cornelis Sijmonsz, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1564, † Brandwijk (zh)* na 1615, tr. Brandwijk (zh) omstr. 1588
12271. Neeltje Leenderts, geb. Brandwijk (zh)* omstr. 1567, † ald..
12616. Arnout Ockersz, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1498, † ald. omstr. 1560, tr. Oud-Alblas (zh) omstr. 1525
12617. Neeltge [nn], geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1500, † ald. na 1561.
12688. Cornelis Jansz, geb. Gijbeland (zh) omstr. 1530.
12698. Claes Cornelisz, Boer, Schout en belastingambtenaar, † na juli 1563, tr.
12699. Anneken Arie Anthonis, geb. Molenaarsgraaf (zh) 1535.
13152. Cornelis Cornelisz Stoel, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1555, † ald. 1605, tr. Dordrecht (zh) 1 febr. 1588 Jorisken Cornelis Jacobs.
13328. Pieter Jacobsz Sterck, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1560, tr. Dordrecht (zh) 10 mei 1579
13329. Marike Barthouts van der Gouw, geb. Gouda (zh)* omstr. 1558.
13330. Pieter Tijsz, geb. omstr. 1565.
13472. Adriaan Naaijen, geb. omstr. 1560.
13480. Gijsbert Geurtsz (Rosa), geb. Herwijnen (Gld) omstr. 1555, † ald. na 27 febr. 1619, tr. Herwijnen (Gld) vóór 29 juli 1579
13481. Maria Alerts, geb. Herwijnen (Gld) vóór 1558, † ald. na 28 april 1615.
13668. Johan Willemsz van Nuijssenburg, geb. Dordrecht (zh) omstr. 1535, bestuurder Hoekse waard 1596, † Dordrecht, Zuid Holland, Nederland 1596, tr. Dordrecht, Zuid Holland, Nederland omstr. 1565
13669. Geertruijd Hermansdr van der Bies, geb. 1533, † 1575.
13784. Wouter Woutersz Zeijlmans, geb. Waspik (nb) omstr. 1550, tr.
13785. Elisabeth Jans Roelen, geb. Waspik (nb) omstr. 1555.
13920. Cornelis Jacobsz de Groot, geb. Bleskensgraaf (zh) 1528, tr. ?
13921. Teuntgen [nn].
13928. Cornelis Claesz Calis, geb. Oud-Alblas (zh) omstr. 1535, † ald. nov. 1612.
13930. Dirck Foppen, geb. Oud-Alblas (zh)* omstr. 1540, † Oud-Alblas (zh).
13952. Cornelis Thonisz (De Haen), geb. Noord-Brabant omstr. 1560, † ald. omstr. 1624, tr. Noord-Brabant omstr. 1585
13953. Adriaantje Herberts, geb. Noord-Brabant omstr. 1565, † ald..
13954. Adriaen Thonis (Mertens) Beenhacker, geb. Noord-Brabant omstr. 1562, † ald., tr. Noord-Brabant vóór 1592
13955. Grietje [nn], geb. Noord-Brabant omstr. 1566, † ald..
14018. Leendert Ariensz Vormer, geb. Ammerstol (zh) omstr. 1555, tr. omstr. 1580
14019. Aagje Cornelis, geb. Ammerstol (zh)* omstr. 1560.
14020. Cornelis Willemsz Verschoor (dezelfde als 10908), tr. 2e 1576
14021. Ariaentje Teunis Coijman, geb. 1550.
14032. Arien Willemsz Guijs, geb. Sliedrecht (zh) omstr. 1560, † ald. vóór 1640.
14136. Hugo [nn], geb. Ouderkerk a/d IJssel (zh) omstr. 1530.
14138. Bastiaen Pietersz, geb. Streefkerk (zh)* omstr. 1540, † ald. na 8 maart 1612.
14336. Lenaert [nn], geb. omstr. 1545, † Barendrecht (zh)*.
14352. Hendrik Geeraertsz, geb. Ridderkerk (zh) omstr. 1570, † ald., tr. ?
14353. Mariken Jans, geb. Ridderkerk (zh) omstr. 1570, † ald..
14354. Joost Jansz Tuck, geb. Melsele, Vlaanderen, Belgie omstr. 1564, † Ridderkerk (zh)* na 16 nov. 1641, tr. Ridderkerk (zh) 14 okt. 1589
