In de jaren zestig werd de Stichting voor sociaal cultureel werk ‘De Meerhaven’ in Zoetermeer opgericht. Onderdeel daarvan was het jeugdcentrum ‘Sirkel’, gevestigd aan de Bijdorplaan 8. Er waren kinderclubs en diverse werkgroepen die op verschillende terreinen actief waren.

In het begin van de jaren zeventig kwam er elke woensdagavond in de Sirkel een groep mensen bijeen, waaronder ook een aantal motorrijders. Bij deze groep ontstond al snel de gedachte een eigen motorclub op te richten, met als doel gezamenlijk toertochten te rijden en evenementen te bezoeken. Op 1 mei 1974 werd de Motorclub Zoetermeer werd opgericht.

Nieuwe bestemming (1983)

  • Gepubliceerd op:

Zoetermeer start jongerenproject

De naam „Randgroepjongeren” is nog niet zo bekend. Maar vrijwel iedereen weet wie bedoeld worden. De jongeren tussen 15 en 25 jaar die zich bezighouden met vernielingen, vaak verslaafd zijn aan alcohol of drugs, zich agressief opstellen in de maatschappij. Deze jongeren hebben vaak moeilijkheden thuis gehad, zijn nauwelijks geschoold, vaak werkloos en zetten zich bovendien af tegen gevestigde instellingen.

Deze jongeren nu wil de stichting De Meerhaven, die actief is op sociaal-cultureel terrein, een eigen onderdak geven in een bestaand gebouw in Zoetermeer. Hiervoor heeft men het oog laten vallen op het gebouw: De Sirkel, aan de Bijdorplaan. Men wil deze groep hier opvangen en bezighouden met allerlei activiteiten.

Alle partijen in de gemeenteraad waren het met elkaar eens dat er ook voor deze jeugd iets gedaan moest worden. Verschillende partijen vroegen zich wel af om men nu de overige jeugd niet te kort doet door zoveel financiële belangstelling voor de randgroepjongeren.

Brand (1985)

In 1985 brak er helaas brand uit in het gebouw. In 1986 waren er plannen voor nieuwbouw, getuige onderstaand krantenartikel:

  • Gepubliceerd op:

Nieuwbouw voor jongerenproject in Zoetermeer

ZOETERMEER — Het is de bedoeling dat binnenkort met de nieuwbouw van Sirkel aan de Bijdorplaan wordt begonnen.

Het onderkomen van het Zoetermeerse randgroep-jongerenproject werd de afgelopen zomer grotendeels door brand verwoest. Momenteel moeten de jongeren hun activiteiten in enkele portocabines uitvoeren.

Hoewel niet is ontdekt hoe de brand is ontstaan, keert de verzekeringsmaatschappij het schadebedrag van ongeveer 1 miljoen gulden wel uit.

Het gebouw van Sirkel zal iets, kleiner worden, terwijl de , twee werkplaatsen voor textiele werkvormen en technische vaardigheden wat meer ruimte krijgen. Hierover is overleg geweest tussen gemeente en de begeleiding van de jongeren. Er wordt vanuit gegaan dat de bouwtijd zo’n zeven maanden zal duren. Men verwacht na de zomervakantie het vernieuwde gebouw van Sirkel in gebruik te kunnen nemen.

Ben Midland:

Eenige Hulpmiddelen ter Ondersteuning van het Lange Termijngeheugen:

Rookworst van de Makro uit Delft met Hollandse mosterd, de biljartkamer (pikeren verboden), De flipperkast achterin bij de nooduitgang, De pinda automaat Merk: Orlando, De balk achter de barkrukken (om je paard aan vast te leggen), de Drukkerij, Het Kantoor, nachtelijke Afterparty’s in het restaurant van Zwembad de Driesprong (uitbater Kos), Snackbar ‘De Toeteraar’, De Grote Brand, Bromsnor in een DAF 33 station…

RD, resp. 1983, 1986, 1984