14355. Beeltjen Dirx, geb. Wuustwesel, Belgie omstr. 1565, † Ridderkerk (zh)* vóór 22 sept. 1619.
14360. Jan Andriesz Aertoom, geb. Puttershoek (zh) vóór 1577, † ’s-Gravendeel (zh)* vóór 8 febr. 1631, tr. ?
14361. Jannigje Pieterse de Vries, geb. omstr. 1580, † ’s-Gravendeel (zh) 1618.
14362. Coenraad Pietersz in ’t Veld (dezelfde als 7196 in generatie XIII), tr. Barendrecht (zh) 27 mei 1610
14363. Wijntje Ariens Hordijk (dezelfde als 7197 in generatie XIII).
14364. Reijnen Ariens van der Linden, geb. omstr. 1570, † ’s-Gravendeel (zh)* vóór 27 mei 1637, tr. ?
14365. Thoontgen [nn], geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1570, † ald..
14386. Arie Tonisz van der Giessen, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1562, † ald. na juli 1627, tr. omstr. 1585
14387. Magdalena Ewouts, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1565, † ald. vóór 5 juli 1627.
14392. Pieter in ’t Veld, geb. West-Barendrecht (zh) omstr. 1550, † ’s-Gravendeel (zh) na 1631.
14394. Adriaen Jacobs Hordijck, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1540, † ald. omstr. aug. 1598, tr. ? omstr. 1570
14395. Margrieta Japhets, geb. omstr. 1545, † Barendrecht (zh) na 2 april 1623.
14424. Joost Stooker, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1540, † ald., tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1570 (kerkelijk ?)
14425. Annigje [nn], geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1545, † ald..
14426. Arie [nn], geb. ’s-Gravendeel (zh)* omstr. 1550, † ald..
14432. Cornelis Jansz Dorst, geb. omstr. 1560, † Maasdam (zh)* na 1595.
14440. Jan Ghijsbrecht Daniels, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1546, lijndraaier, † Mijnsheerenland (zh) vóór 1 okt. 1623.
14442. Cornelis Lievensz Mijs (dezelfde als 7768 in generatie XIII), tr. omstr. 1600
14443. Marichje Sebastiaens (dezelfde als 7769 in generatie XIII).
14444. Arie Polderdijk (dezelfde als 8068 in generatie XIII), tr. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1605 (kerkelijk ?)
14445. Pleuntje [nn] (dezelfde als 8069 in generatie XIII).
14448. Arie Pieters Jabaaij, geb. Strijen (zh) omstr. 1550, † ald. vóór 1610, tr. 1e Strijen (zh) omstr. 1575 (kerkelijk?) Mariken Pieters (zie 14963); tr. 2e ? na 1605
14449. Neeltje Ariens, geb. Strijen (zh) omstr. 1575, † ald..
14690. Staes Jacobsz, geb. Maasdam (zh) omstr. 1550, † Maasdam (zh)* na 7 maart 1621, tr.
14691. Anna Jans, † Maasdam (zh) vóór 9 april 1616.
14694. Cornelis Aertsz Wijten, geb. Maasdam (zh) omstr. 1550, † St. Anthoniepolder (zh) na 26 maart 1601.
14704. Jacob Cornelisz, geb. omstr. 1545, † Maasdam (zh), grafzerk 2 okt. 1613, tr. omstr. 1600
14705. Marijken Wijten van den Nes, geb. Heinenoord (zh) omstr. 1570, † omstr. 1655, tr. 2e Maasdam (zh) 29 maart 1615 Arien Lenertse van Maesdam (zie 3864).
14706. Gerlof Michielsz, geb. Klaaswaal (zh) omstr. 1577, † ald. vóór 1622, tr. omstr. 1603
14707. Marichje Jans Kroef, geb. omstr. 1578, † na 1625.
14708. Lieven de Vlaming, † na 22 juli 1622, tr.
14709. Hilletge [nn], geb. Vlaanderen, België, † ’s-Gravendeel (zh).
14710. Aert Jansz Gelder, geb. Maasdam (zh) omstr. 1570, † ald. vóór 21 febr. 1600, tr. omstr. 1595
14711. Maritge Cornelis, geb. omstr. 1575, † Maasdam (zh) omstr. 1652.
14912. Leendert in ’t Velt, geb. omstr. 1545.
14914. Leendert Harmensz Verschoor, geb. Charlois-Rotterdam (zh) 1534, † ald. 1607, tr. omstr. 1575
14915. Pietertje Adriens, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1550, † ald. 12 juni 1612.
14920. Pieter Willemsz Cranendonck, geb. IJsselmonde (zh) omstr. 1500, † Oost-IJsselmonde (zh) na 2 juni 1557.
14924. Dirk Florisz Verschoor, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1510, † IJsselmonde (zh)* 1571, tr. omstr. 1540
14925. Neeltje Hendriks, geb. omstr. 1515, † West-IJsselmonde (zh) na 13 aug. 1584.
14926. Arij Dircksz den Roonaert, geb. omstr. 1510, † IJsselmonde (zh)*.
14962. Arie Pieters Jabaaij (dezelfde als 14448), tr. 1e Strijen (zh) omstr. 1575 (kerkelijk ?)
14963. Mariken Pieters, geb. Strijen (zh) omstr. 1555, † ald. vóór 1605.
14994. Heijndrick Prins, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1570, † ald..
14996. Pieter Pietersz “de Oude” Pierneef, geb. Westmaas (zh) omstr. 1565, † ald. vóór 26 sept. 1658.
14998. Anthonis Gerritsz Velsenaar, geb. Goidschalxoord (zh)* omstr. 1565, † ald. na 12 juli 1635.
15000. Louweris Jansz van Schilperoort, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1560, † ald., tr. Barendrecht (zh)* omstr. 1585
15001. Leentge [nn], geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1560, † ald..
15002. Krijn Anthonisz, geb. omstr. 1564, tr. vóór 1590
15003. Neeltje Aerts, geb. Barendrecht (zh)* omstr. 1565, † ald..
15008. Sijmon Gijsbertsz Smit, geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1585, smid, † St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1635, tr. omstr. 1605
15009. Wijvettie Pieters, geb. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1586, † St. Anthoniepolder (zh) na 14 nov. 1638.
15010. Dirk Leenderts Verhouck, geb. omstr. 1595, † na 23 juli 1623, tr. omstr. 1615
15011. Inge Hendriks Weeda, geb. omstr. 1595, † na 23 juli 1623.
15292. Lauwerens Claesz, geb. Strijen (zh) omstr. 1535, † ald. vóór 1568, tr. omstr. 1560
15293. Beatrix Bastiaens Spruijt, geb. Strijen (zh) omstr. 1540, † ald. omstr. 1623.
15296. Bastiaen Adriaens Vogelaar, geb. Maasdam (zh) omstr. 1530, † ald..
15300. Pieter Verdonck, geb. omstr. 1535, tr. omstr. 1565
15301. Willemke [nn].
15392. Dirk Kruithof, geb. Mijnsheerenland (zh) omstr. 1540, † ald..
15394. Cornelis Ariens Roelen, geb. Heinenoord (zh) omstr. 1560, tr. ?
15395. Neeltje Ariens, geb. Heinenoord (zh) omstr. 1560.
15396. Cornelis Andriesz Snijder, geb. Heinenoord (zh)* omstr. 1555, † Heinenoord (zh) maart 1613, tr. Heinenoord (zh)* omstr. 1580
15397. Grietje [nn], geb. Heinenoord (zh)* omstr. 1560, † ald. omstr. 1580.
15398. Cornelis Pieters Lopiker, geb. Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1545, pachter van Oostzomerland 1583, † Mijnsheerenland (zh)* na 11 april 1611, tr. omstr. 1570
15399. Neeltje Ariens, geb. Mijnsheerenland (zh)* omstr. 1550.
15458. Jacob Staesz, geb. Maasdam (zh) omstr. 1515, † ald. vóór 1561, tr. Maasdam (zh)* omstr. 1540
15459. Marijke Jans, geb. Maasdam (zh)* omstr. 1515, † ald..
15464. Hendrick Weeda, geb. Hoeksche Waard (zh) omstr. 1510, † ald..
15512. Cornelis Jacobsz “de Oude” Meijnaerts, geb. Klaaswaal (zh) omstr. 1525, † ald. omstr. 1600, tr. omstr. 1550
15513. Thoontje [nn], geb. omstr. 1530.
15536. Lieven Cornelisz Mijs, geb. Etten-Leur (nb) omstr. 1525, tr.
15537. Crijntje Adriaens, geb. Etten-Leur (nb)* omstr. 1535.
15616. Baernt Gerritsz (Van Gameren), geb. Zuid-Holland omstr. 1491, † ald., tr. Zuid-Holland na 1519
15617. Brechtje Cornelis, geb. Zuid-Holland omstr. 1497, † ald..
15618. Adriaan Jacobsz, geb. Zuid-Holland omstr. 1500, † ald., tr. Zuid-Holland vóór 1525
15619. Adriaantje Jacobs, geb. Zuid-Holland omstr. 1500, † ald..
15634. Willem “de Jonge” Doensz, geb. Poortugaal (zh) 1471, † ald. 1556, tr.
15635. Ida Jans.
15640. Wouter Verduijn, geb. omstr. 1495, † na 1542.
15644. Dirck Eeuwoutsz (Verschoor), geb. Charlois-Rotterdam (zh) omstr. 1495, † Charlois-Rotterdam (zh)* omstr. 1552.
15660. Leendert Arien Leendertsz (Clouw), geb. omstr. 1545, †?.
15662. Arien Salomons, geb. 1551.
15748. Cornelis Loeys, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1460.
15784. Gielis Aertsz, geb. Oud-Alblas (zh)* 1515, † 1561, tr. omstr. 1540
15785. [nn] Cornelis Goessensz, geb. Bleskensgraaf (zh) omstr. 1516.
15786. Adriaen Pieters Dircksz, geb. Bleskensgraaf (zh)* omstr. 1510.
15788. Willem Reijersz (Kreukniet), geb. Krimpen a/d IJssel (zh) omstr. 1525, † ald..
15800. Jacob Jordenszone, geb. Brandwijk (zh) omstr. 1520, † ald..
15804. Sijbrant Foppensz (dezelfde als 10560), tr. Bergambacht (zh) omstr. 1550
15805. Lijsje Foppen (dezelfde als 10561).
15952. Arien Jacobs Thoen, geb. omstr. 1560, † na 1619.
15954. Wouter Pietersz, geb. omstr. 1565.
15976. Andries Jansz, geb. Hardinxveld (zh)* omstr. 1560, † ald. na 1639.
15984. Cornelis Jacobsz Jonge, geb. omstr. 1558, † na 28 juni 1624, tr.
15985. Maijs IJsbrants, geb. omstr. 1563, † vóór 1 maart 1602.
15986. Meerten [nn], geb. omstr. 1575.
15988. Ewout Jacobsz (dezelfde als 6310 in generatie XIII), tr. omstr. 1590
15989. Barber Foppen (dezelfde als 6311 in generatie XIII).
16072. Jan Jansz Vink, geb. Grote Lindt (zh)* omstr. 1540, † Rijsoord (nb)* na 31 juli 1590, tr. omstr. 1570
16073. Joosken Jans, geb. Rijsoord (nb)* omstr. 1542, † ald. na 1612.
16074. Ellaert Pieters, geb. Rijsoord (nb) omstr. 1550, † vóór 1615, tr. omstr. 1570
16075. Maergen Adriaans, geb. Rijsoord (nb) omstr. 1550, † ald. vóór 1615.
16128. [nn] Monster, geb. omstr. 1560, † Wijk bij Heusden (nb)* omstr. 1620.
16140. Joost Stooker (dezelfde als 14424), tr. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1570 (kerkelijk ?)
16141. Annigje [nn] (dezelfde als 14425).
16142. Bastiaen Joosten, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1545.
16160. Cornelis Bastiaens Bestebroer, geb. Maasdam (zh) omstr. 1585, † ald. vóór 24 okt. 1664, tr. Maasdam (zh) 22 okt. 1610
16161. Aerjaenken Cornelis Bestebreur, geb. Maasdam (zh) omstr. 1585, † ald. vóór 24 okt. 1664.
16168. Adriaan Adriaansz, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1580, † ald. 1638, tr. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1600
16169. Pleuntje Philips Arijs, geb. St. Anthoniepolder (zh) omstr. 1580.
16170. Pieter Joosten Stooker, geb. ’s-Gravendeel (zh) omstr. 1572, landbouwer, † ’s-Gravendeel (zh) vóór 15 juni 1617, tr. omstr. 1605
16171. Willemken Bastiaens, geb. omstr. 1580, † ’s-Gravendeel (zh) vóór 15 juni 1617.
16177. Anneke Bastiaans, geb. omstr. 1595.
16178. Jan Thonisz Roos, geb. 1587, † St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1629, tr. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1616
16179. Marijke Adriaens Kieboom, geb. St. Anthoniepolder (zh)* omstr. 1595, † ald. omstr. 1670.
16184. Pieter Theunisse Hartigsveld, geb. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland omstr. 1590, Timmerman, † vóór 8 okt. 1636, tr. Puttershoek, Zuid Holland, Nederland omstr. 1616
16185. Geertje Jans, geb. omstr. 1592, † na 14 okt. 1639.
16186. Ingen Ariens Blaeck, geb. Heinenoord (zh) 1590, ged. Heinenoord vóór 1563, † Heinenoord (zh), Reedijk vóór 1653, tr. Heinenoord, Zuid Holland 16 aug. 1620
16187. Lijsbeth Cornelis, † na 29 mei 1659.
16188. Jan Aerts Barendregt, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1575, † Carnisse-Barendrecht omstr. 1652, tr. vóór 1600
16189. Maritge Pieters Pieters, geb. Barendrecht (zh) omstr. 1575, † Carnisse-Barendrecht omstr. 1654.
16190. Herman van Nuyssenburg (dezelfde als 6834 in generatie XIII), tr.
16191. Ariaentge Willems (dezelfde als 6835 in generatie XIII).
16208. Aert Fransz Stavast, geb. Lexmond (zh) omstr. 1580, † Lexmond (zh)* vóór 29 maart 1634, tr. Lexmond (zh) omstr. 1615
16209. Dorith Henricks Neck, geb. Lexmond (zh) omstr. 1590.
16232. Hendrick Maertensz Tuijtel (dezelfde als 5396 in generatie XIII), tr. Molenaarsgraaf (zh) omstr. 1584
16233. Geertje Tonis (dezelfde als 5397 in generatie XIII).
16236. Jacob Cornelisz Vries (dezelfde als 2828 in generatie XII).
16240. Vincent Cornelisz Metselaer, geb. Krimpen a/d Lek (zh) omstr. 1580, † Bleskensgraaf of Rotterdam (zh) 18 febr. 1652, tr. omstr. 1598
16241. Jaepke Symons, geb. omstr. 1580, † na 3 okt. 1656.
16242. Erick Claesz* van den Herick, geb. Hoornaar (zh)* omstr. 1590, tr.
16243. Marrigje Teunis*, geb. omstr. 1590.

Generatie XV

18136. Cornelis Janz Boutesteijn, geb. Wateringen (zh) 1535, † ald. 1602, tr.
18137. Trijntje Doenen, geb. 1537.
20936. Schalck Schalcksz (dezelfde als 10624 in generatie XIV), tr. Streefkerk (zh) omstr. 1552
20937. [nn] Claessen (dezelfde als 10625 in generatie XIV).
20944. Bastiaen Pietersz (dezelfde als 14138 in generatie XIV).
21008. Huig Willems, geb. omstr. 1530, tr. omstr. 1560
21009. Neeltje Cornelis Foppen, geb. omstr. 1530.
21010. Ewout Pieters Jans.
21120. Fop Sybrantsz, geb. Bergambacht (zh) omstr. 1485.
21228. Jan Ariensz Ouwejan (dezelfde als 10510 in generatie XIV), tr. omstr. 1585
21229. Niesje [nn] (dezelfde als 10511 in generatie XIV).
21232. Maerten Jacobsz, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1530, † ald..
21236. Huig Cornelisz Schenk, geb. Lekkerkerk (zh) omstr. 1525, † ald..
23624. Cornelis Jacobsz de Groot (dezelfde als 13920 in generatie XIV), tr. ?
23625. Teuntgen [nn] (dezelfde als 13921 in generatie XIV).
26304. Cornelis Stoel, geb. Brecht / Antwerpen, België* omstr. 1510.
28042. Teunis Cornelisz (dezelfde als 11002 in generatie XIV), tr. omstr. 1580
28043. Grietje Aerts (dezelfde als 11003 in generatie XIV).
28728. Adriaan Reijnen, geb. Grote Lindt (zh)* 1540, tr. omstr. 1570
28729. Machtelt [nn].
29380. Jacob Staesz (dezelfde als 15458 in generatie XIV).
29410. Wijt Vranckensz van den Nes, geb. Sandelingen-Ambacht (zh) omstr. 1540, † ald. omstr. 1610, tr.
29411. [nn] Aerts, geb. Sandelingen-Ambacht (zh) omstr. 1545.
29422. Cornelis Aertsz Wijten (dezelfde als 14694 in generatie XIV).
30020. Leendert Verhouck, geb. omstr. 1570.
30022. Hendrik Paulus Weeda (dezelfde als 3866 in generatie XII), tr. Cillaarshoek (zh)* omstr. 1595
30023. Barber Gerrits (dezelfde als 3867 in generatie XII).

Generatie XVI

36272. Jan Cornelis van Boutesteijn, geb. Wateringen (zh) 1510, † Maasland (zh) 1577, tr.
36273. Aechte Gerrits, geb. omstr. 1510, † Wateringen (zh) 1602.
36274. Doen Stevens, geb. omstr. 1507.
42018. Cornelis Foppen, geb. omstr. 1500.
42020. Pieter Jans.

Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 30 juni 2021 13:22:50
Bestand E:\Stamboom\Mesman-Nieuw-2021